Sådan træner du ledelse med Bee-Types

Det ligger i navnet: Træn ledelse ved at hjælp af et team af bier.

Af Hafdis B. Thorsteinsdottir, februar 2021

Hvis du arbejder med udvikling og træning, kan du formentlig genkende ønsket om. at deltagerne får mulighed for at overføre og bruge træningens læringspunkter og input i dagligdagen. En kode mange af os forsøger at knække på forskellige vis.

Dette ønske ligger også til grund for udviklingen af BeeTypes ledelsessimulatoren, som Henrik Kragelund og Mads Sylvest Eegholm har udviklet, og som nu er tilgængeligt på både Google Play og Appstore.

Settingen er en bikube, hvor du som leder har et team af bier, som skal løse forskellige opgaver i bikuben.

Henrik Kragelund Jansson fortæller, at formålet med at udvikle træningsværktøjer var ønsket om at skabe en konkret træningsbane, der kan skabe en reel forandring, og som er let tilgængelig. Værktøjet kan anvendes i et undervisningsforløb, individuelle coaching-forløb, eller når det passer den enkelte.

Har du lyst til at træne, når du har 5 minutter til overs, så har du værktøjet ved hånden.

Ledelsessimulatoren kan indgå i faciliteret undervisning på kursushold, som redskab i ledergruppeudvikling og som led i individuelle coachingforløb.  For at anvende værktøjet som coach eller underviser, skal du være certificeret i værktøjer som bygger på Jungiansk Typologi. Det kan for eksempel være JTI, MBTI og Insights.

Sådan fungerer BeeTypes

Henrik og Mads valgte Jungiansk Typologi som teoretisk referenceramme for ledelsessimulatoren, og værktøjet sigter mod at skabe en klar kobling mellem præferencer og daglig adfærd. 

Deltagerne leder en række medarbejderne, hvor nogle ligner dem i præferencer, mens andre er forskellige fra dem. Deres måde at agere på overfor deres medarbejdere har forskellig effekt, alt efter hvem de er i interaktion med, måden de interagerer på, og hvilke opgaver deres medarbejdere får tildelt.

Hvor godt lykkes du med din ledelse i forhold til den enkelte bi? Hvordan påvirkes din ledelse og din afdelings performance, og hvordan hænger det sammen med resten af bikuben? Det er udfordringer alle ledere kender fra deres dagligdag.

En leder, som har trænet med BeeTypes, beskriver, hvordan hun blev opmærksom på, at hun skulle tilpasse sin kommunikation til forskellige typer i sin dagligdag, og hun fik således skabt bedre resultater på den konto. 

Lederens erkendelse af, at hendes præferencer og foretrukne tilgang ikke virkede lige godt på alle, er netop nogle af de kvaliteter, Jacob Grum-Schwensen, seniorrådgiver i CfL, lægger vægt på i forhold til de muligheder, han ser i anvendelsen af BeeTypes.

Datarapport med i pakken

Jacob Grum-Schwensen er en erfaren underviser og rådgiver på en række åbne og interne lederudviklingsforløb. Han ser en klar fordel i, at værktøjet kan understøtte en kobling til dagligdagen, da det lægger vægt på konkrete oplevelser og giver mulighed for feedback på ens adfærd.   

”I stedet for at vi skal forklare, hvordan man skal lede forskellige typer, så får man her oplevelsen af det. Derfra kan man trække læringen ind i egen hverdag og få bedre afsæt til at se sammenhængen mellem egene præferencer og det vi lykkes med eller ikke lykkes med i dagligdagen,” siger han.

Et centralt element i træningen er den datarapport, som giver den enkelte deltager mulighed for at dykke ned i deres ledelsesadfærd. Datarapporten giver overblik og fortæller sort på hvidt, hvornår du som leder er lykkedes med at understøtte motivation og trivsel, og ikke mindst hvornår det ikke er lykkedes.  Dette er et vægtigt bidrag til den indsigt, ledelsessimulatoren bidrager til.

Sådan kommer du i gang

BeeTypes kan nu downloades på både Google Play og Appstore, så der er mulighed for at prøve værktøjet af. Der er en udførlig instruktionsvideo under menupunktet About. Ellers kan du kontakte Henrik Kragelund Jansson på 20 63 24 63.

Vil du dykke længere ind i ledelsessimulatoren og lære, hvordan du arbejder med det i din praksis, og hvordan du bruger datarapporterne, afholder CfL i samarbejde med Kragelund Consulting en certificeringsworkshop 26. marts mellem 9–16.

Læs mere og tilmeld dig her

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Seneste artikler om ledelse

Stil krav til lederkurserne

De færreste har et naturligt lederskab i sig. Selv den bedste leder kan blive bedre, hvis der skabes rammer for at lykkedes som leder og ikke mindst gives de relevante værktøjer.