Globalt udsyn giver inspiration i Faxe

Marianne Hoff Andersen, Direktør i Faxe Kommune, havde brug for et større udsyn både internationalt og på det at udvikle og drive en kommune. Det har hun fået med hjælp fra CfL.

 

26. februar 2018

 

Mange topledere forsøger forgæves at have kontrol over virksomhedens fremtid, selvom den har det med at ændre form. I stedet kan de med fordel fokusere på at forholde sig nysgerrigt til fremtiden og opbygge det beredskab og den viden, der gør, de kan åbne sig for de muligheder og begrænsninger, fremtiden byder. Succesparametrene for topledere i dag er intern åbenhed og ekstern nysgerrighed i organisationen. Det forudsætter en kritisk tilgang og evne til at redefinere fokus som topleder, mener Ejner Jacobsen, Chefrådgiver hos CfL.

 

Redefinering af fokus

Selvom Marianne Hoff Andersen har stor erfaring som topleder og har været på en del toplederuddannelser sammen med andre offentlige ledere, så var hun nået dertil i sin lederkarriere, hvor der skulle nyt input til.

”Som leder gør jeg meget ud af at være troværdig og tydelig. Jeg har et motto som hedder hjertelighed og professionalitet, hvilket betyder at jeg forsøger at have hjerte og hjerne med i det jeg gør. De to ting skal hænge sammen. Jeg ville gerne prøve noget nyt og møde ledere fra flere brancher og fra den private sektor.  På lederudviklingsforløbet ABD er det både virksomheden, i dette tilfælde kommunen, og mig som person der udvikler os sammen. Så det er både et personligt projekt, men også et projekt for min arbejdsplads.”

 

Global nysgerrighed

En virksomheds berettigelse i omverdenen vil ændre sig i takt med globale begivenheder. Succesparameteren for at bevare berettigelse er derfor at udnytte de muligheder og begrænsninger, der opstår i den omverden. ”Når toplederne får input udefra, kan de bedre vurdere virksomheden med kritiske, konstruktive øjne, hvad virksomheden gør rigtig, og hvor der kan justeres. Udlandsophold og internationale relationer kan være det, der klæder dem på til opgaven,” forklarer Ejner Jacobsen.

”Jeg er helt klart blevet skarpere strategisk og skarpere på brancheanalyse samt omverdenens forståelse. Og så har jeg fået et fantastisk ledernetværk at bygge videre på. Det skelsættende har været at få mere internationalt perspektiv på de strategiske ting. Jeg har fået et større udsyn både internationalt og på det at drive en kommune,” siger Marianne Hoff Andersen.

Marianne Hoff Andersen mener, at effekten af ABD-udviklingsforløbet hurtigt viser sig. Det stod bl.a. klart i arbejdet med sin personlige business case, hvor udfordringen lød, hvordan skolerne i kommunen kunne løftes både fagligt og trivselsmæssigt. ”Hvordan får kommunen nogen bedre skoler? Det er ikke noget man bare lige gør. Det er en lang og kompleks proces. Men jeg har fået god sparring, også på de beslutninger der skulle tages. Det har været meget effektivt og en god måde at få løst nogle store opgaver på.”

Ifølge Marianne Hoff Andersen kan private og offentlige ledere lære meget af hinanden og fælles sparring kan få begge parter til at vokse og blive bedre. ”Til offentlige ledere: kig grundigt på ABD - det er en god uddannelse i forhold til at være med til at udvikle den offentlige sektor og vores velfærdsmodel.”

Faxe Kommune

Faxe Kommune i sin nuværende form er et resultat af kommunesammenlægningen fra 2007, hvor Fakse Kommune, Rønnede Kommune og Haslev Kommune blev slået sammen til én.

Faxe Kommune har en ambition om aktivt at være med til at skabe nye løsninger til den danske velfærdsmodel – til gavn for borgere og lokale erhvervsdrivende.

Samskabelse og innovation er et centralt pejlemærke. ”Faxe i Fællesskab” er en kulturudviklingsrejse, som alle medarbejdere i kommunen indgår i.

Marianne Hoff Andersen

Direktør i Faxe Kommune med ansvar for skoler, dagtilbud og kulturområdet. Hun har 14 års erfaring med topledelse og har bl.a. en fortid i Roskilde Kommune, Vallensbæk Kommune og Helsingør Kommune.

ABD

CfLs lederudviklingsprogram ABD (Advanced Business Development) er unikt ved målrettet at skabe værdi for virksomheden såvel som for individet. CfL anvender i stort omfang sine egne rådgivere, som gennem de jævnlige Indikatorer blandt CfLs medlemmer har et indgående kendskab til dansk erhvervslivs udfordringer.

Har du spørgsmål?

Martin Winther Nørlev
Kursuschef

T: +45 2628 9572 
M: mwn@cfl.dk 

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om ledelse

10 gode råd om at gå fra kollega til leder

CfL har interviewet og undervist et utal af nye ledere, der alle har taget skridtet op ad karrierestigen og er begyndt på et nyt ledelsesniveau. Vi har uddraget 10 typiske faldgruber, som du skal have særligt fokus på, når du går fra kollega til leder.

Sådan går du fra strategi til handling

Ejner Jacobsen, chefrådgiver i CfL, giver her en introduktion til den internationale ledelsesekspert Stephen Bungay. Læs om brief og back brief, der er centrale begreber i Bungay’s tænkning og metoder.

5 faser i strategiarbejdet

En strategi er en langsigtet plan, der skaber retning og mål for organisationen. Og så er en god strategi enkel, selv om faser af strategiarbejdet kan være komplekst. Læs her, hvordan du kan arbejde med strategi.

Kend din rolle som leder og coach

Du ved lige, hvad der skal til for at løse problemet, men hvordan forener du det med medarbejderes læring og selvrefleksion? Lær om skismaer i ledersparring og coaching.