Tag AS3’s internationalt akkrediterede coachinguddannelse, hvis du har ambitioner om at arbejde professionelt som coach.

Hvem henvender kurset sig til?

Dette uddannelsesniveau henvender sig til deltagere, der tidligere har afsluttet Transition Coach Foundation.

Deltagerne er især ledere, rådgivere eller kommer fra HR.

Uddannelsen er EMCC akkrediteret, der er et bevis for højt fagligt niveau.

Practitioner niveauet giver dig indsigt i coaching som du vil kunne anvende i din rolle som leder og/eller som intern coach.

 

Dit og din organisations udbytte af Niveau 2: Transition Coach Practitioner Coachinguddannelse

Du får:

 • En stærkere integration af den dialogiske tilgang og den forståelsesorienterede metode
 • Træning i at bruge de dialogiske forholdemåder aktivt i coaching
 • Træning i at give og modtage feedback
 • Træne aktiv lytning
 • Træne proces- og facilitering af indhold
 • Indblik i at skabe tilpas orstyrrelse for at opnå forandring
 • Skabt et ressourcefokus
 • Arbejdet med spørgsmålstyper

 

Din virksomhed får glæde af:

 • Dine styrkede dialogfærdigheder
 • Dit fundament for at skabe tydelighed i lederskabet
 • Din styrkede opmærksomhed på og forståelse af ’den andens’ perspektiv
 • Din formåen i forhold til at give feedback
 • Effekten af dine muligheder ved at stille spørgsmål 

 

Indholdet bygger på 8 kernekompetencer defineret af EMCC (European Mentoring & Coaching Council), og vi arbejder inden for rådets etiske regelsæt. 

Uddannelsen er ECTS-berettiget og gør dig fortrolig med mange forskellige coaching-værktøjer. 

Uddannelsen er funderet i psykologi, kommunikations- og læringsteori samt bygger på videnskabeligt funderet teori og grundforskning. Uddannelsen er udviklet af erhvervspsykologer og Aarhus Universitets Psykologiske Institut.

 

Kursets indhold

Practitioner niveauet bygger videre på indholdet fra Foundation niveauet. Practitioner tager et yderligere spadestik ned i at styrke de 8 kernekompetencer. 

Vi går mere i dybden dels med det teoretiske indhold, dels med den praktiske træning.
 

Der vil være yderligere aktiviteter mellem uddannelsesdagene i form af møder og samtaler med læringsmakkere, der vil blive stillet krav om 38 timers træning af coachingsamtaler i egen praksis og der vil blive tale om både en hjemmeopgave og en eksamensopgave. Undervejs vil deltageren få supervision af underviseren.

 

Før start

Du modtager 319 siders litteratur 4-6 uger inden din deltagelse, der forventes læst inden din førte uddannelsesdag. 

Herudover skal du medbringe samtale situationer fra din dagligdag, hvor du selv kunne tænke dig at gøre noget anderledes.
Disse situationer, skal kunne bruges i de situationer, hvor vi træner coaching.

 

Modul 2, dag 1: Samtalestrukturering

 • Vi ser tilbage på din anvendelse af din læring fra Foundation
 • Vi træner etableringen af strukturen i samtalen
 • Vi træner aktiv lytning i forbindelse med gennemførelsen af konkrete samtaler
 • Du evaluerer din præstation og får feedback

 

Modul 2, dag 2: Fundamentet for den professionelle samtale

 • Aktiv lytning
 • Dialogiske forholdemåder
 • Træningssituationer med egen evaluering og feedback

 

Læringsmakkermøder

 • 4 møder med læringsmakker, hvor litteraturen drøftes og der foretages kollegial supervision

 

Coacchingsamtaler i egen praksis 

 • 30 timers coaching
 • Der føres logbog
 • Deltageren får feedback fra fokuspersonerne som deltageren har coachet

 

Hjemmeopgave

 • Deltageren vælger selv emne inden for coaching

 

Supervision

 • Deltageren modtager supervision fra instruktør på sin hjemmeopgave

 

Modul 3, dag 1: Coachens professionelle greb

 • Redskaber til processtyring
 • Coachens eget perspektiv
 • Redskaber til facilitering af fokuspersonens egen forståelse af indhold
 • Træningssituationer med egen evaluering og feedback

 

Modul 3, dag 2: Grundlæggende udgangspunkt for coaching og spørgsmål

 • Forstyrrelse og forandring
 • Ressoucefokus
 • Spørgsmålstyper
 • Træningssituationer med egen evaluering og feedback
 • Egne udviklingsmål

 

Læringsmakkermøder

 • 2 møder med læringsmakker, hvor litteraturen drøftes og der foretages kollegial supervision

 

Coachingsamtaler i egen praksis

 • 8 timers coaching
 • Der føres logbog

 

Eksamensopgave

 • Deltageren skriver eksamensopgave, der sendes til bedømmelse hos censor

Supervision

 • Deltageren modtager supervision fra instruktør på sin eksamensopgave

 

Eksamen

 • Den EMCC-akkrediterede uddannelse på dette niveau afsluttes med en mundtlig eksamen

 

ETCS eksamen (Kun hvis deltager selv har tilvalgt at ville gå efter ETCS point)

 • Efter den mundtlige eksamen på Practitioner niveauet gennemfører Aarhus erhvervsakademi en eksamination. Bestås begge eksaminer opnår deltageren 10 ETCS points

 

Kursets form

En vekselvirkning mellem:

 • Teoretiske oplæg, præsenteret på en letforståelig måde, der gør det let at omsætte til egen dagligdag
 • Praktiske øvelser, hvor du modtager feedback og evaluerer din egen indsats
 • Refleksioner (individuelle og i par) hvor der skabes nærhed til din dagligdag
 • Gennemførelse af coaching i egen praksis
 • Læringsmakker møder
 • Skriftlige opgaver
 • Supervision

 

Du inddrager din dagligdag direkte ved at skulle optage et par af dine coachingsamtaler og hvor du evaluerer din præstation i en opgave, der bruges til din mundtlige eksamen. 

 

Praktisk info

 • Uddannelsen gennemføres i AS3's lokaler enten i København på adressen Fanøgade 15, 2100 København Ø eller ved Aarhus på adressen Hasselager Centervej 35, 8260 Viby J

Undervisere

Alle er erfarne undervisere, der enten er erhvervspsykologer eller erfarne coaches med ledelsesmæssig baggrund. Se mere om undervidere her.

 

Niveau 2: Practitioner (4 dage)

 • Kontrakt om coaching
 • Aktiv lytning i coachingsamtalen
 • Dialogiske forholdemåder
 • Processtyring frem for indhold
 • Professionelt nærvær
 • Dialogisk feedback i coaching-samtalen

 

Undervisningsform

Undervisningen er en veksling mellem klasseundervisning, e-learning, træning i grupper og supervision. Du vil også modtage feedback på en personlighedstest.
Du kan forvente, at din læring og personlige udvikling i høj grad finder sted mellem modulerne. Her arbejder du nemlig med den nye viden og værktøjerne gennem hjemmeopgaver, træning i coaching-samtaler, videoanalyse og møder med en læringsmakker.

 

Målgruppe

Kurset er relevant for dig, som ønsker at:

 • Arbejde professionelt som coach
 • Kunne trække på mange forskelige tilgange til coaching
 • Arbejde med flere forskelige typer af mennesker og organisationer
 • Udvikle din evne til at håndtere kompleksitet og arbejde med forandringer
 • Udvikle dig personligt og få dyb selvindsigt

Eksamen og diplom

Du får et eksamensbevis efter uddannelsen. 

 

Afholdelser 

Herunder kan du se de kommende afholdelser af Niveau 2: Practioner.

Tilmeld dig det ønskede hold øverst på siden.

 København Hold 10:
5.-6. maj 2020, 18.-19. august 2020 - eksamen 29. september 2020

København Hold 11:
1.-2. september 2020, 1.-2. december 2020 - eksamen 9. februar 2021

København Hold 12:
12.-13. januar 2021, 22.-23. marts 2021 - eksamen 3. maj 2021

København Hold 14:
10.-11. maj 2021, 17.-18. august 2021 - eksamen 21. september 2021

 

Aarhus Hold 13:
24.-25. februar 2021, 4.-5. maj 2021 - eksamen 9. juni 2021