Gode relationer i virksomheden skaber resultater

Vil du have succes som leder i dag, skal du også være i besiddelse af kompetencer, der kan skabe tillidsfulde relationer i virksomheden.

Relationskompetence er det fundament, der skal til for, at du kan opnå optimale resultater i virksomheden. Det handler om at kunne etablere tillidsfulde relationer til din ledergruppe og til medarbejderne. Herved sætter du også standarden for relationerne medarbejderne imellem.

At stole på hinanden

Den tid er nemlig for længst forbi, hvor tvang var et effektivt ledelsesværktøj. Det er erstattet af tillid, som ikke nødvendigvis betyder, at man holder af hinanden, men det betyder, at man kan stole på hinanden. Og det opnås kun ved, at man interesserer sig for hinanden og bruger tid på dialog og samarbejde. For dig som leder kræver det, at du også investerer den nødvendige tid til dette.

Læs også: Stærke relationer øger effektiviteten

God mødeledelse

En nøgle til succes er også evnen til at designe og facilitere organisationens forskellige møder – også kaldet proceskompetence. Dvs. at du sørger for, at det er de rigtige, der deltager, og at mødet tilrettelægges og ledes, så alles ressourcer og viden bringes frugtbart i spil.

Lederen er jo ikke længere den, der nødvendigvis ved mest og bedst, men vedkommende er afhængig af, at medarbejderne har lyst til byde ind. Lederen bør således også kunne opfatte sig som facilitator. Dette indebærer eksempelvis...

  • ...at du er åben om, hvordan det konkrete møde og den konkrete proces indgår i hvilken sammenhæng, og at du selv stiller al din relevante viden til rådighed.
  • ...at alle kan/skal kunne ”tænke højt”, uden at det får negative konsekvenser, men tværtimod bidrager til bedre løsninger.
  • ...at du som leder/facilitator ved, hvornår du skal tage styringen, og hvornår du skal lade processen udvikle sig, og hvordan du kan indgå heri med din viden og dine synspunkter.
  • ...at du stiller flere spørgsmål, end du kommer med svar.

Resultaterne tæller stadig

Ledere er som udgangspunkt resultatorienterede, og det skal de blive ved med at være. Imidlertid ses under lavkonjunkturen en tendens til, at nogle ledere falder tilbage til en normativ tilgang til ledelse i forsøget på at være mere effektive. Og selvfølgelig er det nødvendigt, at målene er klare, at der følges op etc., men i takt med, at organisationer fokuserer endnu mere på relationer med selvstændige og meget kompetente medarbejdere, er du nødt til at bruge dine ledelseskræfter anderledes.

Det kan være vanskeligt for både dig som leder og for medarbejderne at håndtere dobbeltrollen som leder i traditionel forstand og i den nye faciliterende forstand. Det kræver øvelse, empati og tålmodighed fra begge parter. Hermed er vi tilbage ved udgangspunktet: En grundforudsætning er, at der skabes tillidsfulde relationer.

Behov for råd og sparring?

Henrik Hvolbøll Eriksen
Senior Relations Manager
T: +45 2565 9000
E: her@cfl.dk

Henrik Graungaard
Områdechef for ledelsesrådgivning
T: +45 5154 4126
E: hgr@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om ledelse

10 gode råd om at gå fra kollega til leder

CfL har interviewet og undervist et utal af nye ledere, der alle har taget skridtet op ad karrierestigen og er begyndt på et nyt ledelsesniveau. Vi har uddraget 10 typiske faldgruber, som du skal have særligt fokus på, når du går fra kollega til leder.

Sådan går du fra strategi til handling

Ejner Jacobsen, chefrådgiver i CfL, giver her en introduktion til den internationale ledelsesekspert Stephen Bungay. Læs om brief og back brief, der er centrale begreber i Bungay’s tænkning og metoder.

5 faser i strategiarbejdet

En strategi er en langsigtet plan, der skaber retning og mål for organisationen. Og så er en god strategi enkel, selv om faser af strategiarbejdet kan være komplekst. Læs her, hvordan du kan arbejde med strategi.

Kend din rolle som leder og coach

Du ved lige, hvad der skal til for at løse problemet, men hvordan forener du det med medarbejderes læring og selvrefleksion? Lær om skismaer i ledersparring og coaching.