Få en let anvendelig metode du kan bruge i dit arbejde med team og grupper, og som bygger på Jungs typologi

Teamkompasset® er en dynamisk metode, der synliggør, hvordan de enkelte medlemmer af et team supplerer hinanden. Metoden tager udgangspunkt i Jungs typologi og bygger oven på værktøjer som Jungiansk Typeindeks (JTI) eller MBTI®.

Teamkompasset® sætter fokus på teammedlemmernes præferencer til at varetage specifikke roller i teamet.

 

Formålet med Teamkompasset® 

Kurset giver dig viden om Teamkompassets® teamroller, og hvordan de danner afsæt for udvikling af team. Med Teamkompasset® som omdrejningspunkt arbejder du på kurset med typiske udfordringer for et team som samarbejde, kommunikation og relationer. Kurset former sig dels som teoriformidling og dels som forståelses-, afklarings- og erfaringsdiskussioner.

 

Hvordan og hvem kan anvende Teamkompasset® ?

Værktøjet og kurset henvender sig til alle medarbejdere og HR-konsulenter, som arbejder professionelt med team-, lederudvikling og grupper.

 

Hvem bruger Teamkompasset® ?

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder: Realkreditrådet, KMD A/S, Target People, Københavns Kommune og MAN Diesel & Turbo.

 

Hvordan får jeg adgang til  Teamkompasset® ?

Det er en forudsætning for at deltage på certificeringskurset, at du er autoriseret i og har praktisk erfaring med enten Jungiansk Typeindeks (JTI), MBTI® eller andre tilsvarende jungianske værktøjer, og at du har grundlæggende teoretisk og praktisk erfaring med grupper/team – enten som deltager i eller udvikler af disse.

 

Hvad koster Teamkompasset® ?

Certificering:

Medlemmer: 5.700 kr. / Andre: 6.700 kr.

Pris pr. test:

Materialer (Tilbagemeldingshæftet Teamkompasset®):

Pris pr. test: 100 kr. (ex. moms)

Alle materialepriser er eksklusive moms samt ekspeditionsgebyr på 75 kr.
CfL forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for trykfejl.