Sådan kvalificerer du dine ledelsesbeslutninger

Her er 3 koncepter, der hjælper dig og din organisation med at træffe de rigtige valg.

Hvordan opnår du succes som leder i dagens Danmark samtidigt med, at du træffer etisk korrekte beslutninger? Hvilken rolle spiller regler, hvor meget betyder dine personlige værdier, og hvad sker der, når tempoet går i vejret?

Af Allan Cohn Shapiro og Christina Lundsgaard Ottsen, juni 2019

I en CfL-Undersøgelsen om ansvarlig ledelse fra maj 2019 svarer over 30 pct. ja til, at de inden for de seneste par år har truffet en beslutning, som gik imod deres personlige værdisæt, men som fulgte organisationens regler og retningslinjer. I samme undersøgelse tilkendegiver 36 pct., at det af og til er nødvendigt at bøje reglerne for at opnå resultater.   

Som leder arbejder du med komplekse problemer. Du skal udvise handlekraft og træffe beslutninger - mange beslutninger dagligt - og ofte foregår det under tidspres. Det kan gå ud over din dømmekraft, og du risikerer at både regler og etiske retningslinjer skrider.   

For fortsat at bedrive ansvarlig ledelse findes der en række redskaber, som kan hjælpe dig og din organisation med at træffe de rigtige beslutninger. CfL rådgiver om syv velafprøvede koncepter. Download dem her:

Her er tre eksempler.

Modstå gruppetænkning

I enhver organisation er de mest potente og sårbare områder dem, der involverer gruppebeslutninger. Gruppetænkning opstår, når en gruppe prioriterer harmoni frem for kritisk tænkning. Enighed bliver vigtigere end at gøre plads til alternative synspunkter.   

Konsekvensen er, at gruppen undgår at diskutere kontroversielle problemer, og de enkelte personer i gruppen føler ikke, de kan sætte spørgsmålstegn ved gruppens beslutninger. De vil endda begynde at handle imod deres egne dømmekraft og miste deres individuelle karaktertræk.

Eksempler på god medicin mod gruppetænkning er:

  • Påtag dig rollen som djævlens advokat
  • Sammensæt teams, der automatisk indbyder til kritisk tænkning
  • Lade alle byde ind i diskussionen. Som leder: Vent med din mening til sidst

Funktionel diversitet

En genvej til kritisk tænkning i grupper er, at man skaber funktionel diversitet i de øverste ledelseslag. Når et team sammensættes alsidigt, er der større chance for at forskellige perspektiver bliver belyst. Det forbedrer beslutningsprocessen, og det er her, den helt stor gevinst ved diversitet kan høstes.

Studier af finanskrisen har vist, at banker, der klarede sig godt, også havde en mere ligelig fordeling af køn på topposterne. Ikke fordi køn er den eneste diversitetsfaktor, men når balancen i topledelsen mellem kvinder og mænd når over en 30-70 pct. fordeling, så skaber det automatisk et mere inkluderende arbejdsmiljø.

Bias-beredskabet

Et eksempel på et koncept, der retter sig mod individet, er bias-bredskabet.

Alle mennesker er forudindtagede, når det kommer til at træffe beslutninger, men det viser sig, at ledere er mere tilbøjelige til at være forudindtagede end gennemsnittet, når de træffer beslutninger.

Bias-beredskabet kan trænes, og hvis du forstår, hvordan dine tankemønstre er påvirket af bias, vil det have en dyb indvirkning på måden du leder, træffer beslutninger og opfatter verden på.

Det er et vendepunkt i forhold til at forstå de mekanismer, der har styret dig ind til nu. Det giver dig samtidig stor indsigt i din egen personlighed, som kan hjælpe dig til at øge kvaliteten af din ledelses- og beslutningsstil.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Seneste artikler om ledelse

Stil krav til lederkurserne

De færreste har et naturligt lederskab i sig. Selv den bedste leder kan blive bedre, hvis der skabes rammer for at lykkedes som leder og ikke mindst gives de relevante værktøjer.