Få hjælp til at optimere og sammensætte team til din arbejdsplads

Denne artikel er den første af tre i en serie om team. KonceptNyt sætter i dette nummer, såvel som i de kommende numre, fokus på optimering og udvikling af team på den moderne arbejdsplads.

Hvert nummer af KonceptNyt vil se nærmere på teamdynamik med hjælp fra CfLs teamværktøjer. I dette nummer lægger vi ud med at se på de forskellige roller, der kan være i et team i relation til TeamKompasset. Teamkompasset har fokus på, hvordan man udvikler og sammensætter team, og er en overbygning til det udbredte JTI-værktøj.

TeamKompasset sætter fokus på teammedlemmernes præferencer

Har du fokus på nye og flyvske ideer, eller har du det bedst med at gennemføre det aktuelle arbejde? Har du det bedst, når arbejdet skrider frem efter planen, eller når alles værdier bliver tilgodeset? Fra prototype til produktion, og fra flyvetanke til faktura, sætter TeamKompasset dig i stand til at undersøge, hvilke roller og hvilke faser af teamarbejdet det enkelte teammedlem trives bedst med at varetage.

Gennem konkrete og gennemprøvede teamudviklingsøvelser får det enkelte teammedlem mulighed for at reflektere over arbejdet i team, samt at øge sin bevidsthed om vedkommendes stærke og svage sider i teamsamarbejdet. Når I arbejder med TeamKompasset bliver der både sat fokus på kommunikationen og relationerne internt i teamet, såvel som der bliver set nærmere på de erhvervsudfordringer, der typisk møder team på en moderne arbejdsplads.

Er du således en nytænker eller en gennemfører, en organisator eller en samspilsforvalter? Uanset hvilken rolle du trives i, så kan TeamKompasset hjælpe dig til at optimere gruppearbejdet på din arbejdsplads. TeamKompasset henvender sig til alle medarbejdere og HR-konsulenter, som arbejder professionelt med team, lederudvikling og grupper.

Med udgangspunkt i klassisk teamanalyse og de 16 JTI-typer identificerer TeamKompasset de otte teamroller, som samarbejdet i team oftest kredser om, og forklarer i let forståelige termer, hvordan de otte teamroller spiller sammen med det enkelte teammedlems JTI-præferencer. Med den viden kan TeamKompasset optimere samarbejdet i grupper og arbejdsprocesser og dermed øge effektiviteten.

Har du lyst til at komme i gang med TeamKompasset og udvikle team med optimal dynamik?

Dette var den første af tre artikler, som hver sætter fokus på arbejdet med teamdynamik, set ud fra et af Center for Ledelses teamværktøjer. Følg med i næste nummer af KonceptNyt, hvor vi bringer næste installation i denne serie.