Netværk er en vigtig ressource for HR

HR Manager Denmark Louise Roth og hendes kolleger i CfL-netværket bliver endnu skarpere på deres egen rolle og værdien af HR i en tid med økonomiske udfordringer og omstruktureringer.

HR manager Louise Roth er den eneste ansatte i HR afdelingen hos Diversey’s danske afdeling med 135 medarbejdere. Hvis hun ikke havde haft sit HR netværk de seneste tre år til at vende udfordringerne med, så havde hun været nødt til at opfinde sit eget. Den økonomiske nedtur siden efteråret 2008 har involveret HR i en særlig grad, og som medlem af ledergruppen i Diversey Danmark er Louise Roth central i de organisationsforandringer, som hele tiden foregår.

”Hvis jeg ikke havde haft netværket, var jeg i langt større udstrækning blevet nødt til at trække på nogle af mine gamle studiekammerater for at skabe mit eget netværk. Men det er noget andet – for de arbejder ikke nødvendigvis inden for samme område, som jeg gør, selvom vi har samme uddannelse. Jeg har også en god chef i Holland og rigtig gode kolleger i Sverige og Finland, men dem bruger jeg jo i mere konkrete virksomheds-sammenhænge,” siger hun og understreger dermed, hvor vigtigt netværket er for hende.

”Jeg kan altid kontakte dem, hvis jeg får brug for det. Og hvis noget ikke er presserende, kan jeg altid gemme det til næste møde og snakke med de andre om det.”

En professionel proces

Louise Roth er den eneste HR ansatte i Diversey DK, og hun er med i beslutningerne sammen med ledelsen. Siden den økonomiske krise ramte, har den danske afdeling reduceret antallet af medarbejdere fra 160 til 135.

”Jeg sparrer med hver enkelt leder i forhold til hvilke personer, vi fx skal sige farvel til. Det er aldrig rart for nogen at skulle vælge blandt medarbejderne, når der skal afskediges. Men for mig gælder det om at sikre, at hele processen er så professionel som muligt, og at lederen formår at forholde sig professionelt til, hvilke kompetencer vi har brug for, og hvilke medarbejdere vi har til at dække dette, når der skal ske forandringer.”

Hvem er HR for HR-folk?

”Samtidig har jeg en eller anden form for omsorgsfunktion i virksomheden. Det er f.eks. mig, som medarbejderne kan komme til og lukke døren og fortælle, hvad de har på hjerte. De kan bruge mig på en anden måde, hvis de har lyst – for jeg er ikke deres chef.”

”Men hvor går jeg selv hen? Jeg har kun min egen chef, men vedkommende er jo ikke min HR-funktion, og derfor har jeg også brug for mit netværk. Især er vores årlige døgnmøder vigtige. I og med at vi er sammen til møde, spisning, overnatning og igen sammen om morgenen efter og en hel dag mere, kommer vi tættere på hinanden. Det kan skabe et særligt fortrolighedsrum,” fortæller Louise Roth.

Læs også: Unik lederudvikling gennem netværk

Kommer i dybden med HR

Netværket har den rolle for hende, at hun kan diskutere problemstillinger, cases eller strategiske overvejelser i dybden på en anden måde, end hun kan med sin ledergruppe.

”Der er en helt anden dybde i diskussionerne og nogle helt andre vinkler på HR, når jeg er sammen med netværket. Vi kan fx bruge to dage på at drøfte testværktøjer, hvilket jeg aldrig ville bruge to dage på sammen med min ledergruppe. Både på det overordnede strategiske og på de lavpraktiske niveauer giver det input, sparring og nye vinkler på rigtig mange HR spørgsmål.”

Blandt de internationalt validerede ledelses- og testredskaber har netværket arbejdet med f.eks. JTI.

Sætter dagsordenen selv

Hun understreger, at det har været vigtigt for netværkets betydning for hende, at deltagerne i stor grad har været med til selv at definere netværkets rolle og indholdet i møderne.

”Det er et rigtig godt netværk, men det kræver, at man selv gør noget. Det der med at komme og sætte sig ned, for nu har jeg betalt X antal tusind kroner, og nu vil jeg underholdes, den går ikke. Man skal ville sit netværk og bruge det,” siger Louise Roth.

Læs mere om CfLs netværk

 

Fakta om:

Diversey Danmark, som er en del af Sealed Air, er markedsledende og sælger totalløsninger inden for hygiejne, rengøring og konsulentbistand i forbindelse med bl.a. fødevaresikkerhed og rengøring.

HR Manager Denmark Louise Roth. Uddannet bachelor i Virksomhedsstudier og cand. mag. i Psykologi samt Pædagogik & Voksenundervisning på Roskilde Universitetscenter. Fuldmægtig i Kunststyrelsen 2006-2007. HR Business Partner hos Diversey DK 2007-2009. HR Manager Denmark i Diversey DK fra 2009-.

Har du spørgsmål?

Inaam Nabil
Kompetencerådgiver


T: +45 3348 8852
E: ina@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om ledelse

3 veje til at styrke den mentale sundhed

Efter en lang hjemsendelsesperiode er de fleste medarbejdere tilbage på de fysiske arbejdspladser. Det kræver en særlig indsats af dig som leder. Især over for de mest sårbare grupper.

Her er 5 læringer af coronakrisen

Du kan godt glemme femårige strategiplaner, og så bør du vente med at opsige alle lejemål for at sende medarbejderne på permanent hjemmearbejde. Vi har samlet erfaringerne fra CfLs toplederstafet i en Maggi-terning.

Ledelse er nøglen til mental sundhed

90 procent mener, at deres arbejdsplads har håndteret coronakrisen godt, viser omfattende undersøgelse af medarbejdernes mentale sundhed under krisen. Her kan du læse højdepunkterne. Og der er flere overraskelser.