Kursus

HR Professionelle - Styrk din organisations HR faglige kompetencer - Grønland

Skab værdi for forretningen og få opdateret dine værktøjer

4 Pers Konferrence 01
Download folder om kurset

Afhold kurset hos jer

Alle vores kurser kan leveres som interne forløb i jeres organisation. Læs mere.

Som HR Business Partner støtter du ledelsen i eksekvering af strategier og i at sætte det rigtige hold. Kurset styrker dig i din rolle som HR Business Partner, så du kan bidrage til værdiskabelsen i din organisation.

Forløb og indhold

Vi arbejder på tre planer på kurset; det forretningsmæssige plan, det HR-faglige plan og det personlige plan.

Kurset varer fire dage, hvor du arbejder med HR-indsatser fra din egen organisation. Det kan f.eks. være en organisationsanalyse forud for større organisations- eller kulturforandringer, et nyt onboarding-program, etablering/videreudvikling af Performance Management-koncept mv.

Ved at arbejde med konkrete cases både fra din egen organisation og andre organisationer får du mulighed for at afprøve værktøjer, der giver dig indsigt i og forståelse for sammenhængen mellem din organisations strategi, forretning og HR.

Du lærer at forstå din organisations forretningsstrategier og de organisatoriske nøgletal og oversætte dem til relevante og konkrete HR-indsatser, f.eks. inden for organisationsanalyse, onboarding, Performance Management, kompetenceudvikling og forandringsledelse.

Da du arbejder med konkrete HR-udfordringer fra din egen organisation, får du også nye og specifikke løsninger med hjem. Derudover får du et netværk med andre HR-professionelle, som du efterfølgende kan sparre med i hverdagen.

I løbet af kurset kommer vi rundt om:

 • Forretningsstrategi, herunder værktøjer til strategisk analyse, strategiudvikling og eksekvering af strategier.
 • HR-funktionen og den seneste udvikling.
 • Analyse af din organisation og dens kompetencer, beslutningskraft, ledelseskraft og evne til at gennemføre forandringer.
 • Organisatoriske nøgletal og specifikke HR-nøgletal.
 • HR-fagområder; onboarding, Performance Management, Talent Management, HR Value Proposition mv.
 • HR-partnerens mangeartede roller, herunder opgaver og værktøjer til dialog med ledere/ledelsesgrupper.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der er fortrolig med en stor del af HR-paletten fra rekruttering over organisations- og medarbejderudvikling til ressourceoptimering. Du har højst sandsynligt allerede haft berøring med rollen som HR Business Partner, f.eks. gennem dit virke som HR-chef, HR-partner eller HR-konsulent.

Dit udbytte

 • Kurset giver dig en større strategisk forståelse og konkrete værktøjer til strategiarbejdet, der vil hjælpe dig i din rolle som sparringspartner for forretningen.
 • Efter kurset kan du oversætte forretningsstrategi til konkrete HR-indsatser, herunder bidrage til udarbejdelse og implementering af strategien.
 • Du får opdateret din HR-faglighed med den nyeste viden på området.
 • På kurset får du mulighed for at få sparring med CfLs eksperter og HR-professionelle fra andre organisationer på konkrete HR-udfordringer fra din egen organisation.
 • Endelig får du større indsigt i HR-partnerens mangeartede roller og de udfordringer, der kan være forbundet med dette.

Virksomhedens udbytte

 • En HR Business Partner, der ved, hvordan han eller hun kan bidrage optimalt til forretningens strategi.
 • Virksomheden får en HR Business Partner, der på strategiområdet kan bidrage til virksomhedens forretningsplan og være et aktiv, der peger på potentialer, kapaciteter og fremtidigt organisationsdesign.
 • Din virksomhed får en forandringskapacitet, som kan designe strategieksekvering og facilitere ejerskab blandt ledere og medarbejdere.
 • Virksomheden får en HR Business Partner, der kan udpege behov for organisationsudvikling, kapacitets- og kompetenceudvikling samt skabe bæredygtige forandringer.
 • En HR Business Partner, der kan sikre, at allerede eksisterende årshjulsprocesser som trivselsmålinger, performancekoncepter, rekrutteringsprocesser med mere er opdaterede, kvalitetssikrede og i overensstemmelse med virksomhedens strategi.
 • HR-rollen og dens organisering samt opgaver
 • Forretningsstrategi og værktøjer til det strategiske arbejde i organisationen
 • Organisatoriske nøgletal
 • HR-nøgletal
 • Rapportering og udarbejdelse af Return on Investment (ROI) på HR-indsatser.
 • HR-partnerens mange roller, fra betroet rådgiver til HR-specialist
 • Partnerskabet med forretningen, herunder værktøjer til dialogen med
  ledelsen inkl. præsentationsteknik.

Chefrådgiver: Henrik Graungaard

Det siger Louise om kurset

”Jeg valgte kurset, fordi jeg havde brug for noget i min værktøjskasse for at være mere forretningsorienteret og forretningsskabende i vores organisation. Det synes jeg helt bestemt, at jeg fik opfyldt.”

”Flere af os håber på, at vi kan bevare netværket fremadrettet. Det er jo lige så vigtigt, som det er at få inspirerende undervisning. Det at få et netværk man kan sparre med, drøfte dilemmaer med og blive klogere sammen med. Så overordnet set synes jeg, at kursusforløbet var supergodt.”

Louise Kolind-Sporring, konstitueret sekretariatsleder og HR-udviklingskonsulent i Vejle Kommune

Louise Kolind-Sporring, konstitueret sekretariatsleder og HR-udviklingskonsulent i Vejle Kommune
Louise Kolind-Sporring, konstitueret sekretariatsleder og HR-udviklingskonsulent i Vejle Kommune

Før kurset

Vi anbefaler, at du inden kurset afstemmer med din nærmeste leder, hvilke målsætninger din virksomhed har for dig som HR Business Partner, og hvilket konkret udbytte I ønsker, at du skal tage med dig hjem fra kurset.

Til inspiration sender vi som optakt til forløbet en artikel til dig.

Det siger Elizabeth om kurset

"I takt med at jeg kom ud i arbejdslivet, for nogle år siden, har jeg haft lyst til fortsat at dygtiggøre mig indenfor den teoretiske del af HR og undersøge hvad der skulle være næste skridt i forhold til min HR-værktøjskasse."

"Det bedste ved kurset var at få talt målrettet om strategisk HR i de forskellige elementer, vi arbejder med i hummel. Altså hele Employee Life Cycle. Det var mit succeskriterie inden deltagelsen, og det er også det, jeg kan arbejde videre med nu. Det er altid godt, at blive trukket ud af den daglige drift og få ny inspiration til, hvordan vi kan gøre tingene anderledes og bedre."

Elizabeth Nørgaard Sørensen, HR Partner, hummel

Elizabeth Nørgaard Sørensen, HR Partner, hummel
Elizabeth Nørgaard Sørensen, HR Partner, hummel
Hent folder om HR Professionelle i Grønland Her kan du hente en folder med info om kurset. Folderen kan du printe og give til den leder, der afgør din medvirken på kurset. Hent folderen

Det siger Allan om kurset

"For et par år siden skiftede jeg til HR efter mange år med ledelse indenfor andre områder. Jeg oplevede et behov for at få valideret det, jeg har lært, gennem de sidste par år, og samtidig blive inspireret til nye måder at arbejde med HR på."

"Kurset HR Business Partneren gav mig et godt overblik over HR-disciplinerne, og jeg fik en brugbar ”HR-værktøjskasse” med hjem. Især pointerne omkring karrierestil og organisationsanalyse var virkelig interessante. Jeg kan helt sikkert bruge det, vi gennemgik på kurset i mit videre arbejde. Jeg fik mange nye input, og jeg vil anbefale kurset til andre, som ønsker at dygtiggøre sig indenfor HR."

Allan Brødegaard Hansen, Senior HR Partner, DSB

Allan Brødegaard Hansen, Senior HR Partner, DSB
Allan Brødegaard Hansen, Senior HR Partner, DSB
Forløbet har givet mig større indsigt i, hvordan eksisterende HR-processer kan optimeres, og hvordan jeg kan bidrage på ny til strategiopfyldningen. Særligt bør kurset anerkendes for evnen til at omsætte modeller og teori til praksis. Kurset indbyder til refleksion, justering og tilpasning af processer i relation til organisationens vilkår. Jeg har fået en bredere viden om alle HR-disciplinerne, så jeg har forbedrede forudsætninger for at understøtte organisationen som faglig sparringspartner. Jeg deltog med et ønske om at dygtiggøre mig og udvide mine horisonter til gavn for kolleger, sparringspartnere og min egen personlige udvikling. Det har været en fornøjelse at få mulighed for det, i et forum hvor vi har delt både fælles fag- og interesseområde.
Tine Beider, HR-Partner, Region Hovedstadens Akutberedskab
Jeg valgte at starte på kurset, fordi jeg gerne ville udvide min HR-faglige horisont mest muligt og hurtigst muligt, da jeg ikke har en HR-faglig baggrund. Det var samtidig vigtigt for mig, at kursets indhold skulle være virkelighedsnært, så jeg hurtigt kunne anvende det lærte i praksis. Selve forløbet overgik klart mine forventninger. Kursets indhold favnede bredt, og bestod af en god blanding af teori, øvelser, guidelines og værktøjer - alt sammen orienteret mod anvendelse i praksis. Kan ikke sætte en finger på det pædagogiske overhovedet - der bliver taget hånd om det hele. Samtidig kunne jeg mærke en meget autentisk og oprigtig interesse i kursisternes faglige og personlige udvikling fra underviserens side. Det var ret givende at møde andre kursister med forskellige baggrunde og behov, og jeg synes, der var et godt sammenhold blandt os. Er glad for at der på kurset blev oprettet en netværksgruppe, som man også vil kunne anvende i fremtiden. Mit største udbytte fra kurset er helt klart, at jeg har fået en bred viden og redskaber til alle HR-discipliner jeg kender til, som kan bruges til at indfri organisationens HR-strategiske målsætninger. Vil særligt anbefale kurset til HR-medarbejdere/ledere, som på relativt kort tid gerne vil have et endnu stærkere, bredt fagligt fundament.

Har du behov for sparring, eller har du spørgsmål?

Gitte Kapel
Senior kompetencerådgiver

T: +45 5154 4112
M: gka@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Hent vores brochure og se vores kurser og programmer som er designet til HR Brochuren giver et fuldt overblik over kurser og programmer til dig som arbejder med HR samt et indblik i kursernes opbygning og indhold. Ligeledes vil du finde en række udtalelser fra tidligere deltageres, som fortæller om deres udbytte og oplevelser. Udfyld formularen nedenfor, så sender vi brochuren direkte til din indbakke. Download brochure
Få besked om nye datoer

For at få en mail når der er nye datoer skal du acceptere vores privatlivspolitik