Hvordan stopper ledere sexisme?

Hvorfor har så mange ledere svært ved at håndtere sexisme og krænkelser i dag, og hvad kan man gøre som leder for at skabe den forebyggende kultur. Vi har spurgt en praktiker og en forsker med erfaring og viden på feltet og fået deres forskellige bud på svarene på de spørgsmål.

Artiklen bringes i samarbejde med DJØF og er skrevet af Annemette Schultz Jørgensen, journalist (oktober 2020)

 

Vi skal myten om ligestilling til livs

Sara Louise Muhr er professor på Institut for Organisation på CBS, hvor hun forsker i køn og diversitet, og udgav sidste år bestselleren ’Ledelse af køn’ på Djøf Forlag. Hun er derudover aktuel i medierne som en af initiativtagerne til #MeToo-bevægelsen i den danske universitetssektor.

Hvorfor er der ikke hidtil og i større omfang blevet sat ind over for sexisme på dagens arbejdspladser?

Fra kønsforskningen ved vi, at sexisme falder ind under nogle af de samme store myter på arbejdspladserne, som gælder for kønnene. Det er myten om, at vi har lighed, myten om, at vi har meritokrati, og myten om, at vi har et frit valg. De myter gør, at vi tror, at vi fik fikset problemet med sexisme, dengang vi fik ligestilling, og derfor ikke rigtig mener, at problemet findes på vores arbejdspladser længere.

Samtidig ved mange jo, at sexisme og krænkelser foregår. Men når det så alligevel ikke bliver håndteret, er det, fordi det er så svært at tale om. Og det bunder i en anden myte. Nemlig den om, at alt, der har med sex, seksuel orientering og seksualitet at gøre, anses som noget, der ikke hører til på arbejdspladsen. Men selvfølgelig gør det det. Vi går jo arbejde som hele mennesker, og derfor også som seksuelle væsener. Men vi aner ikke, hvordan vi skal håndtere det, når det skaber problemer.


Undersøgelser viser, at 30 procent af alle krænkere selv er ledere og altså magthavere. Er en del af udfordringen, at de, der skal håndtere sexismen, selv er en stor del af problemet? 

Ja, afgjort. Og jeg tror personligt, at 30 procent er lavt sat. Mange sexistiske krænkelsessager udspiller sig i de skæve magtrelationer, hvor seksuel chikane og krænkende adfærd bliver brugt som en form for magtudøvelse. Hvilket også forklarer, hvorfor det er svært at håndtere. For ledelserne er tit selv indblandet eller vidende om det.

Men også magtmisbrug er en af de ting, vi har svært ved at acceptere i Danmark, fordi vi gerne vil se os selv som ligestillede. Selvom vi fra magtforskning ved, at der selv i de fladeste hierarkier, findes et uformelt og dermed et skjult hierarki. Et, som ofte er meget stærkere, fordi det er usynligt.

 

Artiklen fortsætter under boksen.

Kommende arrangement

Gratis, åbent for alle. Dato: Onsdag 28. oktober kl. 9–11:30. Afvikles over Zoom

Introduktion til projektledelse

Her får du en grundig introduktion til, hvordan du planlægger og eksekverer projekter. Vi gennemgår projektets faser og faldgruber.

Ledelse mod magtmisbrug og krænkende adfærd

Magtmisbrug og krænkende adfærd handler om dårlig ledelse, og det hører ganske enkelt ikke hjemme på en arbejdsplads anno 2020. Det er på tide at gribe til handling. Det gør vi på denne halvdagskonference, hvor du bl.a. møder erhvervspsykolog Ditte Darko.

Ledelse på distancen

Distanceledelse er blevet hverdag. Velkommen til nyt CfL-Webinar, hvor du får en indføring i, hvordan du leder med nærvær - på afstand. Arrangementet er forbeholdt medlemmer af CfL.

Silas Andersen

Vores medarbejdere er førende på deres felt. Her kan du læse mere om Silas Lasvill-Andersen, Kompetencerådgiver hos CfL.

Tina Holm

Vores medarbejdere er førende på deres felt. Her kan du læse mere om Tina Holm, Seniorrådgiver hos CfL.

Ledelse mod magtmisbrug og sexchikane

Se at få luftet ud. Brug det vindue, der nu er åbent, til at vise handlekraft – også selv om det vil koste ellers dygtige ledere jobbet. Sådan lyder en af fem anbefalinger fra CfLs direktør i kampen mod sexchikane.

Strategi i det offentlige

Der er mange fællestræk i strategiarbejdet i private og offentlige organisationer, men også markante forskelle. Her gennemgår vi de områder, hvor vi oplever, at de største forskelle manifestere sig.

Siger personlighedstest noget om dig og dine evner?

Mange firmaer bruger personlighedstest i rekrutteringen. Kritikerne mener, de er uanvendelige. Men forskningen viser, at personlighed kan måles, bruges til at forudsige resultater og er ret stabil over tid.

Ledelsesudvikling

CfL bidrager med at skabe retning, klarhed og resultater i balancen mellem organisationens mål og medarbejdernes potentiale. Vi rådgiver om ledelse på alle niveauer og ud fra forskellige vinkler.

Få succes med ledelse

Online to-dages kursus, hvor du får indsigt i de grundlæggende værktøjer, der klæder dig godt på til lederrollen.

10 gode råd til dig som ny leder

Uanset din baggrund står du over for en helt ny opgave. Her er 10 punkter, der kan hjælpe dig godt i gang. Fra forventningsafstemning til feedback.

Trine Kolding

Trine Kolding er både underviser, forfatter og tidscoach med speciale i personlig effektivitet og planlægning.

Inge Faarborg

Inge har mere end 25 års erfaring med ledelse og facilitering af processer og har bl.a. drevet CfLs netværk for PA'ere.

Introduktion til Porter’s five forces

Hvis du vil analysere din virksomheds position på markedet og få et overblik over, hvilke kræfter der kan påvirke konkurrencesituationen, så leverer Michael Porter en anerkendt model.

Introduktion til PEST-analysen

Uanset om din virksomhed udsættes for store omvæltninger eller ej, skal du være opmærksom på forandringer i omgivelserne. Og du skal kunne reagere på dem. PEST-analysen kan hjælpe dig på vej.

Introduktion til SWOT

Styrker, svagheder, trusler, muligheder. Det er de fire hjørnesten i en SWOT-analyse. Det lyder simpelt, men forud ligger en række dybdegående analyser inden for hvert felt.

Hvad strategi er

Strategien bygger bro mellem oplevet nutid og ønsket fremtid. Læs, hvad strategi er – og hvad det ikke er.

Temadag om hjemmearbejde

Mange virksomheder har haft gode erfaringer med at lade deres medarbejdere arbejde hjemme under coronakrisen. Men hvordan ser en god hjemmearbejdspladspolitik ud? Hvordan sikres medarbejdernes trivsel, når arbejdspladsen er skiftet ud med et hjemmekontor? Og hvad gør andre virksomheder?

Hemmeligheden bag Simple Rules

Donald Sull udgav i 2015 bogen “Simple Rules: How to Thrive in a Complex World” sammen med Kathleen M. Eisenhardt. CfL bringer her uddrag af et interview i forbindelse med boglanceringen.

Strategiudvikling omsat til Simple Rules

Hvad skal der til for at skabe en vækst på 20 procent? Hvad er det aller vigtigste, for at det kommer til at ske? Svaret er simple regler. Her får du en introduktion til den internationale ledelsesekspert Donald Sull.

Sådan går du fra strategi til handling

Ejner Jacobsen, chefrådgiver i CfL, giver her en introduktion til den internationale ledelsesekspert Stephen Bungay. Læs om brief og back brief, der er centrale begreber i Bungay’s tænkning og metoder.

5 faser i strategiarbejdet

En strategi er en langsigtet plan, der skaber retning og mål for organisationen. Og så er en god strategi enkel, selv om faser af strategiarbejdet kan være komplekst. Læs her, hvordan du kan arbejde med strategi.

Kend din rolle som leder og coach

Du ved lige, hvad der skal til for at løse problemet, men hvordan forener du det med medarbejderes læring og selvrefleksion? Lær om skismaer i ledersparring og coaching.

Strategi og eksekvering

Hos CfL hjælper vi med strategiarbejdet Men hvordan arbejder CfL så med strategi? Hvilke teorier og metoder læner vi os op ad? Hvad bør en god strategi indeholde, og hvilke værktøjer bringer vi i spil? Alle disse spørgsmål kan du finde svar på her på siden.

Danish HR Law

Webinar in English for HR professionals and managers, who need a basic knowledge of Danish HR Law

Download gratis e-bog om HR-jura

Bogen giver adgang til en praktisk gennemgang af de grundlæggende HR-juridiske regler med udgangspunkt i funktionærernes ansættelsesvilkår.

Bliv klædt på til personlighedstest

Et solidt, velunderbygget værktøj er et godt afsæt og fundament i en rekrutterings- eller udviklingssamtale, men der skal meget mere til. Læs her, hvad der er på spil.

CfL-HR Arrangementer

Hvert år afholder vi en række arrangementer for HR-professionelle. Se hvilke kommende arrangementer vi har på plakaten.

3 veje til at styrke den mentale sundhed

Efter en lang hjemsendelsesperiode er de fleste medarbejdere tilbage på de fysiske arbejdspladser. Det kræver en særlig indsats af dig som leder. Især over for de mest sårbare grupper.

Her er 5 læringer af coronakrisen

Du kan godt glemme femårige strategiplaner, og så bør du vente med at opsige alle lejemål for at sende medarbejderne på permanent hjemmearbejde. Vi har samlet erfaringerne fra CfLs toplederstafet i en Maggi-terning.

Testrapporter

Få inspiration til brug af personlighedstest i jeres leder- og medarbejderudvikling. Få en gratis jobprofil og se eksempler på testrapporter.

HR-juraKonference

Kom til HR-juraKonference i CfL, hvor vi i samarbejde med advokatfirmaet Norrbom Vinding tager pulsen på HR-juraen

Ledelse er nøglen til mental sundhed

90 procent mener, at deres arbejdsplads har håndteret coronakrisen godt, viser omfattende undersøgelse af medarbejdernes mentale sundhed under krisen. Her kan du læse højdepunkterne. Og der er flere overraskelser.

JTI og teamsamarbejde

Jungiansk Type sætter diversitet og synergi mellem modpoler i højsædet som en grundsten hvorpå et velfungerende teamarbejde kan bygges.

Sådan får du succes med virtuel undervisning

Hvis din virksomhed skal i gang med virtuel undervisning, så læs med her. Der er gode råd at hente, hvad enten du selv skal undervise eller har ansvaret for kompetenceudvikling. Og så er der ekstra bonus for deltagerne.

E-bog om personlighedstest

Personlighedstests er et enormt værdifuldt værktøj til rekruttering og medarbejderudvikling. I denne e-bog gennemgår vi personlighedstests fra A-Z.

Ny i personaleledelse

Mangler du værktøjer til dit første ledelsesjob? Som ny leder er du ofte på usikker grund; du er uden ledelsesmæssig erfaring og har kun din sunde fornuft.

4 spørgsmål enhver leder skal kunne svare på

Et stigende antal medarbejdere er i vid udstrækning selvledende og skal begå sig i relativt flade organisationer. Så meget desto vigtigere er det, at lederen sætter en klar ramme for arbejdet.

Sammen bliver vi stærkere

En leder skal skabe resultater, men det kan kun ske ved at skabe forståelse for mål og opgaver. Og det kan kun ske ved at skabe et højt engagement blandt medarbejderne.

Webinar: Inspiration til dine karrieresamtaler

Decision Dynamics Karrieremodel™ er et fantastisk værktøj, når du rådgiver og coacher andre om deres valg i arbejdslivet. Det er jo i den aktuelle Corona situation blevet meget aktuelt for mange. Derfor har vi lavet et webinar med yderligere inspirationsmateriale til dig til disse samtaler.

Det værdiskabende formandskab

Stil skarpt på din rolle som formand eller næstformand for bestyrelsen. Øg performance i bestyrelsen, samarbejde, kompetencer og værdiskabelse.

Derfor skal du gennemføre virtuelt

Et planlagt lederudviklingsforløb i medie- og reklamebureauet Havas blev konverteret til et virtuelt kursus. Ifølge COO Søren Bronée var det den helt rigtige beslutning. Læs her hvorfor.

Krisen accelererer den digitale transformation

Hvordan håndterer danske ledere krisen? Lige nu høster Scleroseforeningen en række erfaringer, der kan være med til at accelerere virksomhedens digitale strategi, men for direktør Klaus Høm er det utrolig vigtigt at have det lange lys på.

Virtuelle tilbagemeldingssessioner

CfL følger myndighedernes anbefalinger om Covid-19, men hvis du arbejder med testværktøjer, så bliv endelig ved med det. Vi deler her vores mange gode erfaringer med at afholde virtuelle tilbagemeldingssessioner.

CfL-Undersøgelse 2018 - Forandringsledelse

Vaner er svære at ændre, men hvordan kan vi udnytte, at vi netop er vanedyr til at skabe positive forandringer? På seneste CfL-Klubhusmøde blev der både talt om adfærdspsykologi, resultaterne af seneste CfL-Undersøgelse.

5 anbefalinger om distanceledelse

Grib tilbage til virksomhedens vision med blikket stift rettet mod kerneforretningen. Identificer roller og ansvar, kortlæg ressourcer, vis anerkendelse og skab læring.

SOS-Ledelsesrådgivning

Uvished og afmagt har lammet mange organisationer lige nu pga. COVID-19. Vi står klar til at hjælpe dig med det samme. Læs mere her.

Cornoaberedskab

CfL følger myndighedernes anbefalinger til sundhed og sikkerhed. Vi har fuld forståelse for, at det kan være vanskeligt at træffe beslutninger ud i fremtiden, men hvis Covid-19 igen får indvirkning på, om vi kan gennemføre et kursus, så flytter vi naturligvis afholdelsen til et senere tidspunkt - eller konverterer det til virtuel undervisning.

Online kompetenceudvikling

Velkommen til CfLs univers af virtuelle tilbud.Udnyt tiden og brug de mange muligheder for inspiration og ny læring – også på distancen. Har du spørgsmål til vores udbud af virtuelle webinarer, kurser og online-undervisning eller ønsker, der ikke er repræsenteret nedenfor, hører vi meget gerne fra dig.

Testværktøjer - Få et overblik over alle kurser

Siden 1989 har CfL været en kendt og synlig udbyder af erhvervstest i Danmark. I denne periode, er anvendelsen af testværktøjer i erhvervssammenhænge kun vokset og organisationerne efterspørger fortsat værktøjer til stadig flere behov. CfL har derfor lagt vægt på at udvikle og udvide vores palet af testværktøjer så vi kan understøtte disse forskellige behov indenfor såvel udvikling som rekruttering.

"Vi deler alle den samme usikkerhed"

Ane Arnth Jensen, viceadm. direktør i Finans Danmark, sætter CfLs toplederstafet i gang med et interview, hvor hun anerkender usikkerheden, men først er fremmest er ekstremt imponeret over medarbejdernes hurtige omstilling.

Din kommunikation som leder

Bliv bevidst om din egen og din organisations kommunikation. Du får også værktøjer til at kommunikere med dine medarbejdere om jeres fælles mål.

Pernille Grove

Vores medarbejdere er førende på deres felt. Her kan du læse mere om Pernille Grove, Seniorrådgiver hos CfL.

Innovation og forretningsmodeller

Kursus for erfarne ledere og topledere, der ønsker inspiration, konkrete værktøjer og sparring indenfor det strategiske udviklingsarbejde, forretningsmodeller og fremtidige værdi-/konkurrenceparametre.

Toplederstafet

Ledelse skaber vi sammen Velkommen til CfLs toplederstafet, hvor du får indblik i, hvordan andre topchefer finder fodfæste i den nye virkelighed. Se den samlet oversigt her

Danish HR Law

An introduction to Danish HR Law (In-house training up to 15 people).

Coaching Essentials

Til undervisning i egen organisation på engelsk. Bag en god medarbejder, er der en god coach.

Virtuelt ledernetværk

Netværkets formål er at skabe et forum for erfaringsudveksling og udvikling med udgangspunkt i deltagernes erfaringer og visioner.

Teamkompasset®

Sæt fokus på teammedlemmernes præferencer til at varetage specifikke roller i teamet

Onboarding af nye medarbejdere

Lær at on-boarde nye medarbejdere og træne ledere med fagligt ansvar i at onboarde og løfte medarbejderes kompetencer og engagement.

HR Value Proposition

På kurset bliver du klædt på til at vurdere effekten af HR-aktiviteter og, i det omfang det giver mening, at værdisætte den i kroner og øre.

Professionelle netværk for HR

I vores professionelle netværk får du effektiv sparring, nye idéer og værdifuld feedback fra andre HR-professionelle. Læs mere om vores netværk for HR her.

Unik lederudvikling gennem netværk

Via professionelt håndterede netværk kan man opnå noget, man vanskeligt kan få på anden vis. CfL giver her opskriften på et udbytterigt netværk.

Professionelle netværk til erfarne ledere

I vores professionelle netværk får du effektiv sparring, nye idéer og værdifuld feedback fra andre erfarne ledere. Læs mere om vores netværk for erfarne ledere her.

Professionelle netværk for topledere

I vores professionelle netværk får du effektiv sparring, nye idéer og værdifuld feedback fra andre topledere. Læs mere om vores netværk for topledere her.

cfl-klubhusmøder

Vi tager temperaturen på en række aktuelle ledelsesmæssige udfordringer og trends. Det sker i form af vores Klubhusmøder. Du kan selv deltage.

Fremtidens salg

I netværket Fremtidens Salg stiller vi skarpt fokus på seneste viden og best practice blandt de øverste ledere indenfor salg og forretningsudvikling.

NETOP - ledere uden personaleansvar

Deltagerne står ofte alene med deres udfordringer og skal løse projekter og problemstillinger, hvor de som oftest ikke har fuld kontrol over ressourcerne.

Netværk for PA

Til chef- og direktionssekretærer på tværs af brancher, med specifikke udfordringer, som ikke findes andre steder i organisationen

HR Udvikling

Netværket for HR Udvikling med fokus på udvikling af mennesker og organisationer.

HR Professionelle

Formålet med netværket er at udveksle erfaringer og videndele om HR-udvikling og -processer samt have fokus på den forretningsmæssige HR-del.

HR Direktører

Netværkets formål er at udveksle erfaringer omkring HR-området, videndele samt blive inspireret af nye initiativer, emner og temaer inden for HR.

Oxford University

5 dage på University of Oxford kombinerer fokus på lederskab med innovation, performance og entreprenørskab.

HR Chefer

Netværkets formål er at skabe et forum for erfaringsudveksling og udvikling med udgangspunkt i deltagernes erfaringer og visioner.

Communication

INTERACTIVE ONLINE TRAINING This course will improve your knowledge and ability to communicate effectively with superiors, colleagues, staff and customers.

Fremtidens scenarier

Du vil få inspiration, konkrete værktøjer og værdifuld erfaringsudveksling med andre indenfor vurdering af megatrends, strategiske usikkerheder, udarbejdelse/vurdering af scenarier og deres konsekvenser for din virksomhed.

Ledere på tværs X

Få mulighed for at sætte egen situation i perspektiv og diskuter de fælles udfordringer og problemstillinger, du møder i en "klassisk" mellemlederrolle.

Ledere på tværs VII

Netværkets formål er at bringe ledere sammen, som har erfaring inden for forskelligartede ledelsesopgaver på mellemlederniveau.

Ledere på tværs VI

Netværkets formål er at bringe ledere sammen, som har erfaring inden for meget forskelligartede ledelsesopgaver på mellemlederniveau.

Ledere på tværs I

Få mulighed for at sparre med andre om de fælles udfordringer og problemstillinger, du møder i en "klassisk" mellemleder-rolle.

Finansklubben

Finansdirektører sidder ofte med nogle problemstillinger, der ikke kan løses af andre i organisationen og samtidig med emner, der har bestyrelsens bevågenhed.

Direktørnetværk 2

Netværket er tværfagligt for at sikre deltagerne inspiration med nye indfaldsvinkler og tilgange til opgaver og udfordringer.

Den vanskelige samtale

Ved hjælp af ganske få værktøjer lærer du at gennemføre svære samtaler med dine medarbejdere. På kurset får du muligheden for at træne sammen med andre

Eksekvering

På dette kursus får du inspiration, konkrete værktøjer og værdifuld erfaringsudveksling med andre, indenfor den essentielle strategiske eksekveringsevne.

Hvad er adfærdsdesign?

Adfærdsdesign har de senere år vist sig som en ny og lovende måde at påvirke folks beslutninger og handlinger på. CfL bringer med eneret det indledende kapitel i bogen Adfærdsdesign.

Direktørnetværk LEAD 8

Netværkets formål er at bringe ledere sammen på direktørniveau, hvor de kan bruge hinandens viden til at inspirere hinanden og dermed flytte sig mentalt.

Grundlæggende projektledelse

Lær de grundlæggende principper og metoder inden for projektledelse, så du kan føre dine projekter sikkert i mål.

Ledelse og HR-jura

Virksomhedsinternt kursus om HR-jura som ledelsesværktøj. Klæd ledergruppen ordentligt på.

HR Analytics

På dette kursus lærer du at bruge data i HR-funktionen. Du lærer bl.a. at forcaste generationsskifteproblemer, at se mønstre i sygefravær, samt at beregne KPI'er.

Proceskonsulenten - Nuuk

Gode processer handler ikke om dig, det handler om, hvad du gør. Hvordan du rammesætter, hvordan du navigerer, hvordan du styrer, hvordan du modtager, hvordan du integrerer det, der sker.

Executive kommunikation

Du får flyttet din kommunikation til et helt nyt niveau og får større gennemslagskraft i forhold til alle stakeholders

Executive coaching

Har du brug for et fortroligt rum til at vende dilemmaer? Læs mere om vores coachingforløb for topledere.

Prolog - leder med uformelt ansvar

Prolog er et program målrettet dig som ikke har et formelt personaleansvar, og hvor fleksibilitet, effektivitet og resultater skal gå hånd i hånd.

Teamledelse

Skab motivation, forbedret samarbejde og øget performance gennem målrettet teamledelse

Lederen som coach

Lær hvordan du igennem coaching fremmer udviklingen og selvstændigheden hos dine medarbejdere, og dermed øger trivslen og effektiviteten i din afdeling

Ledelseskommunikation

Få succes og gennemslagskraft som leder. Ledelseskommunikation er lederens vigtigste værktøj i hverdagen – og er synonymt med ledelseskompetence.

Ledelse af specialister

Lær, hvordan du motiverer og leder ressourcestærke og selvledende medarbejdere og specialister.

Få 12 gode grunde til at ledere skal elske HR-jura

Som leder med personaleansvar er du nødt til at kende til de grundlæggende regler inden for HR-juraen - f.eks. om sygefravær, arbejdstid, ferier, forbuddet mod forskelsbehandling og ikke mindst konflikthåndtering.

HR-jura for ledere

Et kursus i HR-jura for ledere klæder dig på til at håndtere HR-juraen i dagligdagen f.eks., når en medarbejder har for stort fravær. Tilmeld dig kurset nu

Stress er hverken godt eller ondt

Stress er et komplekst fænomen. Der er mange meninger og også mange misforståelser. Bliv klogere på stress her. CfL giver dig tre trin til, hvordan du som leder kan håndtere stress blandt dine medarbejdere.

Den dag stressen væltede chefen omkuld

Myten om den stærke og effektive leder gør det vanskeligt for lederen selv at håndtere stress. Carlo Bendtsen, filialchef i Semler, har lært lektien. Til glæde for ham selv og hans 85 ansatte.

HR kan få en strategisk fremtid

HR-direktører ser sig selv som en strategisk partner, mens virksomhedslederne mener, at HR bidrager med løsning af operationelle opgaver som ansættelser mv.

Langsigtet fokus skaber retning og engagement

At have et klart formuleret formål er ikke blot en teoretisk øvelse. Det tydeliggør de strategiske valg og skaber langsigtet commitment i ledelsen og blandt medarbejderne, siger Jim Hagemann Snabe.

Mødet med andre ledere blev en øjenåbner

Mødet med andre ledere gav Karen Friis nyt blod på tanden og fornyet energi i rollen som direktør for DGI Idræt & Motion. Hun kom i mål med sit projekt og fik samtidigt øjnene op for nye måder lede sine projekter og medarbejdere på.

Ledernetværk er strategisk vigtige

Det er guld værd at have et godt og fortroligt ledernetværk, lyder det fra Deloittes tidligere HR-direktør, for netværk kan være med til, at virksomheder når i mål med strategien.

Derfor er stress et ledelsesansvar

Som leder skal du være tæt på dine medarbejdere. Både fysisk og mentalt. Og så skal du tage ansvar. Ordene kommer fra Bo Netterstrøm, og når Danmarks stressnestor taler, er det værd at lytte.

1000 nye ideer om året at arbejde med

Martin Professional har gjort innovation til en del af det daglige arbejde. Tidligere udviklingsdirektør Søren Kjær tog sine erfaringer med på et CfL-toplederforløb og delte dem med de øvrige deltagere.

Testværktøjer målretter kompetenceudvikling

MAN Diesel & Turbo anvender JTI og Decision Dynamics Karrieremodel™ i strategisk kompetenceudvikling. Resultatet er en mere målrettet kompetenceudvikling blandt virksomhedens 12.000 medarbejdere.

Kritiske lederkompetencer

Hvad mener 1.400 ledere, fra en ny Ken Blanchard undersøgelse, er de største udfordringer i forbindelse med effektiv ledelse?

Fremtidens ledere træner empati

De fleste mennesker – særligt ledere - ligger inde med opsparede erfaringer og et godt råd til kollegerne. Der er dog stor forskel på, hvordan disse råd bliver videregivet og hvilken effekt, det har.

Øg performance gennem engagerende lederskab

Tag en regelmæssig dialog med dine medarbejdere om deres bedste og værste opgaver, arbejd i fællesskab på at øge mængden af ”bedste” opgaver og reducere mængden af ”værste” opgaver – så enkelt er det - eller er det?

Bonusordninger er hårdt arbejde

Bonusordninger kræver grundig forberedelse, løbende opmærksomhed og vedligehold samt kendskab til reglerne for ikke at blive en belastning for virksomheden.

Strategi kræver helikopterudsyn

Lars Peter Hermansen, Area Manager i Gasa Group Danmark A/S, er ofte splittet mellem prioriteten af driftmæssige tiltag og strategiske udviklingstiltag.

Relationer, motivation og en smule Jung

E-handelshuset Hesehus har i samarbejde med CfL fået styrket relationer, kommunikation og handlekraft. Læs om et forløbet, der satte lederne på både tanke- og praktisk arbejde.

Få følgeskab som leder

Såvel som det kan være sjovt og berigende at være leder, kan være svært at knække koden til at slå igennem og få følgeskab. Læs mere her.

Gode relationer skaber de bedste resultater

Danske virksomheder bruger masser af energi på at indrette produktionen efter den japanske produktionsmetode lean, men opnår ringe effekt. Vi har misforstået metoden på grundlæggende områder, konkluderer lean-eksperter.

Nyt om persondataforordningen

Justitsministeriet er kommet med den længe ventede betænkning om implementering af persondataforordningen i Danmark, som skal træde i kraft i maj 2018.

Vikarloven - Hvilke regler gælder?

Skal en vikar have adgang til ledige stillinger i virksomheden? Få svaret og læs hvilke krav der ellers er til brugervirksomheden i følge vikarloven.

Lytter du med nærvær, skaber du intelligente fortællere…

Du kan faktisk skabe større udbytte af din kommunikation med andre, hvis du er indstillet på at lytte mere. Det lyder måske indlysende, men ved at lytte mere indfølende opnår du også, at fortælleren bliver en mere åben og reflekterende fortæller. Og det er her gevinsten ligger.

Det handler om Ego!

En af de største udfordringer på arbejdspladsen i dag er det menneskelige ego. Når nogen mennesker bruger deres ego i udstrakt grad, har deres adfærd tendens til at være baseret på frygt snarere end tillid.

Giv HR et strategisk boost

I en travl hverdag forsømmer mange at arbejde målrettet og struktureret med HRs roller og funktioner. Dermed går organisationen glip af vigtig synergi og får ikke det optimale ud af sin HR-indsats.

IT netværk med fokus på ledelse

Da IT-chef Elo Høgh Bromer for ti år siden gik ind i CfLs netværk IT 4 handlede det meget om hardware, software og bytes. I dag handler det lige så meget om ledelse.

8 nye domme fra Højesteret

Virksomhedsoverdragelse, 48 timers-reglen, 120 dages-reglen, handicapbegrebet, beskyttede medarbejdere, elever

HK - Ny strategi skal holde på medlemmerne

HK har de seneste tre år været i gang med en større strategisk omlægning for at vende den negative medlemskurve. Medlemskrisen har krævet nytænkning i det traditionsrige forbund.

Ny ledertest dropper at teste på personlighed

CfLs test, Leadership Focus Profile, er en af markedets bedste til at teste ledere. Værktøjet er professionelt og dybdegående og er et ekstremt godt dialogværktøj. Sådan lyder det fra de første, som er blevet certificeret i at anvende testen.

Nej. Stress er ikke en sygdom

Ledere skal håndtere stress i organisationen, fordi det kan være dyrt at have stressede medarbejdere. Få tre trin til at håndtere stress på arbejdspladsen.

Danskerne dumper MUS-samtalen

53 procent af danskerne oplever ikke, at MUS-samtalen udvikler dem fagligt, hvilket ellers er formålet med de såkaldte medarbejderudviklingssamtaler.

Er du ny i ledelse?

Bliv klædt på til lederrollen med krav fra egen chef og forventningerne fra dine medarbejdere og tidligere kolleger. CfL kurser for dig der er ny i ledelse.

Nye regler for G-dage

Læs de nye regler for G-dage her, samt den fulde bekendtgørelse og tilhørende vejledning.

5 gode råd til dig der er leder uden personaleansvar

Hvordan er man en god leder, når man i princippet ikke har nogen at lede? Ja, det lyder givetvis som ordkløveri, men ikke desto mindre er ledelse uden personaleansvar ganske udbredt. I praksis betyder det, at man er leder for projekter, processer og opgaver. Men, hvordan bærer man sig ad med at være leder på den måde?

Gør illusionen om selvledelse til virkelighed

Ifølge globale undersøgelser er en af lederens største udfordringer at få medarbejderne til at blive selvledende. Alligevel er målrettet træning af medarbejderen i selvledelse noget af det, der bruges færrest penge på.

Grundlæggende ledelse

Få den grundlæggende viden, du har behov for som ny leder. Opnå øget forståelse for lederrollen, dens kompleksitet og de dilemmaer, du kan stå i som leder

Feedback øger motivationen

De fleste mennesker får for lidt feedback på deres præstationer - indtil de laver en fejl. Det er en trist tendens. Alle mennesker har brug for feedback på deres præstation for at føle sig motiveret til at nå deres mål.

Tag ansvaret tilbage til ledelsen

Ledelsen har ansvaret for, at hver en time brugt på arbejdspladsen gavner virksomhedens formål, kunder, medarbejdere og det omkringliggende samfund.

From Specialist to Manager

This programme gives you practical management tools that can help you succeed when going from leading yourself to leading others.

Robotter flytter ind på kontorerne

Rundspørge til CfL's medlemsvirksomheder viser, at halvdelen har robotter på kontorerne. Det frigiver en masse ressource og forbedrer processerne.

Forandringer begynder hos ledelsen

Ledelsen skal være med til at udvikle en ny tankegang, når der skal ske forandringer i organisationen. Forandringer begynder med, at nogen gør tingene anderledes.

Tre varige sandheder om at lede andre

Efter træning af hundrede tusinde ledere - opfordrer lederne til at tilpasse deres stil efter udviklingsniveauet for opgaverne hos de medarbejdere, de leder.

ALDIs turbo turnaround

Ny strategi, nye processer, nye butikker, nye varer og meget mere. ALDI har ændret på alt, og over 300 ledere været igennem et skræddersyet forløb. Læs, hvordan CfL har rådgivet virksomheden.

Forandringsledelse

Lær at skabe hurtigere forandringer og få dem forankret i organisationen

Jungiansk Typeindeks (JTI)

Ønsker du at optimere relationerne og samarbejdet i din virksomhed? Så kan du med fordel bruge testværktøjet JTI. Bliv certificeret hos CfL. Lær mere her.

Performance management

Mestrer du Performance management? Bliv en del af CfL og styrk dine kompetencer inden for etablering af målsætninger og effektmåling.

Excellence modellen

Brug Excellence Modellen til at forbedre virksomhedens præstation. CfL har mange års erfaring med Excellence Modellen. Læs mere her.

Situationsbestemt ledelse

Lær hvordan du anvender situationsbestemt ledelse i praksis. Dine medarbejdere vil takke dig for det. Et must for alle ledere.

Fagspecialisten som leder

På kurset Fagspecialisten som leder får du praktiske ledelsesredskaber, der hjælper dig med at skabe resultater sammen med dine medarbejdere.

Er talentarbejdet talentløst?

Hvordan skal en ledelse håndtere talenter, og giver det mening at have deciderede programmer for talentudvikling? CfL tog fat i ledelse af talenter.

Hvordan tager du beslutninger?

Vi træffer beslutninger og angriber opgaver på forskellige måder. Værktøjet Decision Styles handler om at forstå sin egen og andres forskellige måder at gå til beslutninger på.

Lær at lykkes med din strategi

Ifølge en CfL-Undersøgelse mener kun 26 % af lederne, at de i høj grad er gode til at nå organisationens mål. Lær at lykkes med din strategi.

Lad ikke en personlighedstest stå alene

Danske virksomheder bruger i stor stil personlighedstests. Bliv endelig ved med det, men husk, at en test i sig selv ikke er præcis nok, siger Troels Gottlieb, seniorrådgiver hos CfL og ph.d. i personlighed og ledelseseffektivitet.

Tro, håb og mod

Magt og kontrol er blevet erstattet af tillid hos Europas Bedste Offentlige Arbejdsplads, der var case på CfL-Klubhusmøde om forandringsledelse.

JTI-erfamøde

På dette JTI erfamøde er der lagt op til en sjov og involverende formiddag. Kun for JTI certificerede.

JTI-erfamøde

På dette JTI erfamøde er der lagt op til en sjov og involverende formiddag. Kun for JTI certificerede.

Fra strategi til handling

Velkommen til Strategikonferencen 2021, der henvender sig til ledere på tværs af brancher og sektorer. Mød den anerkendte ledelsesguru Stephen Bungay.

JTI Konvertering

Er du MBTI®-autoriseret, men ønsker at kunne bringe flere værktøjer i spil? Så tilmeld dig CfLs JTI konverteringskursus, skærp dine typekompetencer og få et nyt værktøj.

Overgang til den nye ferielov

Få et overblik over de overordnede principper for overgangen til den nye ferielov. Dette er artikel 4 af 4 i vores serie om den nye ferielov.

Danskerne skal have ny ferielov

Dette er artikel 2 af 3 i CfLs artikelserie om den nye ferielov. Få et overblik over de bestemmelser, der videreføres i den nye ferielov.

Fra “Fix The Women” til bias

Anja Monrad, topchef for Dell i Central og Østeuropa, deltog på CfL-Klubhusmødet om diversitet i ledelse. Her er hendes udlægning af diversitetsdebatten gennem årene.

Personlig gennemslagskraft

Få værktøjer til systematisk at træne evnen til at træde i karakter som den bedste version af dig selv. Opnå et stærkt nærvær, som tiltrækker opmærksomhed

Kommunikation og personlig udvikling

Dette kursus henvender sig til dig, der ønsker at udvikle din kommunikation gennem en fremadrettet, bevidst og fokuseret udvikling med afsæt i din egen personlighed og dine egne værdier.

Kundecases

Læs her vores kundecases fra forskellige brancher. Få mere at vide om, hvordan vi har hjulpet små, mellemstore og store virksomheder med bedre ledelse.

Moed vores rådgivere

Et stærkt ledelsesfagligt team af erfarne rådgivere og højtuddannede specialister tilbyder ledelsesrådgivning på alle niveauer.

HR Business Partneren

På dette kursus kan du styrke din rolle som HR Business Partner og bidrage mere markant til værdiskabelsen i din organisation.

Bestyrelsesevaluering

Bestyrelsesevaluering giver dig som formand og din bestyrelse et grundlag for at værdiskabe og udvikle bestyrelsens samlet fokus, arbejdsmetoder, sammensætning og kompetencer.

Organisationsanalyse

Styrk strategiarbejdet gennem organisationsanalyser, og få skabt konkrete handlingsplaner til gavn for netop din virksomhed.

Strategieksekvering

Få et inspirationsoplæg om implementering og eksekvering af strategi med udgangspunkt i CfLs erfaringer, modeller og værktøjer. Se her.

Etablering af ledelsesgrundlag

For at højne ledelseskvaliteten og værdiskabelsen i en organisation er det afgørende at få etableret et fælles ledelsesgrundlag. Vi rådgiver i sådanne processer

Etablering af leadership pipeline

Leadership Pipeline er en metode til at skabe sammenhængende og fokuseret ledelse i hele organisationen. Vi kan hjælpe med rådgivning gennem hele processen.

JTI-erfamøde

På dette JTI erfamøde er der lagt op til en sjov og involverende formiddag. Kun for JTI certificerede.

10 gode grunde til netværk

Som netværksdeltager hos CfL bliver du en del af Danmarks stærkeste ledelsesfaglige miljø. Læs her hvad du får ud af et netværk hos CfL.

Dagrofas nye anatomi

Dagligvarekoncernen Dagrofa havde behov for bedre sammenhæng i deres performance managementsystem og fik hjælp af CfL. Resultatet blev en konkret model, der taler til både hoved, hjerte og fødder.

JTI-erfamøde

På dette JTI erfamøde er der lagt op til en sjov og involverende formiddag. Kun for JTI certificerede.

3 anbefalinger til bedre eksekvering

Vær bevidst om beslutningsgrundlaget, skab større gennemsigtighed og invester i de rigtige værktøjer. De er tre trin til effektiv eksekvering.

JTI-erfamøde

På dette JTI erfamøde er der lagt op til en sjov og involverende formiddag. Kun for JTI certificerede.

JTI Konvertering

Er du MBTI®-autoriseret, men ønsker at kunne bringe flere værktøjer i spil? Så tilmeld dig CfLs JTI konverteringskursus, skærp dine typekompetencer og få et nyt værktøj.

HR-strategi i 4 trin

Al strategi er forretningsstrategi, og det gælder også HR, hvor du bl.a. kan skrue på viden og færdigheder. Her er en guide til at udvikle organisationens HR-strategi.

Toldinspektøren

U-borde: 12, Biografpladser: 24, Skoleborde: 9, Øer: 16. Få mere at vide om lokalet er eller få en rundvisning.

Tårn 4

I Tårn 4 er der en fantastisk udsigt. Der er plads til 8 personer i mødebord og er perfekt til det kreative møde, det lille møde eller som grupperum.

Tårn 3

Tårn 3 tilbyder en super udsigt og tre små mødeborde med plads til 12 personer. Det er et lokale velegnet til det mindre møde eller som grupperum.

Tårn 2

Tårn 2 tilbyder en super udsigt og et fint mødebord med plads til 8 personer. Det er et lokale velegnet til det mindre møde eller som grupperum.

Toldbetjenten

Antal deltagere: Max 32, U-borde: 18, Biografpladser: 32, Skoleborde: 18, Øer: 16. Få mere at vide om lokalet er eller få en rundvisning.

Perron 7

Antal deltagere: Max 50, U-borde: 21, Biografpladser: 50, Skoleborde: 24, Øer: 36. Få mere at vide om lokalet er eller få en rundvisning.

Perron 5

Perron er et mindre mødelokale med plads til 14 personer. Lokalet har et moderne udtryk, og er fuldt udstyret med AV-udstyr. Mulighed for videokonferencer.

Perron 4

Antal deltagere: Max 20, U-borde: 12, Biografpladser: 20, Skoleborde: 18, Øer: 16. Få mere at vide om lokalet er eller få en rundvisning.

Perron 3

Antal deltagere: Max 20, Biografpladser: 20, Skoleborde: 18, Øer: 12, U-borde: 12. Få mere at vide om lokalet er eller få en rundvisning.

Perron 2

Antal deltagere: Max 36, U-borde: 16, Biografpladser: 36, Skoleborde: 20, Øer: 18. Få mere at vide om lokalet er eller få en rundvisning.

Perron 1

Antal deltagere: Max 50, U-borde: 20, Biografpladser: 50, Skoleborde: 22, Øer: 24. Få mere at vide om lokalet er eller få en rundvisning.

St. Vejerbod

Har du brug for et flot og historisk konferencelokale, som deltagerne helt sikkert vil huske, er Store Vejerbod i den gamle Toldbod stedet for dig.

Jungiansk typeindeks struktur og indhold (2/2)

Grundlæggende er Jungiansk Typologi en teori, der beskæftiger sig med kognitive processer. Det vil sige, at typologien forsøger at beskrive den måde, vi erkender og navigerer på i forhold til omgivelserne.

Paul Chapman

Dr Paul Chapman is a Fellow in Operations Management at Saïd Business School, University of Oxford.

Marc Ventresca

Marc Ventresca is an organisational and economic sociologist who teaches technology and innovation strategy at Saïd Business School.

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

At blive valgt som medarbejderrepræsentant betyder indsigt og indflydelse på beslutninger. Kom på kursus og bliv klædt på til din nye rolle. Læs mere

Strategisk lederskab

Strategisk Lederskab er en udviklingsrejse for den ambitiøse og erfarne leder, der er klar til at rykke karrieren til næste niveau.

Testnyt

I vores nyhedsbrev, Testnyt, holder vi dig opdateret på det seneste nye inden for testverdenen og vi inspirerer dig til at få mere ud af din rekruttering og leder-/medarbejderudvikling.

Send test

Nem adgang til at sende din test afsted til slutbrugeren. Log ind for at se og behandle resultaterne. I CfL har vi en bred palet af test og ledelsesredskaber.

Kundecases

Vores testværktøjer løser store og små udfordringer i forbindelse med rekruttering og udvikling af ledere og medarbejdere. Hør her hvad vores kunder siger om os.