Prolog - leder med uformelt ansvar

Få essentielle værktøjer til rollen som leder med uformelt ansvar

Dette inspirerende udviklingsforløb er for dig, som er leder uden at have det formelle personaleansvar, og hvor dit ledelsesansvar ligger i de projekter, processer og opgaver, du udfører.

(4,4)
28.900,- / 33.900,-

Datoer:

 • 5. december 2022   -   7. februar 2023

  VARIGHED: 6 dage - 3 moduler af 2 dage

  VENTELISTE

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED
  Modul 1 | 5. dec.  kl. 09:00 – 6. dec. 2022 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 2 | 11. jan. kl. 09:00 – 12. jan. 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 3 | 6. feb. kl. 09:00 –  7. feb. 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø

  PRIS: Medlemmer: 28.900 kr. / Andre: 33.900 kr. (ex. moms)

  Kurset afholdes også i Aarhus

  Tjek om din virksomhed er medlem

  Kursisternes bedømmelse af kurset:

  (4,4)
 • 13. marts 2023   -   11. maj 2023

  VARIGHED: 6 dage - 3 moduler af 2 dage

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Modul 1 | 13. marts kl. 09:00 – 14. marts 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 2 | 11. april  kl. 09:00 – 12. april 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 3 | 10. maj kl. 09:00 –  11. maj 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø

  PRIS: Medlemmer: 28.900 kr. / Andre: 33.900 kr. (ex. moms)

  Kurset afholdes også i Aarhus

  Tjek om din virksomhed er medlem

  Kursisternes bedømmelse af kurset:

  (4,4)
 • 12. juni 2023   -   14. september 2023

  VARIGHED: 6 dage - 3 moduler af 2 dage

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Modul 1 | 12. juni kl. 09:00 – 13. juni 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 2 | 21. august  kl. 09:00 – 22. august 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 3 | 13. september  kl. 09:00 – 14. september 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø

  PRIS: Medlemmer: 28.900 kr. / Andre: 33.900 kr. (ex. moms)

  Kurset afholdes også i Aarhus

  Tjek om din virksomhed er medlem

  Kursisternes bedømmelse af kurset:

  (4,4)
 • 4. september 2023   -   15. november 2023

  VARIGHED: 6 dage - 3 moduler af 2 dage

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Modul 1 | 4. september kl. 09:00 – 5. september 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 2 | 11. oktober kl. 09:00 – 12. oktober 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 3 | 14. november kl. 09:00 – 15. november 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø

  PRIS: Medlemmer: 28.900 kr. / Andre: 33.900 kr. (ex. moms)

  Kurset afholdes også i Aarhus

  Tjek om din virksomhed er medlem

  Kursisternes bedømmelse af kurset:

  (4,4)
 • 11. december 2023   -   27. februar 2024

  VARIGHED: 6 dage - 3 moduler af 2 dage

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Modul 1 | 11. december kl. 09:00 – 12. december 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 2 | 15. januar kl. 09:00 – 16. januar 2024 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 3 | 26. februar kl. 09:00 – 27. februar 2024 kl. 16:00 | CfL, København Ø

  PRIS: Medlemmer: 28.900 kr. / Andre: 33.900 kr. (ex. moms)

  Kurset afholdes også i Aarhus

  Tjek om din virksomhed er medlem

  Kursisternes bedømmelse af kurset:

  (4,4)

5. december 2022   -   7. februar 2023

VARIGHED: 6 dage - 3 moduler af 2 dage

VENTELISTE

MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED
Modul 1 | 5. dec.  kl. 09:00 – 6. dec. 2022 kl. 16:00 | CfL, København Ø
Modul 2 | 11. jan. kl. 09:00 – 12. jan. 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø
Modul 3 | 6. feb. kl. 09:00 –  7. feb. 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø

PRIS: Medlemmer: 28.900 kr. / Andre: 33.900 kr. (ex. moms)

Kurset afholdes også i Aarhus

Tjek om din virksomhed er medlem

Kursisternes bedømmelse af kurset:

(4,4)

Resume

Uden det formelle personaleansvar har du ikke nogen trumf på hånden. Du har ansvaret for, at opgaven bliver løst, at varen bliver leveret, men du har ikke hånd- og halsret over de medarbejdere, der er nødvendige for, at det kan ske. Det er en speciel situation. Derudover skal du som uformel leder også lede opad og på tværs i organisationen, når der skal forhandles om eksempelvis ressourcer og prioriteringer. Dine værdier og din adfærd bliver fundament for, at du lykkes i rollen og får både ressourcer og følgeskab.

Forløbet ”Prolog - leder uden formelt personaleansvar” hjælper dig med:

 • anvendelse af personlige værdier i ledelsesarbejdet
 • lederens roller og motiver
 • klare budskaber og målrettet kommunikation
 • teamsamarbejde og konflikthåndtering
 • feedback
 • JTI – Personlighedsprofiler som belyser de individuelle forskelligheder med øget tillid og åbenhed.
 • SLII® - En ledelsesfilosofi og et værktøj, hvor situationen og den enkelte medarbejder er i fokus.
 • Karrieremodellen™ - et indblik i hvad vi bliver motiveret af, og hvad der driver dig i arbejdslivet.
 • ledelse opad

Alt i alt et forløb som er målrettet dine udfordringer som leder uden personaleansvar. Du får relevante og effektive værktøjer til at kommunikere på en klar, tydelig og motiverende måde og til at øge din personlige gennemslagskraft og det gode samarbejde.

Du bliver bevidst om din egen rolle og adfærd, bliver stærkere til at kunne træffe bedre og hurtigere beslutninger og lærer at bringe dine værdier i spil på en måde, der gør dit uformelle lederskab tydeligt og motiverer til samarbejde.

Forløb

Kurset består af seks dage, der er bygget op over tre moduler. Opbygningen sikrer, at du kan afprøve og arbejde med de lærte værktøjer og metoder i din hverdag og dele dine erfaringer på de næste moduler.

 

Indhold

Du bliver introduceret for og trænet i værktøjer og metoder, som understøtter kerneområder som værdier, formidling og samarbejde. Du får øget indsigt i din egen rolle og de konkrete ledelsesværktøjer, hjælper dig med at bliver mere effektiv i din hverdag.

Forløbet giver dig redskaber og metoder, der er med til at udvide dit handlerum, og som du kan bruge direkte i din hverdag.

 

 

Før start

Inden kursusstart skal du udfylde en JTI test (Jungiansk Typeindeks). Testen fungerer som redskab til at belyse og forstå individuelle forskelligheder med øget tillid og åbenhed.

Ligeledes skal du overveje, hvilke arbejdsmæssige udfordringer du oplever som de største eller vigtigste i din hverdag som uformel leder.

Målgruppe

Forløbet er til ledere og medarbejdere, der ikke har eget personale, men som reelt har en opgavemæssig lederrolle. Rollen kræver, at andre i organisationen (kolleger, chefer, specialister osv.) leverer bidrag til dine opgaver og projekter, for at du kan komme i mål.

Rollens navn varierer, men omfatter bl.a. opgaveledere, projektledere, vidensledere, gruppeledere, teamledere, stabschefer, funktionschefer, eksperter, specialister, produktchefer, konsulenter og helt særlige grupper som fx partnere, iværksættere og nye talenter.

 

 

Hent folder om Prolog Her kan du hente en folder med info om kurset. Folderen kan du printe og give til den leder, der afgør din medvirken på kurset. Hent folderen

Dit udbytte

 • Du får indsigt i dine muligheder som leder uden personaleansvar.
 • Kurset giver dig hands-on ledelsesværktøjer, du kan bruge i din hverdag.
 • Du bliver bedre til at kommunikere med dine samarbejdspartnere.
 • Du får øget bevidsthed om egne kernestyrker og udviklingsområder.
 • Du lærer at lede gennem indflydelse og skabe motivation.
 • Du får større gennemslagskraft.

Virksomhedens udbytte

 • Virksomheden får en uformel leder med stærke kompetencer indenfor formidling og samarbejde.
 • Ledelsen skal bruge mindre tid på opgaver, som den uformelle leder har ansvar for, bl.a. indenfor konfliktløsning.
 • En uformel leder, der kommunikerer tydeligt, bl.a. i forhold til værdier, forventningsafstemning og aftaler.

Modul 1 – to dage

Hvem er jeg som leder uden formelt personaleansvar?

 • TAO – Tid, Aftaler og Opmærksomhed.
 • JTI – Jungiansk Typeindeks.
 • Dine værdier og værdimodel til selvledelse
 • Motivation – læring, indflydelse og mening
 • SLII®- en ledelsesfilosofi og et værktøj, hvor situationen og den enkelte medarbejder er i fokus.

Hvem er jeg som leder uden formelt personaleansvar (LUFPA)

Modul 1 giver dig en grundlæggende viden om dig selv som uformel leder og en række helt essentielle ledelsesværktøjer.

Vi ser på de specielle udfordringer, du står over for som leder uden eget personale, og på den baggrund forholder du dig til din lederadfærd og dine udviklingspotentialer. Du får en introduktion til ledelsesbegrebet TAO med fokus på tid, aftaler og opmærksomhed, og du lærer om personprofiler med afsæt i Jungs teori om typologi (JTI). Begge elementer er vigtige for din ledelseserkendelse.

Modulet gør dig mere bevidst om, hvad der er vigtigt for dig i dit lederskab. Du lærer, hvordan du synliggør dine værdier, hvad de betyder for dine handlinger, og hvordan de hjælper dig og dine nærmeste til bedre samarbejde. Endelig får du et unikt indblik i motivationsfaktorer og i et ledelsesværktøj, der kan sikre en succesfuld opgavedelegering (SLII Experience™).

 

 

Modul 2 – to dage

 • Motiver i rollen som uformel leder
 • Tillidsskabende adfærd i rollen som uformel leder
 • Formidling - bliv hørt, husket og forstået.
 • Feedback - Bliv tydelig i din forventningsafstemning og i dine tilbagemeldinger.

 

Den effektive LUFPA med gennemslagskraft

På modul 2 får du indblik i værktøjet Karrieremodellen™ og bliver klogere på, hvad vi bliver motiveret af, og hvad der driver dig i arbejdslivet.

På modulet lærer du om tillidsskabende adfærd, og vi dykker ned i, hvorfor tillid betaler sig. Hvilke tillidselementer for den uformelle leder er vigtige for dig? Du kommer til at arbejde med dine egne kernestyrker og udviklingsområder, som er afgørende for at få følgeskab i rollen som uformel leder.  

Effektiv ledelse tager afsæt i god kommunikation. Du lærer, hvad der skal til for at blive hørt, husket og forstået – primært mundtligt og i processen - men også gennem de øvrige deltageres erfaringer med eksempelvis e-mailkorrespondance. Du bliver trænet i elevatortaler og får værktøjer til at finde de gode historier og eksempler.

Endelig arbejder vi med feedback, hvor du får træning i at tydeliggøre dine krav og forventninger til dine omgivelser på en konkret, konstruktiv og anerkendende måde.

 

 

Modul 3 – to dage

 • Bedre samarbejde
 • Gør aftaler tydelige
 • Essentielle bestanddele for et team/teamsamarbejde/teamudvikling
 • Konflikter
 • Den vanskelige samtale.
 • At lede opad.
 • Forandringsledelse og holdningsmobilisering
 • Pak din værktøjskasse og planlæg din ledergerning.

 

Den samarbejdende LUFPA

Har du oplevet situationer, hvor en medarbejder pludselig har brugt tre dage på en opgave, som du havde forestillet dig, tog en enkelt? Så er det måske fordi, jeres aftale ikke var helt entydig.

På modul 3 bygger vi videre på de personlige grænser og klar kommunikation.

På modul 3 får du værktøjer til at lave klare aftaler, der kan få samarbejdspartnerne til at agere optimalt, ligesom du får indsigt i, hvad der skal til for at skabe et godt og velfungerende teamsamarbejde.

På modulet får du også træning i at afholde en ”vanskelig samtale” og værktøjer til at håndtere reaktioner på forandringer.

For at kunne lykkes som leder uden formelt personaleansvar er det vigtigt, at du har et godt samarbejde med din leder, og på modulet har vi derfor særskilt fokus på det at lede opad.

Vi binder enderne fra de foregående moduler sammen, og i den afsluttende gennemgang får du genopfrisket det, som vi har været igennem og hører, hvilke erfaringer de andre deltagere har gjort sig undervejs. Bagefter udvælger du de værktøjer, der virker bedst for dig, og formulerer en handleplan, som hjælper dig med at bruge din nye viden.

 

 

Seniorrådgiver Lars Hemmingsen
Seniorrådgiver Gitte Madsen

Det siger tidligere deltagere om kurset

Det var en fantastisk oplevelse at være sammen med 15 personer fra forskellige erhverv, med hvem jeg mere eller mindre deler de samme udfordringer. Det gav en masse gode diskussioner, og jeg fik anskuet udfordringerne fra forskellige sider, og vi fik lært en masse af hinanden. Hvis du er uden formelt ledelsesansvar og dagligt skal koordinere med en masse mennesker på tværs i organisation for at løse dine opgaver, så er der ingen vej uden om Prolog.
Peter Dahlin, Area Sales Manager, Martin Professional A/S
Vi har alle øvet os i virtuelle møder, men det var uvant at have et kursus på den måde. Alligevel fik vi hurtigt fornemmelsen af at have et fællesskab, selv om det var i det virtuelle rum. Det skabte et frit talerum, stemningen var afslappet, og det lykkedes overraskende godt at få fortroligheden frem, selv om vi var langt fra hinanden og sad der bag hver vores skærm. Kursuslederen var meget bevidst om at give alle taletid, og styringen med hele tiden at danne nye grupper – og den overraskelse der lå i, hvem man nu kom sammen med – fungerede rigtigt godt. Det er også en god disciplinærøvelse at tage et kursus på denne måde, fordi man er så fokuseret, når man er på. Kommunikativt er det krævende, men udbyttemæssigt var de to første moduler helt på niveau med det sidste, hvor der var fysisk fremmøde. Jeg foretrækker at mødes, men da det ikke var muligt, ville jeg hellere deltage virtuelt end at udskyde.
Frank Helner Venset, projektleder Freja Ejendomme
De overordnede emner var kendt stof for mig, så min deltagerprofil var lidt atypisk, men jeg blev mindet om metoder og redskaber og fik repeteret viden om blandt andet feedback og typeinddeling, samtidig med at jeg fik nye vinkler og nye perspektiver på stoffet. Underviserne var dygtige. De havde en god viden, var rummelige og inddrog deres egne oplevelser på en måde, vi som deltagere kunne relatere til. Det samspil, der var mellem kursusdeltagerne og underviserne på kurset, var også værdifuldt. Jeg fik meget ud af at høre om de andre deltageres hverdag og få deres syn på tingene. For mig var kurset en god måde at få genbesøgt stoffet og få nye måder at anskue tingene på.
Tina Bjørk-Olsen, Kundechef, Pension Danmark
Alle kursusdeltagere var meget engagerede, hvilket førte til en meget levende dialog. Ingen kom blot for at modtage teorien passivt. Super spændende at høre andres perspektiver og erfaringer. Fantastisk samspil mellem Gitte og Annette, der forstår at gøre de komplicerede modeller konkrete og har en kæmpe tålmodighed til at diskutere og specificere afhængigt af behovet.
Inge-Lise Tolderlund Christiansen, Global Regulatory Lead, LEO Pharma A/S
Jeg har fået en stor værktøjskasse, som jeg selv kan dykke ned i og udvide. Dygtige og nærværende kursusledere samt reflekterede og søde medkursister.
28.900,- / 33.900,-

Datoer:

 • 5. december 2022   -   7. februar 2023

  VARIGHED: 6 dage - 3 moduler af 2 dage

  VENTELISTE

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED
  Modul 1 | 5. dec.  kl. 09:00 – 6. dec. 2022 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 2 | 11. jan. kl. 09:00 – 12. jan. 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 3 | 6. feb. kl. 09:00 –  7. feb. 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø

  PRIS: Medlemmer: 28.900 kr. / Andre: 33.900 kr. (ex. moms)

  Kurset afholdes også i Aarhus

  Tjek om din virksomhed er medlem

  Kursisternes bedømmelse af kurset:

  (4,4)
 • 13. marts 2023   -   11. maj 2023

  VARIGHED: 6 dage - 3 moduler af 2 dage

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Modul 1 | 13. marts kl. 09:00 – 14. marts 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 2 | 11. april  kl. 09:00 – 12. april 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 3 | 10. maj kl. 09:00 –  11. maj 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø

  PRIS: Medlemmer: 28.900 kr. / Andre: 33.900 kr. (ex. moms)

  Kurset afholdes også i Aarhus

  Tjek om din virksomhed er medlem

  Kursisternes bedømmelse af kurset:

  (4,4)
 • 12. juni 2023   -   14. september 2023

  VARIGHED: 6 dage - 3 moduler af 2 dage

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Modul 1 | 12. juni kl. 09:00 – 13. juni 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 2 | 21. august  kl. 09:00 – 22. august 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 3 | 13. september  kl. 09:00 – 14. september 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø

  PRIS: Medlemmer: 28.900 kr. / Andre: 33.900 kr. (ex. moms)

  Kurset afholdes også i Aarhus

  Tjek om din virksomhed er medlem

  Kursisternes bedømmelse af kurset:

  (4,4)
 • 4. september 2023   -   15. november 2023

  VARIGHED: 6 dage - 3 moduler af 2 dage

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Modul 1 | 4. september kl. 09:00 – 5. september 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 2 | 11. oktober kl. 09:00 – 12. oktober 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 3 | 14. november kl. 09:00 – 15. november 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø

  PRIS: Medlemmer: 28.900 kr. / Andre: 33.900 kr. (ex. moms)

  Kurset afholdes også i Aarhus

  Tjek om din virksomhed er medlem

  Kursisternes bedømmelse af kurset:

  (4,4)
 • 11. december 2023   -   27. februar 2024

  VARIGHED: 6 dage - 3 moduler af 2 dage

  MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED

  Modul 1 | 11. december kl. 09:00 – 12. december 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 2 | 15. januar kl. 09:00 – 16. januar 2024 kl. 16:00 | CfL, København Ø
  Modul 3 | 26. februar kl. 09:00 – 27. februar 2024 kl. 16:00 | CfL, København Ø

  PRIS: Medlemmer: 28.900 kr. / Andre: 33.900 kr. (ex. moms)

  Kurset afholdes også i Aarhus

  Tjek om din virksomhed er medlem

  Kursisternes bedømmelse af kurset:

  (4,4)

5. december 2022   -   7. februar 2023

VARIGHED: 6 dage - 3 moduler af 2 dage

VENTELISTE

MODUL | KURSUSDATOER | AFHOLDELSESSTED
Modul 1 | 5. dec.  kl. 09:00 – 6. dec. 2022 kl. 16:00 | CfL, København Ø
Modul 2 | 11. jan. kl. 09:00 – 12. jan. 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø
Modul 3 | 6. feb. kl. 09:00 –  7. feb. 2023 kl. 16:00 | CfL, København Ø

PRIS: Medlemmer: 28.900 kr. / Andre: 33.900 kr. (ex. moms)

Kurset afholdes også i Aarhus

Tjek om din virksomhed er medlem

Kursisternes bedømmelse af kurset:

(4,4)

Tilmeld dig kurset

Vælg startdato
Tilmelding

Ved tilmelding skal du acceptere vores forretningsbetingelser og privatlivspolitik

Feedback fra deltagere

Mange gode værktøjer, som man kan bruge i sin dagligdag som projektleder, men også som linieleder
9. februar 2022
Sygdom kan opstå, men det var lidt ærgerligt, at det rum der blev skabt med den første underviser ikke kunne følges op på modul 2+3.Meget af indholdet var meget basal fra værktøjskassen hvis man har læst fx HD(O)Hele temaet omkring personlighedstyper var meget spændende
9. februar 2022
Vi er blevet introduceret til mange forskellige metoder og teorierne og har haft rig mulighed for at drøfte dem holdt op mod vores egne erfaringer i både plenum og i mindre grupper.
9. februar 2022
Gratis e-bog: 11 gode råd til dig, der er leder uden personaleansvar I denne gratis e-bog får du 11 gode råd til hvordan du får succes i rollen som leder uden personaleansvar. Download din gratis e-bog her

Har du behov for sparring eller har du spørgsmål?

Tina Holm
Seniorrådgiver

T: +45 5154 4128
M: tho@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Andre har kigget på

Ledere uden personaleansvar

Grundlæggende projektledelse

Lær de grundlæggende principper og metoder inden for projektledelse, så du kan føre dine projekter sikkert i mål.

DKK 9.900,- / 11.900,-

14. december 2022

2 dage

CfL

Ledere uden personaleansvar

PRINCE2® Foundation Online

Styr dine projekter succesfuldt med verdens mest benyttede projektstyringsmetode.

DKK 7.565,- / 8.900,-

Online

Ledere uden personaleansvar

Agil projektledelse – SCRUM Master

Til dig, der gerne vil have værktøjer til at skabe resultater hurtigere

DKK 14.500 kr. / 16.900 kr.

29. marts 2023

3 dage

CfL

Styrk din facilitering

Lær at facilitere værdiskabende møder og workshops, hvor du involverer deltagerne og sikrer fremdrift.

DKK 13.500,- / 15.500,-

13. december 2022

3 dage

København