Bliv en mere nuanceret og effektiv leder ved at kombinere SLII® med JTI

Situationsbestemt Ledelse og Jungiansk Typeindeks supplerer hinanden rigtig godt. CfL tilbyder derfor rådgivning i at kombinere de to værktøjer.

Der åbner sig langt flere muligheder for at ramme den rigtige ledelsesstil overfor hver enkelt medarbejder, når SLII® og JTI bringes i spil samtidig. Som leder vil du kunne agere mere nuanceret og dermed udøve en mere effektiv ledelsesstil. Og for medarbejderen vil det medføre en højere grad af motivation og faglig udvikling, når denne bliver mødt både på sine temperamentsmæssige behov og sin læringsstil.

The Leadership Bridge

Med kombinationen af SLII® og JTI bliver det i udgangspunktet muligt at kombinere de fire ledelsesstile fra SLII® med de fire temperamenter, der er beskrevet og forklaret ud fra JTI.

JTI_model

(JTI - De fire dimensioner)

SLII

(SLII - Kendetegn for udviklingsniveauer)

Det kan for nogle lyde uoverkommeligt, hvis de udelukkende er certificeret til at anvende det ene af redskaberne. Vi kan imidlertid tilbyde at rådgive og undervise virksomhedernes ledere og HR-personale i brugen af begge. Konceptet kaldes The Leadership Bridge og står for den brobygning, der her finder sted mellem de to værktøjer.

Læs mere om The Leadership Bridge

Bevidst ledelsesstil

For nogle vil kombinationen vække en vis genkendelse, fordi de mere eller mindre ubevidst tager hensyn til medarbejdernes temperamenter i deres ledelsesstil, men her er muligheden for at blive helt bevidst om anvendelsen og dermed meget skarpere og mere effektiv i sin ledelsesstil.

Rådgivningen

CfL tilbyder tilpasset rådgivning i selve virksomheden. Her kan deltagere med udgangspunkt i deres egen viden om et af redskaberne - eller dem begge få mulighed for at nuancere deres viden yderligere om de enkelte værktøjer eller kombinationen af dem.