Kan du spotte den bedste kandidat til funktionærjobbet?

Rekruttering af nye medarbejdere til funktionærstillinger kan være en kompleks og ressourcekrævende proces.

Derfor er det vigtigt, at din virksomhed er godt klædt på til en målrettet rekrutteringsplan, hvor I ender med den rette person til jobbet i første forsøg.

Et solidt udgangspunkt for en kvalificeret vurdering af kandidaterne er en personlighedstest som Bidrag til Bedømmelse. Denne dybdegående test giver et nuanceret billede af de væsentlige egenskaber hos kandidaterne og egner sig derfor godt til rekruttering af funktionæ-rer med mere komplekse opgaver. 

Et godt supplement til Bidrag til Bedømmelse er værktøjet Omtankeprøven, der hjælper dig med at afdække kandidaternes kompetencer og ikke mindst potentialer. Sammen med et kort interview kan Omtankeprøven være med til at målrette rekrutteringsprocessen og tidligt i forlø-bet indskrænke feltet af egnede kandidater. Derved sikrer du, at hverken din virksomhed eller uegnede kandidater spilder tiden.

Samtidig kan Decision Dynamics Karrieremodel være med til at afklare, hvad den enkelte kandidat har af ønsker for sin fremtidige karriere – og om virksomheden kan matche de ambitioner. Dermed kan I forebygge fejlrekruttering ved at adressere potentielle udfordringer tidligt i rekrut-teringsprocessen.

Kombinationen af forskellige værktøjer sikrer ikke alene, at I finder den bedst egnede kandidat nu og her. Resultaterne af prøverne giver samtidig input til opmærksomhedspunkter, der kan bruges i medarbejderens fremtidige udvikling. Det hjælper jeres nye kollega godt på vej mod succes og kan være startskuddet til et målrettet karriereforløb i virksomheden.

 

succes med test - hr 2 succes med test - leder2 succes med test - konsulent2