Hvad er Situationsbestemt Ledelse® II? 

Situationsbestemt Ledelse® II (SLII) er en filosofi og et koncept, som tager udgangspunkt i, at mennesker er forskellige, og menneskers udgangspunkter for at kunne løse deres opgaver er forskellige. Som specialist uden personaleledelse må din kommunikation være klar, så du får stor gennemslagskraft i forhold til dine interessenter.

Fokus på kurset er dit samarbejde på tværs af organisationen. Du får redskaber til at forventningsafstemme omkring mål, påvirke dine kolleger, efterspørge ledelse fra din leder og justere på din personlige adfærd i forhold til, hvad der er behov for i specifikke situationer.

Der fokuseres på SMARTe mål, der bl.a. giver dig værktøjer til at nedbryde virksomhedens strategi i konkrete mål for de enkelte teams, du er en del af. Hermed bidrager du endnu mere til din egen, dit teams og din virksomheds succes.

Dit udbytte af et kursus i SLII

SLII giver dig, din leder og dine kolleger et fælles sprog, således at kvaliteten af jeres samtaler øges. Du bliver god til at identificere dine kollegers behov for instruktion og støtte, og du bliver god til selv at stille krav til din leder i forhold til den form for ledelse, du har brug for til at løse dine forskellige arbejdsopgaver.

Du får indsigt i din egen foretrukne ”leder”-stil og adfærd og kan koble denne viden til konkrete situationer i din dagligdag. Du kommer til at arbejde med dine samarbejdspartneres kompetencer, selvtillid og motivation for sidenhen at kunne matche dem med de fire centrale kommunikationsstile: instruerende, coachende, støttende og delegerende.

SLII lærer dig at arbejde med de ressourcer, der relaterer sig direkte til virksomhedens strategi, mål og resultater.

Hvordan forløber kurset?

Situationsbestemt Ledelse® II er verdens mest udbredte kommunikationskoncept og fungerer på tværs af sprog og kulturer verden over.

På kurset kommer du igennem det grundlæggende i Situationsbestemt Ledelse® II. Vi fokuserer især på de kommunikative udfordringer, du har som specialist i forhold til dit daglige samarbejde med både ledere og kolleger.

Kurset bygger på anvendelighed og praktisk forståelse for, hvordan du arbejder effektivt med værktøjet i hverdagen. Vi kobler teori med praktiske øvelser, og det meget anvendelsesorienterede fokus sikrer, at du kan gå direkte fra kurset og omsætte din nye viden til færdigheder og dermed også til resultater.

Det er et enkelt og gennemprøvet værktøj, der har fokus på forretningsudvikling via en effektiv sparring omkring opgaver, og som derfor kan hjælpe dig til at skabe endnu bedre resultater ved at bygge bro mellem det daglige samarbejde og de forretningsmæssige udfordringer og mål.

Du skal forvente et par timers forberedelse inden kurset. Kurset afholdes som eksternat.

Deltagere på CfLs kursus i Situationsbestemt Ledelse® II

Du er specialist, team- eller projektleder uden direkte ledelsesansvar.

SLII for specialister findes på dansk og en række andre sprog.