3 fordele ved 360 graders feedback

Det ligger i navnet. I en 360 graders analyse kommer man hele vejen rundt om styrker og svagheder.

Af Henrik Hvolbøll Eriksen, februar 2021

I enhver virksomhed er det lederne, der sætter rammerne for, at medarbejderne kan yde deres bedste. Det stiller høje krav, og god ledelse handler bl.a. om klar kommunikation, evnen til skabe tillid, følge op, tage ansvar og træffe beslutninger.

Men hvordan ved man, om kravene bliver indfriet? Hvornår er lederne gode nok som individer, og nok så vigtigt: Hvordan fungerer lederteamet i forhold til organisationens målsætning?

Der findes en række forskellige værktøjer til at måle ledelsesmæssige styrker og svagheder. Et af de mest udbredte er 360 graders analyser, der findes i forskellige udgaver, men alle med det formål at sætte rammen for dialog og evaluering.

Her er tre fordele ved 360 graders feedback:

1. For den enkelte leder

Målingerne tilvejebringer feedback til den enkelte om egne ledelseskompetencer, som de opleves af andre. Som navnet siger, kommer en 360 graders feedback hele vejen rundt - som et spejl med flere sider.

Målingerne skitserer et solidt datagrundlag for en personlig udviklingsplan og skaber et godt grundlag for, at lederen kan udvikle sig. Den enkelte opnår indsigt i, hvilke ledelsesmæssige ressourcer man besidder, og hvor behovet for udvikling er størst.

Endelig skaber de et godt afsæt for en dialog om ledelse mellem leder og medarbejdere samt mellem leder og leders leder.

Formålet set fra lederens perspektiv er ofte:

 • Feedback om oplevede kompetencer og styrker: Hvordan forstås og opleves min måde at lede på? Er mine intentioner klare?

 • At øve og øge selvrefleksion over egen ledelsesindsats og opfattelsen heraf.

 • Hvad er god ledelse set fra hhv. mine medarbejdere, min leder og mine kollegers perspektiv? Har jeg mulighed for at genforhandle og forventningsafstemme?

 • I forlængelse af ovenstående: Muligheden for at videreudvikle og understøtte en åben dialog med medarbejdere, ledere og kolleger.  

2. For ledergruppen

Med 360 graders analyser kommer man ganske enkelt tættere på hinanden og får mere kendskab til sine lederkolleger.

Målingerne giver mulighed for at sætte fokus på temaer eller mønstre, der bør adresseres på gruppeniveau for at komme i mål med gruppens ledelsesmæssige målsætninger.

Man kan bedre aftale med hinanden, hvordan man kommer i mål, og ledelsesudviklingen bliver styrket, fordi det bliver et fælles anliggende.

Læs også: "Deltagerne var begejstret for Teamkompasset, fordi de kunne se sig selv i det"

3. For organisationen

Her handler det om at styrke implementeringen af organisationens strategi ved at fokusere på de strategi- og ledelseskompetencer, som er nødvendige for at nå de strategiske målsætninger.

360 graders målinger er med til at synliggøre ledelsesopgaven ud fra organisationens ledelsesgrundlag og de relevante strategiske mål.  

Læs også: Sådan går du fra strategi til handling

En anden måde at anskue 360 graders feedback set fra organisationens eller rettere direktionens perspektiv er ofte: 

 • Målingerne sætter ledelse på dagsordenen og danner rammen for samtaler om: hvad er god ledelse hos os?

 • Danner grundlag for kontinuerlig dialog om og udvikling af organisationens ledelsespolitik.

 • Muliggør en kobling mellem ledelsespolitik og konkret udøvelse af ledelse.

 • Danner et målrettet udgangspunkt for udvikling af organisationens ledere og dermed af hele organisationen.

 • Bidrager til en kultur præget af åbenhed og tillid - hvis man vel at mærke formår at honorere feedbacken konstruktivt.

Medarbejdernes perspektiv

Og så skal vi ikke glemme dem, det hele handler om, nemlig medarbejderne, der skal udsættes for god ledelse for at yde deres bedste.

Formålet med 360 graders målinger set fra medarbejdernes perspektiv er ofte:

 • Muligheden for at præge, hvad god ledelse indebærer i netop deres enhed eller afdeling. Målingerne giver medarbejderne en stemme i ledelsespolitikken.

 • Målingerne giver en legal tilbagemelding til lederen om oplevede kompetencer og udviklingsområder med en efterfølgende åben dialog om ledelse, samarbejde samt ønsker og behov.

 • Set med medarbejder øjne er bedre ledelse lig med større trivsel og højere arbejdsglæde.

Læs også

Helt i orden, at folk stiller krav til arbejdslivet

Der er fire generationer på arbejdsmarkedet nu. Hvis vi i de ældre generationer prøver at lytte, så kan vi høre væsentlige budskaber, fremfor bare at kløjs i at unge ofte formulerer sig meget personligt med udgangspunkt i egne nære behov.

Ny bog: Vi lærer hele arbejdslivet

Læring er motoren i al udvikling og forandring på arbejdspladsen, og derfor bør alle ledere tage erhvervspædagogikken til sig. Det skriver seniorrådgiver Annette Franck i sin nye bog.

E-bog om personlighedstest

Personlighedstests er et enormt værdifuldt værktøj til rekruttering og medarbejderudvikling. I denne e-bog gennemgår vi personlighedstests fra A-Z.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Behov for råd og sparring?

Henrik Hvolbøll Eriksen
Senior Relations Manager
T: +45 2565 9000
E: her@cfl.dk

Henrik Graungaard
Chefrådgiver
T: +45 5154 4126
E: hgr@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik