Har du ambitioner om at udvikle dig selv og din virksomhed?

Netværket har lukket for optag

Formålet med netværket er at udveksle erfaringer og videndele om HR-drift, -udvikling og -processer samt have fokus på den forretningsmæssige HR-del herunder, hvorledes HR-funktionen understøtter og medvirker til at udvikle forretningen. Det der bl.a. kendetegner CfLs HR-netværk, er de gode, fortrolige og tætte diskussioner i netværkene, og deltagernes stærke support af hinanden, når det brænder på.

Deltagernes profil

HR-konsulenter og -assistenter, som beskæftiger sig med store dele af HR-paletten ‒ fra HR-politikker over kompetenceudvikling, rekruttering og til større projekter indenfor HR. Ofte er de selv med til at udviklede tiltag, som implementeres i virksomheden, da deres erfaringer er mangeartede og ofte kommer fra mange forskellige funktioner i nuværende og tidligere virksomheder. 

Temaer i netværket

Vi tager udgangspunkt i deltagernes udfordringer - men arbejder også med trends og teorier samt personlig lederstil og udvikling.

Temaerne kunne f.eks. være:

  • Tillidsbaseret ledelses i praksis
  • HR og kommunikation
  • Forretningsvendt HR
  • Løsningsfokuseret HR
  • Forandringer i organisationen
  • Hvad HR skal vide for at blive en relevant forretningspartner
  • Hvordan beregner vi værdien af HR?
  • Værdien af medarbejderudviklingssamtaler

Facilitering

Til netværket er knyttet en CfL-rådgiver, der på baggrund af deltagernes ønsker og behov tilrettelægger og faciliterer møderne for at sikre størst muligt udbytte. Andre CfL-rådgivere og eksterne ressourcer inddrages efter behov. Af hensyn til deltagernes kalendere fastlægges det efterfølgende års mødedatoer senest i juni.

Mødestruktur

4 heldagsmøder kl. 9-16. Hertil kommer deltagelse til CfLs årlige HR konference.

Hvorfor netværk?

Ved deltagelse i netværk i et fagligt miljø får virksomheden glæde af den viden, der kommer fra CfL men også fra de mange forskellige brancher, der er repræsenteret i netværket. Et netværk lever, når medlemmerne giver det liv. Det betyder, at man som netværksdeltager skal engagere sig og prioritere møderne højt.

Helt afgørende er den fortrolighed, der opbygges i gruppen. Den giver mulighed for åbent at dele udfordringer og erfaringer og sætte sin egen viden i spil i nye sammenhænge.  

De tætte relationer giver et personligt netværk at trække på i forbindelse med både aktuelle ledelsesmæssige udfordringer og mere langsigtede professionelle og personlige strategier.

Deltagerne giver hinanden feedback og sparring på faglige og organisatoriske udfordringer, ligesom udviklingstendenser diskuteres og relateres til hverdagen i egen virksomhed.

Forud for optagelse kommer nye deltagere i høring i netværket. Hertil skal vi bruge en kort tekst om deltagerens uddannelse, tidligere og nuværende arbejde samt udfordringer.