Instruktørens ord om Decision Dynamics Karrieremodel™

Karriere er for alle, men ikke på samme måde. Det er nemlig din motivation, der afgør, hvad du synes er spændende og udfordrerende.

Når vi traditionelt og historisk tænker karriere, så handler det om at gøre ekspertkarriere eller lederkarriere, men det er langt fra de eneste karriereveje der findes. Decision Dynamics Karrieremodel™ giver HR og ledere en ramme til at tale om karriere i et bredere perspektiv, til at tale med den enkelte om dennes motivation ift. arbejdslivet, til at kigge på organisationens struktur samt vurderings- og belønningssystemer på en anden måde.

Karrieremodellen arbejder med fire forskellige karrieremønstre med 2 perspektiver indenfor hvert mønster - den måde vi ser, hører, tænker og taler om karriere og det som den enkelte er motiveret af i sit arbejdsliv. Profilen viser den enkeltes forestilling om en god karriere samt hvad der motiverer personen. Herudfra kan HR-konsulenten eller lederen få en målrettet samtale med medarbejderen om, hvad der skal ske fremadrettet med arbejdsopgaver, kompetenceudvikling og karriere.

Individer har karrierer og organisationer har karrierekulturer. Den anden del af karrieremodellen handler om organisationens karrierekultur. Det betyder, at organisationen kan bruge karrieremodellen til at kigge på, hvilke typer af karriereveje, som den understøtter eller hvilke den ikke har nok fokus på. Især når vi kigger på elementerne vurdering og belønning, så tilbyder organisationen oftest en større mangfoldighed end både ledere og medarbejdere er klar over. Denne nye indsigt gør det nemmere for lederne at målrette deres vurdering og belønning ift. hvad der motiverer medarbejderen.

Kurset certificerer i anvendelsen af begrebsrammen samt tolkning af de tilknyttede profiler.

Læs mere og bliv certificeret i Decision Dynamics Karrieremodel™

Få den rigtige medarbejder i hus Succes opstår når organisationens kerneopgaver og medarbejdernes kompetencer matcher hinanden Klik og bliv klogere på succesfuld rekruttering

Seneste artikler om medarbejderudvikling

Bliv klædt på til personlighedstest

Et solidt, velunderbygget værktøj er et godt afsæt og fundament i en rekrutterings- eller udviklingssamtale, men der skal meget mere til. Læs her, hvad der er på spil.

3 veje til at styrke den mentale sundhed

Efter en lang hjemsendelsesperiode er de fleste medarbejdere tilbage på de fysiske arbejdspladser. Det kræver en særlig indsats af dig som leder. Især over for de mest sårbare grupper.

Teamledelse

I mange virksomheder er medarbejderne opdelt i teams. Udover mange fordele, er teamorganiseringen også en vigtig strategi for at få arbejdet gjort.

JTI og teamsamarbejde

Jungiansk Type sætter diversitet og synergi mellem modpoler i højsædet som en grundsten hvorpå et velfungerende teamarbejde kan bygges.