Unik lederudvikling gennem netværk

Via professionelt håndterede netværk kan man opnå noget, man vanskeligt kan få på anden vis. CfL giver her opskriften på et udbytterigt netværk.

Når netværk som metode fylder så meget, som de gør i et ledelseshus som CfL, er det, fordi deltagerne heri kan opnå noget, de vanskeligt kan opnå på anden vis. CfL-netværk er professionelt designede og faciliterede, og formålet med dem er at give deltagerne mulighed for faglig og personlig udvikling til gavn for dem selv og deres virksomheder. At få denne type netværk til at fungere og dermed give optimalt udbytte kræver meget af både netværksudbyderen og deltagerne. Til gengæld er der nærmest ingen grænser for det potentielle udbytte.

Bestemmer selv indholdet

Netværk er ikke undervisning. Det vil sige, at der ikke findes noget pensum, som en lærer skal indprente sine elever, og som de siden skal eksamineres i. Dette gør formen både nemmere og vanskeligere. Nemmere naturligvis, fordi man i de enkelte netværk selv bestemmer indholdet, og ”hvad man vil have ud af det”. Men just derfor også meget vanskeligere. De, der deltager, vil selvfølgelig have valuta for deres investering i tid og penge. Det stiller krav til både netværksudbyderen og deltagerne.

Et rum af tillid og fortrolighed

Netværksudbyderen – det vil konkret sige netværksrådgiveren – skal vide at designe netværkene, så de understøtter formålet. De skal sammensættes, så der opnås en passende blanding af ensartethed og forskellighed. Hertil kommer fastlæggelse af mødefrekvens og -længde, lokaliteter etc. Og så skal man i øvrigt huske, at designet også skal være genstand for en løbende evaluering.

Det er naturligvis et krav, at møderne faciliteres professionelt – altså ledes og understøttes på den rigtige måde. Dette indebærer en række krav til facilitatoren: Viden om teoretisk og praktisk ledelse og HR i almindelighed samt aktuelle problemstillinger i særdeleshed. Hertil kommer krav om formidlings- og faciliteringskompetence bredt. Og nok så vigtigt:

Netværksrådgiveren skal sammen med deltagerne kunne etablere et rum af tillid og fortrolighed.

Vigtigt med input fra deltagerne

Der stilles anderledes krav til deltagerne. Når der ikke er noget ude fra givet pensum, må man selv sammensætte programmerne, så de er relevante i forhold til ens ledelses- og HR-udfordringer.

Møderne kan forløbe på mange forskellige måder, men der er tre gennemgående elementer: 1. En runde, hvor vi ajourfører hinanden om, hvad vi er optaget af. 2. Sparring på konkrete ledelses- og HR-mæssige udfordringer. 3. Interne eller eksterne oplæg om aktuelle temaer og vinkler, som kan benyttes som katalysator for drøftelser.

Her trækker vi dels på CfLs eget korps af ledelses- og HR-eksperter, dels på eksperter udefra. Netværksrådgiveren er naturligvis hovedansvarlig for programmerne, men uden deltagernes input opnås ikke den fornødne skarpe relevans.

Læs også: Strategisk valg at de fleste ledere er med i netværk

Aktiv deltagelse giver udbytte

Ubytterige møder fordrer også, at man deltager aktivt med åbent sind. Dette indebærer, at man giver netværkskollegerne sparring med udgangspunkt i deres situation, og at man er mere fokuseret på spørgsmål end på svar. Ligeledes indebærer det, at man er åben om ens egne reelle udfordringer, og at man er modtagelig for gode ideer fra andre brancher etc. end ens egen.

Når ovenstående går op i en højere enhed, oplever man netværksmøder med engagement, kant, udbytte og humor. Og så er man godt på vej til også at anvende sit netværk mellem møderne, for nu kender man jo hinanden godt. Og så er vi tilbage ved begyndelsen: Via ens netværk kan man opnå noget, man vanskeligt kan opnå på anden vis.

 

Læs mere om CfLs netværk

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Har du spørgsmål?

Martin Winther Nørlev

Martin Winther Nørlev
Kursuschef

T: +45 2628 9572 
M: mwn@cfl.dk 

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om ledelse

Stil krav til lederkurserne

De færreste har et naturligt lederskab i sig. Selv den bedste leder kan blive bedre, hvis der skabes rammer for at lykkedes som leder og ikke mindst gives de relevante værktøjer.