Prolog - leder med uformelt ansvar

Et inspirerende udviklingsprogram for ledere uden formelt personaleansvar, hvor samarbejdsformen og opgaveløsningen er i fokus.

Kurset gennemføres online, så længe corona-restriktionerne gælder.

28.900,- / 33.900,-

Datoer:

 • 25. februar 2021   -   7. maj 2021

  VARIGHED: 6 dage - 3 moduler af 2 dage

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Modul 1 | 25. februar. kl. 09:00 – 26. februar. 2021 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 2 | 29. marts. kl. 09:00 – 30. marts. 2021 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 3 | 6. maj kl. 09:00 – 7. maj 2021 kl. 16:00 | CfL, København Ø

  PRIS: Medlemmer: 28.900 kr. / Andre: 33.900 kr. (ex. moms)

  Kurset afholdes også i Aarhus

  >Download brochure med vores tilbud til lederen uden personaleansvar

 • 20. maj 2021   -   24. august 2021

  VARIGHED: 6 dage - 3 moduler af 2 dage

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Modul 1 | 20. maj. kl. 09:00 – 21. maj. 2021 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 2 | 21. juni kl. 09:00 – 22. juni 2021 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 3 | 23. aug. kl. 09:00 – 24. aug. 2021 kl. 16:00 | CfL, København Ø

  PRIS: Medlemmer: 28.900 kr. / Andre: 33.900 kr. (ex. moms)

  Kurset afholdes også i Aarhus

  >Download brochure med vores tilbud til lederen uden personaleansvar

 • 6. september 2021   -   16. november 2021

  VARIGHED: 6 dage - 3 moduler af 2 dage

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Modul 1 | 6. sep. kl. 09:00 – 7. sep. 2021 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 2 | 14. okt. kl. 09:00 – 15. okt. 2021 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 3 | 15. nov. kl. 09:00 – 16. nov. 2021 kl. 16:00 | CfL, København Ø

  PRIS: Medlemmer: 28.900 kr. / Andre: 33.900 kr. (ex. moms)

  Kurset afholdes også i Aarhus

  >Download brochure med vores tilbud til lederen uden personaleansvar

25. februar 2021   -   7. maj 2021

VARIGHED: 6 dage - 3 moduler af 2 dage

MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

Modul 1 | 25. februar. kl. 09:00 – 26. februar. 2021 kl. 16:00 | CfL, København Ø
Modul 2 | 29. marts. kl. 09:00 – 30. marts. 2021 kl. 16:00 | CfL, København Ø
Modul 3 | 6. maj kl. 09:00 – 7. maj 2021 kl. 16:00 | CfL, København Ø

PRIS: Medlemmer: 28.900 kr. / Andre: 33.900 kr. (ex. moms)

Kurset afholdes også i Aarhus

>Download brochure med vores tilbud til lederen uden personaleansvar

Resume

Prolog er et inspirerende udviklingsforløb for dig, som er leder uden at have det formelle personaleansvar, og hvor dit ledelsesansvar ligger i de projekter, processer og opgaver, du udfører.

Uden det formelle personaleansvar har man ikke nogen trumf på hånden. Man har ansvaret for, at opgaven bliver løst, at varen bliver leveret, men man har ikke hånd- og halsret over de medarbejdere, der er nødvendige for, at det kan ske. Det er en speciel situation.

Løsningen på denne udfordring kommer med Prolog til at indbefatte, at du bringer dine værdier i spil på en måde, der motiverer til både samarbejde og skaber en løsningsorienteret gruppe omkring dig. Du får redskaber og metoder, der kan overføres direkte i din hverdag, og som er med til at give dig et større handlerum.

Forløb

Prolog består af 6 dage, som er bygget op over 3 moduler (2+2+2 dage), og hvor opbygningen sikrer, at du kan afprøve og arbejde med de lærte værktøjer og metoder i din hverdag og dele dine erfaringer på de næste moduler.

 

Indhold

Prolog er et udviklingsprogram, der arbejder med den uformelle lederrolle.

Som uformel leder skal du være opmærksom på, at du ikke kun skal lede ressourcer i dit team. Du skal også lede opad og på tværs i organisationen, når der skal forhandles om eksempelvis ressourcer og prioriteringer.

Prolog hjælper dig til at blive mere effektiv, kommunikere på en klar, tydelig og motiverende måde i din hverdag og øge din personlige gennemslagskraft og det gode samarbejde. Du bliver bevidst om din egen rolle og adfærd og bliver styrket i at kunne træffe bedre og hurtigere beslutninger.

Du bliver introduceret for og trænet i værktøjer og metoder, som understøtter de fire kernekompetencer værdier, effektivitet, formidling og samarbejde

Før start

Deltagerne skal udfylde JTI test.

Målgruppe

Prolog henvender sig til den gruppe af ledere og medarbejdere i virksomheden, der ikke har eget personale, men som reelt har en opgavemæssig lederrolle. Rollen kræver, at andre i organisationen (kollegaer, chefer, specialister osv.) leverer et bidrag til dine opgaver og projekter, for at du kan komme i mål.

Rollens navn varierer fra virksomhed til virksomhed og omfatter blandt andet opgaveledere, projektledere, videnledere, gruppeledere, teamledere, stabschefer, funktionschefer, eksperter, specialister, produktchefer, konsulenter og helt særlige grupper som fx partnere, iværksættere og nye talenter.

Hent vores brochure og se vores kurser og programmer som er designet for for ledere uden formelt personaleansvar Brochuren giver et fuldt overblik over kurser og programmer til dig, som er leder uden formelt personaleansvar samt et indblik i kursernes opbygning og indhold. Ligeledes vil du finde en række udtalelser fra tidligere deltageres, som fortæller om deres udbytte og oplevelser. Udfyld formularen nedenfor, så sender vi brochuren direkte til din indbakke. Klik her

Dit udbytte

 • Indsigt i dine muligheder som leder uden personaleansvar
 • Styringsværktøjer til direkte brug i din hverdag
 • Bedre kommunikation mellem dig og dine samarbejdspartnere
 • Mindre tidsspilde ifm. forventningsafstemning og udførelse
 • Du lærer at lede gennem indflydelse og skabe motivation
 • Større gennemslagskraft

Virksomhedens udbytte

 • Tydeligere kommunikation igennem jeres processer, blandt andet i forhold til forventningsafstemning og aftaler
 • Ledelsen skal bruge mindre tid på samme opgave bl.a. indenfor konfliktløsning
 • Forbedrede kernekompetencer i organisationen indenfor værdier, effektivitet, formidling og samarbejde

Modul 1 - 2 dage

 • Rollen som leder uden formelt personaleansvar
  • TAO – Tid, Aftaler og Opmærksomhed
  • JTI – Jungiansk Typeindeks
  • Dine værdier
  • SLII Experience™

Hvem er jeg som leder uden formelt personaleansvar (LUFPA)

Modul 1 giver dig en grundlæggende viden om dig selv som uformel leder og en række helt essentielle ledelsesværktøjer.

Vi ser på de specielle udfordringer, du står over for som leder uden eget personale, og på den baggrund overvejer du din lederadfærd og dine udviklingspotentialer. Du får en introduktion til ledelsesbegrebet TAO med fokus på tid, aftaler og opmærksomhed, og du skal forholde dig til personprofiler med afsæt i Jungs teori om typologi (JTI). Begge elementer, der er vigtige for din ledelseserkendelse.

Du bliver mere bevidst om, hvad der er vigtigt for dig i dit lederskab. Du lærer, hvordan du synliggør dine værdier, hvad de betyder for dine handlinger, og hvordan de hjælper dig og dine nærmeste til bedre samarbejde. Endelig får du indblik i et unikt ledelsesværktøj, der kan sikre en succesfuld opgavedelegering (SLII Experience™)

Modul 2 - 2 dage

 • Personlig effektivitet
 • Planlæg, prioritér og brug din tid rigtigt
 • Formidling
 • Bliv hørt, husket og forstået
 • Feedback
 • Bliv tydelig i din forventningsafstemning og i dine tilbagemeldinger

Den effektive LUFPA med gennemslagskraft

På modul 2 lærer du, hvordan du optimerer din tid og ressourcer, så du hele tiden er på forkant med opgaverne og fokuserer i overensstemmelse med organisationens prioriteter. Du arbejder med work-life-balance og får konkrete værktøjer til prioritering, risikohåndtering, kapacitetsafstemning og mødeledelse mv., som du kan benytte straks efter kurset.

Derudover har vi fokus på formidling, og vi lærer dig, hvad der skal til for at blive hørt, husket og forstået – primært mundtligt og i processen, men også skriftligt i fx e-mails. Du øver dig i elevatortaler og får værktøjer til at finde de gode historier og eksempler.

Endelig har vi fokus på feedback, hvor du med afsæt i en model vil træne, hvordan du kan blive bedre til at tydeliggøre dine krav og forventninger til dine omgivelser på en konkret, konstruktiv og anerkendende måde.

Modul 3 - 2 dage

 • Samarbejde
 • Gør dine teams og dit samarbejde bedre
 • Den vanskelige samtale
 • Lede opad
 • Pak din værktøjskasse og planlæg din ledergerning
 • Implementering og deling

Den samarbejdende LUFPA

Har du oplevet situationer, hvor en medarbejder pludselig har brugt tre dage på en opgave, som du havde forestillet dig tog en enkelt? Så er det måske fordi, jeres samarbejdsaftale ikke var helt entydig.

På modul 3 bygger vi videre på de personlige grænser, effektive prioriteringer og klar kommunikation for at skabe engagerede og realistiske aftaler. Du får værktøjer til at lave klare aftaler, der søger at få samarbejdspartnerne til at agere optimalt.

Ikke altid lykkedes dette, og det kan være nødvendigt at afholde en ”vanskelig samtale”, hvilket vi sætter fokus på via træningsøvelser.

For at kunne lykkedes som leder uden formelt personaleansvar er det vigtigt, at man har et godt samarbejde med sin leder, og på modulet har vi særskilt fokus på det at lede opad.

Vi binder enderne fra de foregående moduler sammen og i den afsluttende, fælles og superkompakte gennemgang får du en unik genopfriskning med værktøjsvalg og erkendelser fra de øvrige deltagere. Du udvælger de værktøjer, der virker bedst for dig, og du formulerer en handleplan, der sikrer din videre udvikling og varige effekt på din omverden og organisation.

Head of west Henrik Graungaard
Seniorrådgiver Lars Hemmingsen
Seniorrådgiver Jacob Grum-Schwensen
Seniorrådgiver Gitte Madsen

Det siger tidligere deltagere om kurset

Det var en fantastisk oplevelse at være sammen med 15 personer fra forskellige erhverv, med hvem jeg mere eller mindre deler de samme udfordringer. Det gav en masse gode diskussioner, og jeg fik anskuet udfordringerne fra forskellige sider, og vi fik lært en masse af hinanden. Hvis du er uden formelt ledelsesansvar og dagligt skal koordinere med en masse mennesker på tværs i organisation for at løse dine opgaver, så er der ingen vej uden om Prolog.
Peter Dahlin, Area Sales Manager, Martin Professional A/S
Vi har alle øvet os i virtuelle møder, men det var uvant at have et kursus på den måde. Alligevel fik vi hurtigt fornemmelsen af at have et fællesskab, selv om det var i det virtuelle rum. Det skabte et frit talerum, stemningen var afslappet, og det lykkedes overraskende godt at få fortroligheden frem, selv om vi var langt fra hinanden og sad der bag hver vores skærm.
Kursuslederen var meget bevidst om at give alle taletid, og styringen med hele tiden at danne nye grupper – og den overraskelse der lå i, hvem man nu kom sammen med – fungerede rigtigt godt.
Det er også en god disciplinærøvelse at tage et kursus på denne måde, fordi man er så fokuseret, når man er på. Kommunikativt er det krævende, men udbyttemæssigt var de to første moduler helt på niveau med det sidste, hvor der var fysisk fremmøde. Jeg foretrækker at mødes, men da det ikke var muligt, ville jeg hellere deltage virtuelt end at udskyde.
28.900,- / 33.900,-

Datoer:

 • 25. februar 2021   -   7. maj 2021

  VARIGHED: 6 dage - 3 moduler af 2 dage

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Modul 1 | 25. februar. kl. 09:00 – 26. februar. 2021 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 2 | 29. marts. kl. 09:00 – 30. marts. 2021 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 3 | 6. maj kl. 09:00 – 7. maj 2021 kl. 16:00 | CfL, København Ø

  PRIS: Medlemmer: 28.900 kr. / Andre: 33.900 kr. (ex. moms)

  Kurset afholdes også i Aarhus

  >Download brochure med vores tilbud til lederen uden personaleansvar

 • 20. maj 2021   -   24. august 2021

  VARIGHED: 6 dage - 3 moduler af 2 dage

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Modul 1 | 20. maj. kl. 09:00 – 21. maj. 2021 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 2 | 21. juni kl. 09:00 – 22. juni 2021 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 3 | 23. aug. kl. 09:00 – 24. aug. 2021 kl. 16:00 | CfL, København Ø

  PRIS: Medlemmer: 28.900 kr. / Andre: 33.900 kr. (ex. moms)

  Kurset afholdes også i Aarhus

  >Download brochure med vores tilbud til lederen uden personaleansvar

 • 6. september 2021   -   16. november 2021

  VARIGHED: 6 dage - 3 moduler af 2 dage

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Modul 1 | 6. sep. kl. 09:00 – 7. sep. 2021 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 2 | 14. okt. kl. 09:00 – 15. okt. 2021 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 3 | 15. nov. kl. 09:00 – 16. nov. 2021 kl. 16:00 | CfL, København Ø

  PRIS: Medlemmer: 28.900 kr. / Andre: 33.900 kr. (ex. moms)

  Kurset afholdes også i Aarhus

  >Download brochure med vores tilbud til lederen uden personaleansvar

25. februar 2021   -   7. maj 2021

VARIGHED: 6 dage - 3 moduler af 2 dage

MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

Modul 1 | 25. februar. kl. 09:00 – 26. februar. 2021 kl. 16:00 | CfL, København Ø
Modul 2 | 29. marts. kl. 09:00 – 30. marts. 2021 kl. 16:00 | CfL, København Ø
Modul 3 | 6. maj kl. 09:00 – 7. maj 2021 kl. 16:00 | CfL, København Ø

PRIS: Medlemmer: 28.900 kr. / Andre: 33.900 kr. (ex. moms)

Kurset afholdes også i Aarhus

>Download brochure med vores tilbud til lederen uden personaleansvar

Tilmeld dig kurset

Vælg startdato
Tilmelding

Ved tilmelding skal du acceptere vores forretningsbetingelser og privatlivspolitik

Har du behov for sparring eller har du spørgsmål?

Tina Holm
Seniorrådgiver

T: +45 5154 4128
M: tho@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Andre har kigget på