Introduktion til Porter’s five forces

Hvis du vil analysere din virksomheds position på markedet og få et overblik over, hvilke kræfter der kan påvirke konkurrencesituationen, så leverer Michael Porter en anerkendt model.

Af Ejner Jacobsen, chefrådgiver i CfL, opdateret maj 2023

Når du arbejder med strategi og eksekvering, skal du kende din virksomheds konkurrencesituationen og -position for at vælge en optimal strategi.
Det kræver en analyse af konkurrenceforholdene i branchen, herunder virksomhedens styrke i forhold til konkurrenterne, afhængigheden af leverandører, kunder m.v.
Målet med en brancheanalyse er at vurdere:

 • Tendenser i branchen; hvor udviklingen bevæger sig hen
 • Hvor attraktiv branchen er
 • Hvordan indtjeningspotentialet er
 • Hvordan konkurrenceintensiteten er

En anerkendt model til at strukturere og fokusere en brancheanalyse er Michael Porter’s five forces-model beskrevet i hans bog Competitive Strategy (1980).

Hvad er Porter's five forces?

Porter's five forces er en analyse af konkurrenceforholdene i en branche.

Ifølge Porter påvirkes konkurrencesituationen og profitabiliteten i en branche af fem konkurrencekræfter.

Princippet er, at jo stærkere konkurrencen er, jo mindre er profitten.

De fem konkurrencekræfter- Porter’s five forces - er:

 1. Rivalisering mellem direkte konkurrenter
 2. Kunders forhandlingsmagt
 3. Leverandørers forhandlingsmagt
 4. Truslen fra nye konkurrenter
 5. Trussel om substitution

Hver af disse kræfter kan have en positiv eller negativ indflydelse på konkurrenceintensiteten, således at branchen som helhed bliver mere eller mindre profitabel.

Ved at analysere hver kraft for sig kan man danne sig et billede af konkurrenceintensiteten i branchen og dermed få et overordnet billede af, hvor attraktiv branchen er.

Her følger eksempler på, hvad de fem konkurrencekræfter dækker over:

#1 Rivalisering i branchen

 • Markedsvækst
 • Antal konkurrenter
 • Koncentration
 • Differentiering
 • Kapacitet
 • Ind- og udgangsbarrierer

#2 Kundernes forhandlingsmagt

 • Koncentration
 • Differentiering
 • Lønsomhed
 • Loyalitet
 • Størrelse

#3 Leverandørers forhandlingsmagt

 • Koncentration
 • Substitutionsmuligheder
 • Størrelse
 • Betydning
 • Differentiering

#4 Truslen fra nye konkurrenter

Denne kraft handler om potentielle indtrængere på markedet, og her er det værd at analysere:

 • Kapitalkrav
 • Stordriftsfordele
 • Produktdifferentiering
 • Patenter
 • Adgang til distributionskanaler
 • Lovgivning
 • Ind- og udgangsbarrierer

#5 Trussel om substitution

Denne kraft handler om truslen fra lignende produkter eller services, herunder:

 • Pris og værdi
 • Skifteomkostninger
 • Loyalitet
 • Tilgængelighed
TEMA: STRATEGI OG EKSEKVERING

Vi hjælper dig med strategiarbejdet

Sådan arbejder CfL med strategi - fra formål over analyse til eksekvering.

 

Brug af Porter’s five forces modellen i praksis

Porter’s model er ret enkel at forstå i teorien. Skal man bruge den til at skabe strategisk indsigt, er det noget mere kompliceret og kræver færdigheder, det kræver øvelse at lære. Når man skal bruge modellen første gang, rejser der sig typisk følgende problemstillinger:

 • Hvordan definerer man grænserne for den branche, man ønsker at analysere?
 • Hvordan kan man tage højde for modstridende data og vilkår kræfterne imellem?
 • Hvordan afgør man den relative betydning af hver enkelt af de fem kræfter? Hvilke kræfter er de vigtigste?

En af Porter-modellens store styrker er, at den appellerer til ledere, der arbejder med strategi, men den indeholder også en række svagheder:

 • Statsmagten er ignoreret som konkurrencekraft. Nogle forskere mener, at det skyldes modellens amerikanske oprindelse, hvor statsmagten har mindre betydning for virksomheders vilkår.
 • Modellen viser et statisk billede, mens mange strategiske problemer har dynamisk karakter.
 • Modellen er ikke universel. Den skal bruges med omhu i servicesektoren og kan ikke bruges i offentlige organisationer uden større modifikationer.

Modellens opbygning lægger desuden op til, at alle fem konkurrencekræfter har ca. samme betydning, hvilket gør det svært at vægte de fem kræfter.

CfL’s erfaring er, at kunderne ofte er væsentligt vigtigere end alle de øvrige elementer, når man arbejder med strategisk udvikling. Vores anbefaling lyder derfor til hver en tid:

Tilpas anvendelsen af modellen til virksomhedens konkrete situation.

FAQ

Formålet med en brancheanalyse er at evaluere en virksomheds konkurrencesituation og -position i en given branche. Dette kan hjælpe virksomheder med at vælge en optimal strategi og identificere mulige trusler og muligheder i markedet.

Porter's Five Forces er en model udviklet af Michael Porter, der hjælper virksomheder med at analysere deres konkurrence- og markedssituation. Modellen identificerer fem kræfter, der påvirker en virksomheds konkurrenceevne og rentabilitet: rivalisering mellem direkte konkurrenter, kunders forhandlingsmagt, leverandørers forhandlingsmagt, truslen fra nye konkurrenter og trussel om substitution.

Porter's Five Forces kan anvendes til at evaluere konkurrenceintensiteten i en branche og vurdere dens attraktivitet. Ved at analysere hver af de fem kræfter kan en virksomhed udvikle en strategi, der øger dens konkurrenceevne og rentabilitet.

At definere grænserne for en branche afhænger af, hvad virksomheden sælger eller leverer, og hvem dens primære konkurrenter er. Grænserne kan også defineres ud fra geografisk placering, produktkategorier eller kundesegmenter.

Nogle af ulemperne ved Porter's Five Forces-model er dens begrænsninger i at tage hensyn til eksterne faktorer såsom politik, teknologi og kultur. Modellen viser et statisk billede, mens mange strategiske problemer har en dynamisk karakter. Desuden skal modellen bruges med omhu i servicesektoren og kan ikke bruges i offentlige organisationer uden større modifikationer.

Ja, Porter's Five Forces kan anvendes i enhver branche, da det er en generisk model, der kan tilpasses til at passe til de specifikke behov i hver branche.

Der er ingen fast regel for, hvordan man kan vægte de fem konkurrencekræfter, da det afhænger af den specifikke situation og virksomhedens behov. Generelt kan man vægte kræfterne ud fra deres relative indflydelse på konkurrenceintensiteten i branchen.

CfL's erfaring er, at kunderne ofte er væsentligt vigtigere end alle de øvrige elementer, når man arbejder med strategisk udvikling. Derfor anbefaler CfL at tilpasse anvendelsen af modellen til virksomhedens konkrete situation.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Behov for råd og sparring?

Henrik Hvolbøll Eriksen
Senior Relations Manager
T: +45 2565 9000
E: her@cfl.dk

Henrik Graungaard
Chefrådgiver
T: +45 5154 4126
E: hgr@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Strategi og eksekvering: Læs også