Det unikke ved CfL er, at vi udbyder det fulde spektrum af ydelser, der skal til for at løfte ledere og organisationer.

CfL er landets fremmeste ledelseshus. Vi er sat i verden for at løfte ledelseskvaliteten i Danmark. I private såvel som offentlige virksomheder.

CfL står for Center for Ledelse. Det betyder, at vi udbyder det fulde spektrum af ydelser, der skal til for at løfte ledere og organisationer. Nu og i fremtiden.

Kernen i CfL er et stærkt ledelsesfagligt team, der består af erfarne rådgivere og højtuddannede specialister. Teamet opererer på tværs af rådgivndingsydelser, kurser og netværk. Det sikrer, at du og din organisation altid møder de fagligt stærkeste kapaciteter. 

CfL er ejet medlemmerne, og CfL-Community tæller både private og offentlige virksomheder. Vi er en non-profit organisation, og vi ynder at kalde CfL for et klubhus for ledere.

Du kan læse om de mange indgange til CfL under de enkelte forretningsområder:

Kontakt CfL, hvis du har brug for rådgivning i egen virksomhed, validerede testværktøjer eller kompetenceløft. Eller hele pakken.  

CfL påvirker ledelsesdagsorden i Danmark

Ledelse er den enkeltfaktor, der har størst og mest vedvarende effekt på værdiskabelse. Det er omdrejningspunktet for alle aktiviter i CfL, og vi har i dag en særdeles velfungerende udviklingspalet.

I samarbejde med vores medlemsvirksomheder og CfL-Advisory Board sætter vi hvert år dagsordenen for de temaer og trends, der har aller størst betydning for god ledelse. Temaerne diskuteres bl.a. på CfL-Klubhusmøder og er ofte understøttet af CfL-Undersøgelser.  

Medlemmer af CfL-Community kan frit deltage med alle deres ledere og HR professionelle i disse udviklingsaktiviteter, som for mange virksomheder udgør grundstammen i den løbende ledelsesudvikling.

Ledelsen i CfL

CfL er ejet af medlemmerne og ledes af en af bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen.

Den daglige ledelse varetages af direktionen, der består af Thomas Hanssen, Anja Neiiendam og Peter Bergsagel

Du kan læse om CfLs vedtægter her