Styrk dit bestyrelsesarbejde og få en grundlæggende forståelse af, hvad der forventes af et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. At blive valgt som medarbejderrepræsentant betyder indsigt og indflydelse på beslutninger der angår dit selskab. Der vil være klare forventninger til at du kender til din rolle og ansvar. Vi vil have fokus på, hvordan du udfylder din rolle på bedst mulig måde.

Dit udbytte af ’Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem’ 

Gennem uddannelsen arbejder vi med den transition som foregår, når ens rolle skifter mellem at være medarbejder og bestyrelsesmedlem. Der kan være mange forventninger til dette arbejde fra mange sider og hvordan er det muligt at håndtere dette? Samtidig opnår du gennem uddannelsen at få et indblik i rollen som bestyrelsesmedlem, arbejdets kompleksitet samt de arbejdsområder arbejdet i bestyrelsen kræver. Ligeledes arbejdes der med, hvordan du sikrer overholdelse af Selskabsloven i dit bestyrelsesarbejde. Du får kendskab til konkrete værktøjer, der sammen med en nødvendig forståelse for det finansielle, herunder evnen til at læse og forstå et årsregnskab og dets nøgletal, klæder dig på i rollen som bestyrelsesmedlem. En vigtig del af arbejdet i bestyrelsen er at sikre selskabet den ”rigtige” strategi. Det handler om at få udarbejdet en velfungerende strategi for selskabet og samtidig sikre, at direktionen følger de anvisninger, som bestyrelsen har. Strategien er det vigtigste værktøj for bestyrelsen, hvorfor der i de seneste år er kommet langt større fokus på dette i bestyrelseslokalerne.

Indhold

 • Transition fra medarbejder til bestyrelsesmedlem
 • Bestyrelsens rammer og ansvar
 • Habilitet og tavshedspligt
 • Aktiv anvendelse af forretningsorden og forventningsafstemning
 • Bestyrelsesmøder, -dagsorden og referat/forhandlingsprotokol
 • Årsregnskab og årsrapport
 • Generalforsamling
 • Bestyrelsens årshjul
 • Corporate Governance 
 • Bestyrelsen og strategien
 • Det værdiskabende samarbejde i bestyrelsen
 • Casearbejde 
 • Brug af bestyrelseskvarter

Hvordan foregår det?

Uddannelsen forløber over 3 dage og er med høj intensitet. Vi sikrer, at du har de rette kompetencer for at udfylde rollen som bestyrelsesmedlem. Vi vil veksle mellem oplæg, cases, diskussion og fokus på personlig læring til eget bestyrelsesarbejde. De to første dage er sammenhængende og vil foregå udenfor huset, hvilket er betalt gennem uddannelsens pris. Den sidste dag finder sted hos CfL i København. Der forventes deltagerinvolvering gennem aktiv deltage på uddannelsesdagene samt i form af en hjemmeopgave mellem de to moduler. Selve uddannelsen lægger op til både nye såvel som erfarne medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.