Instruktørens ord om Decision Dynamics Karrieremodel™

Karriere er for alle, men ikke på samme måde. Det er nemlig din motivation, der afgør, hvad du synes er spændende og udfordrerende.

Når vi traditionelt og historisk tænker karriere, så handler det om at gøre ekspertkarriere eller lederkarriere, men det er langt fra de eneste karriereveje der findes. Decision Dynamics Karrieremodel™ giver HR og ledere en ramme til at tale om karriere i et bredere perspektiv, til at tale med den enkelte om dennes motivation ift. arbejdslivet, til at kigge på organisationens struktur samt vurderings- og belønningssystemer på en anden måde.

Karrieremodellen arbejder med fire forskellige karrieremønstre med 2 perspektiver indenfor hvert mønster - den måde vi ser, hører, tænker og taler om karriere og det som den enkelte er motiveret af i sit arbejdsliv. Profilen viser den enkeltes forestilling om en god karriere samt hvad der motiverer personen. Herudfra kan HR-konsulenten eller lederen få en målrettet samtale med medarbejderen om, hvad der skal ske fremadrettet med arbejdsopgaver, kompetenceudvikling og karriere.

Individer har karrierer og organisationer har karrierekulturer. Den anden del af karrieremodellen handler om organisationens karrierekultur. Det betyder, at organisationen kan bruge karrieremodellen til at kigge på, hvilke typer af karriereveje, som den understøtter eller hvilke den ikke har nok fokus på. Især når vi kigger på elementerne vurdering og belønning, så tilbyder organisationen oftest en større mangfoldighed end både ledere og medarbejdere er klar over. Denne nye indsigt gør det nemmere for lederne at målrette deres vurdering og belønning ift. hvad der motiverer medarbejderen.

Kurset certificerer i anvendelsen af begrebsrammen samt tolkning af de tilknyttede profiler.

 

succes med test - hr 2 succes med test - leder2 succes med test - konsulent2