CfL eksisterer for at løfte ledelseskvaliteten i dansk erhvervsliv

CfL er Danmarks største ledelseshus. Et klubhus for ledere, der vil arbejde med udvikling baseret på den bedste praksis. I kernen af CfL er et stærkt ledelsesfagligt miljø, der består af specialister i en lang række ledelsesdiscipliner. Vi er ca. 90 medarbejdere. Rundt om CfL er ca. 900 danske offentlige og private virksomheder, der lærer med og af hinanden via os. Resultatet af dette arbejde integreres løbende i vores værktøjer, rådgivning, netværk og kurser.

CfL skal påvirke ledelsesdagsorden i Danmark

CfLs centrale opgave er at øge kvaliteten af ledelse i Danmark. CfL udvikler exceptionelle ledere via kurser, netværk og rådgivning og har en veludbygget værktøjspalet af internationale og validerede værktøjer, som vi bruger til kompetenceudvikling af erhvervslivets rådgivere.

Vi har i dag en særdeles velfungerende udviklingspalet, og et godt samarbejde med både erhvervsledere og medier, hvilket har gjort os i stand til at dagsordenssætte temaer af afgørende betydning for god ledelse. Hvert år sætter vi fokus på otte ledelsestemaer, som vi med alle ressourcer arbejder for at påvirke danske ledelser med.

Medlemmer af CfLs community kan frit deltage med alle deres ledere og HR professionelle i disse udviklingsaktiviteter, som for mange virksomheder udgør grundstammen i den løbende ledelsesudvikling.

CfLs rolle i samfundet

Ledelse er den enkeltfaktor, der har størst og mest vedvarende effekt på værdiskabelse. Det er et faktum, der ofte fortaber sig i ledelsesmæssige modeluner og smarte konsulentfraser. Derfor er der behov for nogen til at skære igennem larmen og holde fokus på den reelle opgave for ledere. At skabe værdi. De danske produktivitetsudfordringer har ligget CfL på sinde, og vi har udviklet en række redskaber, der kan hjælpe danske ledelser videre. 

Helhedsorienteret ledelse

Vores forretningsmodel bygger på et helhedsprincip om samarbejde mellem vores specialister og i partnerskab med kunden. Vores rådgivning er målrettet lederens og virksomhedens aktuelle situation. Vi er ikke et kursus-hus men et ledelseshus, der kommunikerer via kurser og programmer. Vi er ikke et netværks-hus men et ledelseshus, der fører dialog med medlemmerne via netværk. Vi er et ledelseshus med 100 års erfaring med ledelse.

 Vores vision er, at udvikle exceptionelle ledere og organisationer - så de indfrier deres potentiale.

 CfL vejskilt

Tre metodiske kompetencer

Med udgangspunkt i de tre metodiske kompetencer udfordrer og inspirerer vores kunder og sikre at vores stærke ledelsesfaglige miljø skaber excellente og bæredygtige resultater for kunderne.

Undervisningskompetence

Virksomheder lever i konstant forandring og konkurrerer i stigende grad på kompetencer. Globaliseringen presser sig på. Ændrede efterspørgselsmønstre, ny teknologi og skærpet konkurrence øger presset på lederens kompetencer.

CfL Leadership Pipeline indeholder lederudviklingsprogrammer på tre niveauer målrettet lederens aktuelle situation. Vi tilbyder lederudviklingsprogrammer til toplederen, som skal agere på det globale marked. Vi tilbyder udviklingsprogrammer for den erfarne og ambitiøse leder, der ruster lederen til fremtidens udfordringer i internationalt perspektiv; og vi tilbyder udviklingsprogrammer målrettet nye ledere, som savner redskaber til at navigere i rollen som leder.

Rådgivningskompetence

Samfundet er i konstant bevægelse. Markedet er i konstant bevægelse. Det stiller krav til ledere og virksomheder, som skal udvikle sig i takt med omgivelserne. Vi har den erfaring og viden, der skal til for at udvikle og flytte ledere og virksomheder.

Vi hjælper med at skabe klarhed. Klarhed over virksomhedens situation. Vi tilbyder systematisk rådgivning målrettet lederens eller virksomhedens aktuelle situation. Og vi tilbyder kompetent assistance til at føre udviklingen ud i livet.

Relationskompetence

CfL har en berøringsflade i dansk erhvervsliv, som er unik. Vi har et stærkt internationalt netværk med førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og vi faciliterer netværk for omkring 900  medlemsorganisationer.

CfL er mødestedet for at udvikle professionelle relationer. Vi formidler de rigtige kontakter mellem ledere og virksomheder. Vi har etableret mere end 50 forskellige leder- og HR-netværk, som er sammensat målrettet for at skabe det optimale, faglige udbytte for deltagerne.

Netværket tager udgangspunkt i den enkelte leders udfordringer. Og deltagerne får adgang til den nyeste viden og erfaring inden for ledelse og virksomhedsudvikling.

Globalisering og udvikling

I CfL er der to elementer som går igen i alle vores forretningsområder. Det første element er, at vi udelukkende baserer os på internationale og validerede ledelsesredskaber. Det er der flere fordele i for vores kunder. Der sker en løbende udvikling fortaget af forskere over hele verden. Dermed beviser redskaberne løbende deres værd og findes i stort set alle de lande, vores kunder agerer i. Dette giver et uvurderligt fælles sprog om ledelse på tværs af landegrænser.

Det andet element er vores CfL-Undersøgelse. Det vil sige de udviklingstemaer, som vores kunder hvert år beder os fokusere på. Den viden, vi opnår ad den vej, indarbejder vi løbende i vores kompetencer. 

Som kunde hos os er du derfor sikker på, altid at bliver mødt med kompetencer, der er målrettet den aktuelle ledelsesdagsorden og som samtidig er ”state of the art”, vurderet i et globalt perspektiv.