Distanceledelse – en udfordring for mange – både ledere og medarbejdere

Af Chefrådgiver Annette Elgaard Bøttger, opdateret marts 2020 

Distanceledelse er i stigende grad blevet et vilkår for flere ledere, og mange synes, at det er en stor udfordring at lede på distancen. Det er lige før, at det får karakter af at være en helt særlig ledelsesdisciplin, og der ledes med lys og lygte efter løsningen på distanceledelse. Løsningen er at bedrive seriøs og professionel ledelse med udgangspunkt i de givne omstændigheder – og så vil jeg da gerne medgive, at det ikke er så enkelt, som det lyder – men det gælder jo i al ledelse og er ikke specielt for distanceledelse.

En stor del af udfordringen er, at lederne har en tendens til at tilgå distanceledelse på samme måde, som de bedriver face-to-face ledelse, og her viser forskningen, at der er brug for et nyt mindset. Lederne skal blive bevidste om deres antagelser om ledelse og turde udfordre egne antagelser og eksperimentere for at lykkes med ledelse på distancen.

Som i al ledelse så er det i distanceledelse også afgørende at sætte tydelig retning, der skal være tydelighed om rammer, ressourcer og resultater, og det er afgørende, at lederen er eksplicit om sine forventninger – også de ting, som han/hun tænker ”det giver da sig selv”. Centrale nøgleord i distanceledelse er tydelighed og klarhed.

En anden vigtig ting er at eksperimentere med de muligheder som teknologien giver os – at gøre sig erfaringer med, hvad virker for os. Her er opmærksomheden, at når vi f.eks. holder møder via virtuelle medier, så kræver det en stor bevidsthed om mødeledelse og nogle aftalte spilleregler, for at det virkelig kommer til at virke. Virtuelle møder kræver, at vi træner og øver os, vi kan ikke bare gøre det, vi plejer ved face-to-face møder.

Helt afgørende for at lykkes med distanceledelse er at have fokus på at bygge relationer og vedligeholde dem. Typisk har ledere et stærkt opgavefokus – det skal de også have og så skal de kombinere det med et mindst lige så stærkt relationsfokus. Det er super vigtigt som leder også at have fokus på at dyrke den mere uformelle del både mellem sig selv og medarbejderen, men også mellem medarbejdere på distancen – det er nemlig med til at bygge tillid og gør, at når noget ikke går som planlagt, så får lederen det at vide.

Når vi arbejder med relationsdelen på kurset, så bruger vi Element B til at få lederne til at tænke over egne behov og medarbejdernes behov. Forskning med Element B viser, at de ledere, der lykkes med distanceledelse, udviser en høj grad af inklusion, moderat grad af kontrol og moderat til høj grad af åbenhed.

Har du spørgsmål?

 

Annette Elgaard Bøttger
Chefrådgiver

T: +45 2098 3908
M: aeh@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om ledelse

10 gode råd om at gå fra kollega til leder

CfL har interviewet og undervist et utal af nye ledere, der alle har taget skridtet op ad karrierestigen og er begyndt på et nyt ledelsesniveau. Vi har uddraget 10 typiske faldgruber, som du skal have særligt fokus på, når du går fra kollega til leder.

Sådan går du fra strategi til handling

Ejner Jacobsen, chefrådgiver i CfL, giver her en introduktion til den internationale ledelsesekspert Stephen Bungay. Læs om brief og back brief, der er centrale begreber i Bungay’s tænkning og metoder.

5 faser i strategiarbejdet

En strategi er en langsigtet plan, der skaber retning og mål for organisationen. Og så er en god strategi enkel, selv om faser af strategiarbejdet kan være komplekst. Læs her, hvordan du kan arbejde med strategi.

Kend din rolle som leder og coach

Du ved lige, hvad der skal til for at løse problemet, men hvordan forener du det med medarbejderes læring og selvrefleksion? Lær om skismaer i ledersparring og coaching.