Situationsbestemt ledelse

Sådan samarbejder du med medarbejderne

Her er 3 fundamentale udfordringer - og løsninger. 

Kommunikation, inddragelse og relationer. Det er de klassiske udfordringer, ledere møder i samspillet med medarbejderne. 

Her får du et kort overblik over tre fundamentale udfordringer i samarbejdet mellem leder og medarbejder - og løsningen på hvordan ledere kan arbejde med udfordringerne.

1. Kommunikationskompetencer

Forstår du vigtigheden af kommunikation? Mange ledere glemmer at gøre noget ud af kommunikationen med medarbejderne, hvilket resulterer i, at de enten ikke kommunikerer, ikke kommunikerer tydeligt nok, kommunikerer uhensigtsmæssigt eller overkommunikerer. Konsekvensen kan blive at lederen opbygger en form for en-vejs kommunikation, hvor de ikke formår at lytte til medarbejderne og give dem den feedback, de har behov for.

Sådan griber du udfordringen an

Prioriter kommunikation mellem leder og medarbejder. God, gensidig kommunikation giver medarbejderne mulighed for at tage ansvar, træffe beslutninger og løse problemer. Formålet er at opbygge et partnerskab mellem leder og den enkelte medarbejder, så medarbejderen i højere grad får medbestemmelse og mulighed for at definere sin egen rolle. 

2. Inddragelse af medarbejderen

Ledere kan i en travl hverdag glemme at støtte medarbejderne i arbejdet og nogle gange undlader de helt at inddrage og værdsætte dem. Men hensigtsmæssig retningsanvisning og støtte samt inddragelse og værdsættelse af medarbejdernes input er afgørende for, at samarbejdet mellem leder og medarbejder bliver en succes.

Sådan griber du udfordringen an

Arbejd med at finde den ledelsesstil eller den rette adfærd, der passer til den enkelte medarbejder. Har medarbejderen brug for instruktioner eller støtte? Via den instruerende adfærd fortæller og viser lederen medarbejderen, hvor, hvordan og hvornår tingene skal gøres. Sideløbende skal lederen give medarbejderen regelmæssig feedback, så medarbejderen kan udvikle sine kompetencer. Den støttende adfærd fokuserer på at udvikle medarbejdernes engagement og initiativ. Lederen lytter, opmuntrer og skaber en positiv indstilling til opgaverne samtidig med, at medarbejderen involveres i sine opgaver.

3. Relation til medarbejderen

Ledernes evne til at sætte andre før sig selv, til at søge, forstå, opbygge relationer og vise interesse giver dem mulighed for at connecte med deres medarbejdere. Denne færdighed påvirker evnen til at skabe et arbejdsmiljø baseret på tillid, der medfører, at medarbejderne føler sig trygge, kan udfolde sig og nå deres fulde potentiale.

Sådan griber du udfordringen an

Tag udgangspunkt i, at mennesker er forskellige, og at menneskers udgangspunkt for at kunne løse deres opgaver er forskellige. Ved at arbejde ud fra den givne situation får ledere mulighed for at arbejde med de ledelsesmæssige ressourcer, så de i samarbejde med medarbejderne kan opstille og nå afdelingens og organisationens mål. 

Læs mere om situationsbestemt ledelse

Har du spørgsmål?

 

Henriette Klein-Ipsen
Seniorrådgiver

T: +45 5154 4179
M: hki@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om ledelse

10 gode råd om at gå fra kollega til leder

CfL har interviewet og undervist et utal af nye ledere, der alle har taget skridtet op ad karrierestigen og er begyndt på et nyt ledelsesniveau. Vi har uddraget 10 typiske faldgruber, som du skal have særligt fokus på, når du går fra kollega til leder.

Sådan går du fra strategi til handling

Ejner Jacobsen, chefrådgiver i CfL, giver her en introduktion til den internationale ledelsesekspert Stephen Bungay. Læs om brief og back brief, der er centrale begreber i Bungay’s tænkning og metoder.

5 faser i strategiarbejdet

En strategi er en langsigtet plan, der skaber retning og mål for organisationen. Og så er en god strategi enkel, selv om faser af strategiarbejdet kan være komplekst. Læs her, hvordan du kan arbejde med strategi.

Kend din rolle som leder og coach

Du ved lige, hvad der skal til for at løse problemet, men hvordan forener du det med medarbejderes læring og selvrefleksion? Lær om skismaer i ledersparring og coaching.