Tilmelder du dig Teamkompasset® samtidig med din tilmelding til JTI, vil der være en besparelse på kr. 1.200,- pr. tilmelding. Kurserne ligger i umiddelbar forlængelse af tre af JTI kurserne. Ønsker du at tilmelde dig JTI og Teamkompasset® samtidig, skal du blot gøre opmærksom på det ved din tilmelding til JTI.
Tilmeld dig Teamkompasset® her.

Har du fokus på at optimere relationerne og samarbejdet i din virksomhed? Både det der allerede fungerer, men særligt det der kunne være bedre? Så er udviklingsværktøjet JTI – Jungiansk Typeindeks måske noget for dig og din virksomhed.


JTI giver virksomheden et fælles sprog. Det skaber en indsigt der giver ledere og medarbejdere en forståelse for sig selv og sine kollegaer. Som værktøj er JTI et middel til styrke trivsel og i sidste ende til at skabe bedre resultater.


Hver eneste medarbejder har sin egen særlige betydning i organisationen, og derfor er alle medarbejdere vigtige for at skabe et godt resultat.


Jungiansk Typeindekser et værktøj, der beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt individuelt såvel som i grupper.
Jungiansk Typeindeks giver et godt afsæt i arbejdet med personlig udvikling, ledertræning og -udvikling, teambuilding, konfliktløsning, forandringsprocesser og lignende udviklingsprocesser.

 

Hvad er JTI?

JTI, en forkortelse for Jungiansk Typeindeks, er et profilværktøj, der kan bruges til at kortlægge, hvilken personlighedstype man har som menneske. JTI beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt såvel individuelt som i grupper.
Kortlægning af ens JTI profil er, i virksomhedssammenhængen, både et brugbart værktøj for den enkelte medarbejder og for hele arbejdspladsen. JTI er ikke-evaluerende. Der er ikke nogen profil, eller personlighedstype, der er bedre end de andre. Fokus er udelukkende på hvordan forskelligheden skaber synergi og hvordan man bruger diversiteten konstruktivt.   

 

Hvad er indholdet af certificeringskurset i JTI?

På vores kursus i JTI, bliver du både indført i den bagvedliggende teori og klædt på til at introducere og bruge JTI i hverdagen. Du får den grundlæggende teoretiske viden om og forståelse af Jungs typologi samt viden om, hvordan du anvender JTI som udviklingsværktøj.
Vi har særligt fokus på, at kursusdeltagerne får trænet og afprøvet værktøjet, så man har det bedste udgangspunkt for at implementere JTI, når man kommer tilbage til virksomheden. Du bliver også præsenteret for værktøjets anvendelsesmuligheder i organisationen.


Vi gennemgår blandt andet hvordan du:


•    introducerer værktøjet.
•    læser og tolker de forskellige profiler.
•    afholder individuelle tilbagemeldingssamtaler.
•    Hvordan JTI kan anvendes i JTI gruppesammenhænge

 

Hvem henvender kurset sig til?

Værktøjet og kurset henvender sig til alle personer eller HR-professionelle, som arbejder med:


•    Udviklingsprocesser
•    Personlig udvikling
•    Lederudvikling
•    Konflikthåndtering
•    Teambuilding og interpersonelle relationer
•    Forandringsprocesser
•    Karriererådgivning
•    Kommunikation

 

Sådan forløber et kursus i JTI

Kurset i JTI hos CfL består af tre online moduler, tre dage med fysisk undervisning samt en eksamen. De tre dage med fysisk undervisning er individuelle (f.eks. 20/06 – 27/06 og 28/08).
Der afholdes løbende kurser i Jungiansk Typeindeks. Se alle datoer i toppen af siden.


De tre online moduler kan udføres i et tempo, der passer dig. Online-modulerne klæder dig på til den fysiske undervisning. Virtuelle moduler er en blanding af skriftligt materiale, filmet undervisning og præsentationer.
På de fysiske kursusdage arbejdes der mere i dybden med de ting der er gennemgået online. Vi afprøver f.eks. nogle noget af det, du er blevet introduceret til i praksis. Fordelen ved dette er, at det giver mere tid til at træne anvendelsen af JTI på de fysiske moduler

 

Hvad kan JTI værktøjet anvendes til?

•    Individuel coaching og rådgivning
•    Lederudvikling
•    Udvikling af samarbejde og relationer
•    Konflikthåndtering
•    Som led i talentmanagement

 

Virksomhedens udbytte af at anvende JTI:

•    Et fælles sprog og referenceramme.
•    Understøtter samarbejdet
•    Et redskab der understøtter dialogen mellem ledere og medarbejdere
•    Indsigt i personlige styrker og udviklingsområder for den enkelte medarbejder og leder.

 

Hvordan får jeg adgang til at anvende JTI?

Du kan få adgang til at anvende Jungiansk Typeindeks ved at gennemføre autorisationskurset som beskrevet ovenfor. Som en del af autorisationskurset skal du mellem modul 2 og 3 gennemføre 4 tilbagemeldingssamtaler, og kurset afsluttes med en skriftlig eksamen. Det er en forudsætning for deltagelse i autorisationskurset, at du har gennemført og bestået kurset Erhvervsrettet Testning, medmindre du har grundkursus i tests fra Hogrefe Psykologisk Forlag, SHL, Cubiks el. lign.

 

Hvem anvender Jungiansk Typeindeks?

Vi har tidligere haft deltagere fra blandt andre følgende virksomheder:
•    PFA Pension
•    KMD A/S
•    Novozymes A/S
•    Trafikselskabet Movia A/S
•    SEAS-NVE Holding A/S
•    Develosofi Management
•    Jyske Bank


Det siger kursisterne:

“Jeg fik meget stort udbytte af JTI-autorisationskurset både teoretisk og i praksis. Til dagligt bruger jeg kurset til at give gode individuelle tilbagemeldinger, men også at udforme teamsceancer, hvor folk får nogle AHA- oplevelser ved deres forskelligheder.”
Mette Kjøge Jakobsen, HR-konsulent, Jyske Bank

Hvis du har spørgsmål eller du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Relations Manager, Hafdis B. Thorsteinsdottir: tlf.: +45 20983977 eller mail: hbt@cfl.dk

Introduktion til JTI 

 

Jungiansk Typeindeks’ fire dimensioner 

Indenfor JTI beskriver man personligheden ud fra fire dimensioner. De fire personlighedsdimensioner beskriver personens fortrukne måde at være i verden på.

De fire dimensioner er:
•    Energidimensionen
•    Den opfattende dimension (Mental dimension)
•    Den vurderende dimension (Mental dimension)
•    Livsstilsdimension


16 personlighedstyper

I Jungiansk Typeindeks har hver af de fire dimensioner to yderpunkter, der beskriver ens naturlige præference. I JTI hører man enten til den ene eller andet ”pol”. Det er dog ikke ensbetydende med, at man ikke kan handle inden for et andet område end ens naturlige præference. I JTI skelner man nemlig mellem naturlig præference og adfærd. Og ens adfærd kan godt ændre sig afhængigt af situationen.

De 8 præferencer:
•    Ekstrovert (E) –  Introvert (I)
•    Sansning (S) - Intuition (N)
•    Tænkning (T) – Følen (F)
•    Vurdering (J) –Opfattelse (P)

Ud fra de 8 præferencer kan der totalt dannes 16 personlighedstyper. Hver af personlighedstyperne har deres særegen kendetegn, dog uden at nogen type er bedre end andre. Hver type har sine styrker, som man skal udnytte bedst muligt.

Når man kender sin JTI-profil får man en bedre forståelse for:

•    hvordan vi fortrækker at bruge og få vores energi fra
•    hvordan vi opfatter verden omkring os
•    hvordan vi foretrækker at træffe beslutninger
•    hvilken type livsstil man foretrækker


JTI som ledelsesværktøj

Bruger man JTI aktivt, fokuserer man på, at hver eneste medarbejder har sin egen betydning i organisationen. Helt lavpraktisk betyder det, at man som leder har en forståelse for, at alle medarbejdere er vigtige for samarbejdet og for at virksomheden skaber gode resultater.

JTI kan både bruges til at optimere arbejdsprocesser eller på arbejdspladser, hvor der er en vedvarende konflikt i en situation eller relation. Det kunne være mellem de forskellige medarbejdere eller mellem ledelsen og medarbejderne. Eksempler hvor JTI kan bruges til enten at optimere, eller løse:

 • Teambuilding
 • Lederudvikling
 • Kommunikation
 • Samarbejde
 • Procesoptimering
 • Forandringsledelse
 • Coaching
 • Konflikthåndtering
 • Stresshåndtering
 • Talentudvikling
 • Personlig udvikling


Når man bruger Jungiansk Typeindeks (JTI) aktivt udnytter man, at de enkelte medarbejdere har forskellige profiler, og at forskelligheden i profilerne er en styrke frem for en svaghed. Når man er bevidst om medarbejderes eller kollegaernes JTI-profiler, er det nemmere at tilpasse sin kommunikation.

God kommunikation mellem leder og medarbejder, og kollegaer i mellem, er et godt udgangspunkt for gode samarbejdsrelationer. I sidste ende bidrager god kommunikation og gode samarbejdsrelationer til et bedre arbejdsmiljø, bedre medarbejdertrivsel og ikke mindst gode resultater for virksomheden.

  

JTI og medarbejderudvikling

Fordelen ved at implementere JTI, er at man får skabt et fælles sprog, som alle referer ud fra. Det gør også, at medarbejderen kan tage bedre ansvar for arbejdspladsen.

Når den enkelte medarbejder kender sin JTI-profil, kan det give en forståelse for, hvorfor samarbejdet med nogle medarbejdere er mindre konfliktfyldt end for andre. Det giver simpelthen en forståelse for egen personlighed, andres personlighed og samspillet mellem mennesker. Derudover giver JTI som værktøj et udgangspunkt for at ændre på dårligt samarbejde og kommunikation.

Det hele kræver, at medarbejderne aktivt tager ansvar for deres JTI-profil og for hvordan den nye viden kan bruges til aktivt at udvikle f.eks. dårlige samarbejdsrelationer.


JTI og SLII

JTI kan med fordel kombineres med ledelsesværktøjet Situationsbestemt ledelse (SLII). Som leder vil man få en mere nuanceret forståelse for dynamikken mellem leder og medarbejder. I fagsprog kaldes koblingen mellem de to værktøjer ”The Leadership Bridge” – da man har fokus på at bygge bro mellem de to værktøjer.

Hos CfL rådgiver vi i at kombinerer de to værktøjer. Læs mere her.

Fordelen ved JTI som udviklingsværktøj

Jungiansk Typeindeks giver en lang række fordele for virksomheden:

•    Personlig udvikling for både ledere og medarbejdere
•    Giver virksomheden et fællessprog
•    Bedre trivsel for medarbejderne
•    Øget produktivitet
•    Mere anerkendelse af den enkelte medarbejder
•    Bedre resultater
•    Mindsker konflikter der fører til lavere produktivitet
•    Synliggør styrker og svagheder i en gruppe
•    Forståelse for den enkelte medarbejders plads i virksomheden
•    Nem at forstå

 

Materialer (JTI-test inklusive hæfte)

Pris pr. test:

Onlineversion inkl. tilbagemeldingshæftet Typeforståelse: 195 kr. (ex. moms)

Papirversion inkl. tilbagemeldingshæftet Typeforståelse: 195 kr. (ex. moms)

Alle materialepriser er eksklusive moms samt ekspeditionsgebyr på 75 kr.
CfL forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for trykfejl.

Materialer (Enkeltstående hæfter)

Pris pr. hæfte uden test:

Typeforståelse (dansk, engelsk, fransk, tysk, norsk og svensk): 110 kr. (ex. moms)

Ledertyper (dansk og engelsk): 110 kr. (ex. moms)

Coaching og type (dansk og engelsk): 110 kr. (ex. moms)

Alle materialepriser er eksklusive moms samt ekspeditionsgebyr på 75 kr.
CfL forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for trykfejl.