Vikarloven - Hvilke regler gælder?

Den længe ventede vikarlov er nu vedtaget til ikrafttrædelse den 1. juli 2013.

Loven hviler på EU-direktiv 2008/104/EF om vikararbejde og omfatter medarbejdere, der er ansat i vikarbureauer – såvel udenlandske som danske - med henblik på udsendelse til en brugervirksomhed – såvel offentlige som private - i Danmark for midlertidigt at udføre arbejde under brugervirksomhedens tilsyn og ledelse.

Efter loven skal vikarbureauet sikre, at vikaren under udsendelsen til brugervirksomheden for så vidt angår arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie, helligdage og aflønning mindst skal have vilkår svarende til, hvad der er gældende for virksomhedens egne medarbejdere i tilsvarende funktioner.

Kravet om ligebehandling i forhold til brugervirksomhedens egne medarbejdere gælder dog ikke, hvis vikarbureauet er dækket af en overenskomst, indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark. Vikaren vil i så fald i stedet være omfattet af overenskomstens bestemmelser.

Brugervirksomheden skal sørge for, at vikaren – med mindre der en saglig grund til at forskelsbehandle - har adgang til de kollektive faciliteter og goder, herunder kantine-, børnepasnings- og transportfaciliteter, på samme måde som virksomhedens egne medarbejdere.

Brugervirksomheden skal endvidere sikre, at vikaren har adgang til information om ledige stillinger i virksomheden, samt at medarbejderrepræsentanterne i virksomheden får passende oplysninger om brugen af vikarer.

Læs lovforslaget med bemærkninger her

 

Spørgsmål vedrørende vikarloven?

For yderligere information kontakt venligst CfL, HR Jura på telefon 70 23 00 22  eller e-mail, hr-jura@cfl.dk.