Rådgivning

I samarbejde med vores kunder skaber vi konkrete løsninger på kritiske udfordringer.

Kernen i CfL er et stærkt ledelsesfagligt team, der består af erfarne rådgivere og højtuddannede specialister. Teamet opererer på tværs af rådgivningsydelser, og det sikrer, at du og din organisation altid møder de fagligt stærkeste kapaciteter.

I CfL-rådgivning arbejder vi med ledelse, strategi og organisering på alle niveauer. Og så udvikler vi bestyrelser og HR. 

Ledelse

Ledelse bidrager til at skabe retning, klarhed og resultater i balancen mellem organisationens mål og medarbejdernes potentiale. CfL rådgiver om ledelse på alle niveauer og ud fra forskellige vinkler. Eksempler:

Sådan arbejder vi med Leadership Pipeline

Sådan hjælper vi med etablering af et fælles ledelsesgrundlag   

Strategi

Strategi er der, hvor vi arbejder med at finde vejen til fremtiden. Vi implementerer og sikrer eksekvering og opfølgning. 

Her er en smagsprøve på en strategiprocess

Læs også historien om Aldis modige turn around 

Organisering

Organisering er helheden af kultur, struktur og processer, og det rækker langt ud over organisationsdiagrammer eller andre streger på papiret. Den rette organisering skaber rammerne for, at vi arbejder sammen for at opnå de mål, vi har sat os. 

Her er en smagsprøve på en organisationsanalyse

Læs også: Tør du give slip på magten, æren og organisationen?

Bestyrelser

Bestyrelsen er den enhed, der hjælper virksomheden videre og sikrer ansvarlig ledelse.

Her kan du læse om bestyrelsesevaluering

HR

HR skal understøtte forretningen og sikre, at organisationen har de ressourcer, der skal til for at sikre optimal performance.

Her kan du læse om performance management