”Husk at holde personlighedstest i live”

Interview med Jens Teisen, chefkonsulent i Dansk Erhverv

Arbejder du med Jungiansk Typeindeks? Lær af Dansk Erhvervs chefkonsulent Jens Teisen, der har gode erfaringer med kollektive tilbagemeldinger i en styret proces.

Af Pia Fuglsang Bach, CfL. november 2020

Med udviklingsværktøjet JTI bliver man klogere på sig selv og sine præferencer. Man får samtidigt et begrebsapparat, der kan hjælpe med at forstå andre, og så er JTI et super godt værktøj til at styrke samarbejdet og kommunikationen blandt medarbejdere og ledere.

Sådan lyder skudsmålet fra Jens Teisen, chefkonsulent for HR og ledelse i Dansk Erhverv. Han har i mange år arbejdet med JTI, og som han selv siger, er det svært ikke at forfalde til klicheerne, når CfL med ført mikrofon beder ham vurdere Danmarks nok mest udbredte personlighedstest.

Heldigvis tøver han ikke med at tilføre nuancer:

”Alle persontypeværktøjer har deres begrænsninger. Det gælder også JTI, og gudskelov kan vores personlighed ikke uden videre kortlægges ved persontypetests. Det gør jeg meget ud af at understrege – også overfor skeptikerne.”

JTI er et udviklingsværktøj. Brug det til det, der giver mening. Brug det til de refleksioner, som du måtte få ved at anvende værktøjet. Tænk over, om du kan gøre noget anderledes, når du rækker ud til folk, der er forskellig fra dig.”

De fire dimensioner og modpoler i JTI

Jens Teisen anvender JTI til to formål i Dansk Erhverv, men inden vi når dertil, får nye læsere pixibogsudgaven af Jungiansk Typeindeks, der som navnet siger, er udviklet på baggrund af Carl Jungs teori om psykologiske typer.

En personlighedsprofil kan ikke være rigtig eller forkert, men JTI - Jungiansk Typeindeks - er et værktøj, der kan bruges til at kortlægge, hvilken personlighedstype man har som menneske. JTI beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker med afsæt i fire dimensioner beskrevet som mentale modpoler:

Ekstrovert (E) – Introvert (I)
Sansning (S) - Intuition (N)
Tænkning (T) – Følen (F)
Vurdering (J) – Opfattelse (P)

Teorien er udviklet på engelsk, hvor Vurdering er oversat fra Judgement, Opfattelse fra Perception, mens N er valgt fra iNtuition for at undgå forveksling med I’et i Introvert.

Som mennesker har vi hver især præference for enten det ene eller det andet, og når vi kender disse præferencer, giver JTI-testen os en ud af i alt 16 typekoder, der er beskrivende for vores personlighedstype.

Læs om teorien bag JTI


Åbne kurser og interne linjer

Tilbage til Dansk Erhverv, der udbyder lederudviklingsforløbet Grundlæggende Ledelse. Før kurset skal deltagerne udfylde en online JTI-personlighedsprofil, der er et væsentligt element på det indledende modul, hvor deltagerne får en større indsigt i, hvem de er, og hvad der er deres præferencer.

Også på de efterfølgende moduler bliver der arbejdet med profilerne. Det kan f.eks. være i forbindelse med deltagernes styrker og svagheder, når det handler om den vanskelige samtale, og JTI er både et grundlæggende og et gennemgående værktøj på Dansk Erhvervs lederudviklingsforløb, der strækker sig over fem moduler.

Jens Teisen, der står i spidsen for Dansk Erhvervs lederkurser, bruger desuden JTI på de interne linjer, når afdelingschefer henvender sig for at få hjælp til teamudviklingsprocesser. Internt er JTI det redskab, der hjælper teamet med at blive klogere på hinanden, på samarbejdet og den indbyrdes kommunikation.

Læs mere om JTI i artiklen: Motivation af personlighedstyper

Artiklen fortsætter under boksen

"Når du opererer med et værktøj med 16 forskellige persontypeprofiler, så indebærer det en vis kompleksitet, som kan være svært at overskue, hvis du kun får en hurtig introduktion. Faren ved kun at lave én seance er, at deltagerne tænker, at nå ja, det var meget sjovt, og så bruger de ikke mere tid på det.”

Selvscore og onlineprofil 

Fremgangsmåden på både kursusdelen og de interne forløb er den samme. Alle deltagere udfylder en elektronisk spørgeramme, som man tilgår via CfLs hjemmeside.

Som underviser eller facilitator bruger Jens Theisen de elektroniske besvarelser til at udarbejde en række gruppeøvelser sammensat efter JTI-profiler, så deltagerne kommer i gruppe med andre med de samme præferencer og dimensioner.

Når deltagerne mødes fysisk - på deres kursushold eller i afdelingen – gennemgår de i en vekselvirkning mellem øvelser og plenum de fire dimensioner i JTI, og i en styret proces udarbejder de en selvscoreprofil.

Først efterfølgende får de udleveret deres onlineprofil, som er genereret på baggrund af deres besvarelser på nettet. De har så to profiler – selvscore og online - som de kan holde op mod hinanden for at blive afklaret omkring, hvilken præferenceprofil der passer bedst på dem.

”Det er en sjov og energifyldt proces med masser af aha-oplever,” siger Jens Teisen.

Læs også: Gør forskelle til fordele

Den kollektive tilbagemelding

Dansk Erhvervs chefkonsulent femhæver et andet plus:

”På Grundlæggende ledelse faciliterer jeg et samlet forløb med deltagere fra forskellige virksomheder, der på no time får skabt små relationer til hinanden, inden vi begynder på det reelle lederudviklingsforløb på modul 1. Det er typisk dagen efter, og allerede på det tidspunkt har deltagerne mødt hinanden på kryds.

”Det er en af værdierne ved en kollektiv tilbagemelding – især når du skal arbejde med det samme lederhold over lang tid,” siger han.

Der er flere fordele:  

”Min erfaring er, at en kollektiv tilbagemelding i en styret proces i høj grad er værdifuld for deltagerne. I den individuelle tilbagemelding, hvor man sidder med den enkelte person face to face og gennemgår de fire dimensioner, kan man i højere grad spørge, hvis personen er i tvivl om nogle præferencer. Det kan man også gøre i plenum, men selvfølgelig ikke med samme opmærksomhed,” siger Jens Teisen, der dog ikke tøver med at fastslå, at gevinsten ved at lave kollektiv tilbagemelding klart overstiger ressourceforbruget ved individuel tilbagemelding”

Og så er der prisen:

”Sammenlignet med andre værktøjer af den her kalibre, så er JTI billig. Pakken med en onlinespørgeramme og et profiltypehæfte har en god markedspris,” siger chefkonsulenten.

Artiklen fortsætter under boksen

”Sammenlignet med andre værktøjer af den her kalibre, så er JTI billig. Pakken med en onlinespørgeramme og et profiltypehæfte har en god markedspris.”

Husk at holde testene i live

Jens Teisen, der har en fortid i CfL, bruger mange lovord om JTI, men han er ikke blind for ulemperne:

”Når du opererer med et værktøj med 16 forskellige persontypeprofiler, så indebærer det en vis kompleksitet, som kan være svært at overskue, hvis du kun får en hurtig introduktion. Faren ved kun at lave én seance er, at deltagerne tænker, at nå ja, det var meget sjovt, og så bruger de ikke mere tid på det.”

For at det ikke skal strande der, har Jens Teisen gode erfaringer med at følge op med nye sessions efter x antal uger eller måneder internt i Dansk Erhverv. Han beskriver et forløb således:

I første session - typisk en halv dag - har man primært fokus på at blive afklaret om egne præferencer og få et fælles begrebsapparat. Anden session vil i højere grad handle om, hvad det betyder for teamet, og først herefter kan man bruge værktøjet til at arbejde med og skrue på udviklingen.

”Jeg har sågar kørt en tredje session, som handler om, at nu er vi blevet klogere på os selv, vi har fokuseret på vores interne styrker og udfordringer som hold, og hvordan vi arbejder og kommunikerer med hinanden. Nu løfter vi vores viden ud mod vores producenter og kunder.”

Det leder frem til chefkonsulentens afsluttende anbefaling, der rækker langt ud over JTI:

”Når du arbejder med personlighedstest, handler det om at være opmærksomhed på, at det ikke bare bliver en engangsforestilling. Værdien bliver meget større, hvis du holder testene i live.” 

Læs også: Her er alt, hvad du skal vide om teorien bag JTI

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Andre læste også

Jungian Type Index

Turn differences into benefits – increased understanding, better collaboration, better results.

Helt i orden, at folk stiller krav til arbejdslivet

Der er fire generationer på arbejdsmarkedet nu. Hvis vi i de ældre generationer prøver at lytte, så kan vi høre væsentlige budskaber, fremfor bare at kløjs i at unge ofte formulerer sig meget personligt med udgangspunkt i egne nære behov.

Guide til tests som ledelsesværktøj

Ved at bruge forskellige testværktøjer, kan du få en bedre dialog og bedre beskrive og forudsige adfærd. Marie Kirkegaard, seniorrådgiver i CfL, forklarer hvordan.

Har du spørgsmål?

 

Cristian Willum Gade
Senior Relations Manager

T: +45 51 54 41 04
M: cwg@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik