Dannelsessalon 1

Introduktion til Immanuel Kant

Gratis for medlemmer

Hvad er meningen med det hele? Det er et spørgsmål, der fra tid til anden dukker op, og mon ikke de fleste af os gennem det seneste år har funderet godt og grundigt over vores værdier.

Filosofi fylder mere og mere i tidsånden, og som et særligt tilbud til alle HR professionelle tilbyder CfL tre dannelsessaloner, hvor vi diskuterer HRs rolle med udgangspunkt i oplæg om hhv. Immanuel Kant, K.E. Løgstrup og Hannah Arendt. Oplægsholder og salonvært er Dorte Brøchner Jessen, stifter af Filosofaen. 

Du kan deltage i en eller flere saloner, der er eksklusivt for medlemmer af CfL. Salonerne afholdes hos CfL i København. For at give maksimalt udbytte er deltagertallet begrænset til 30.

Dannelsessalon 1: Immanuel Kant

Alt har enten en pris eller en værdighed
Immanuel Kant (1724-1804)

Med dette citat fra en af Europas største og mest indflydelsesrige oplysningsfilosoffer fra 1700-tallet tager vi hul på den første af tre dannelsessaloner, hvor rollen som HR medarbejder kommer lidt op at svæve. Vi svæver ikke væk, men har en line fastgjort til den konkrete virkelighed med en arbejdsfunktion som HR medarbejder i fokus.

Der vil være et oplæg til samtale, der kredser om følgende spørgsmål:

  • Hvad kan Kant mene med dette kategoriske citat?

  • Hvorfor kan det give god mening at forholde sig til disse filosofiske tanker om menneskets væsen som HR medarbejder?

  • Hvordan støtter vi bedst muligt medarbejdere som personer med en given jobfunktion?

  • Hvilke fordele, ulemper og dilemmaer vil der være i denne tilgang til medarbejdere?

  • Hvilke betydninger har dette syn på menneskets væsen for rollen som HR medarbejder?

Oplægsholder og salonvært

Dorte Brøchner Jessen

Er stifter af Filosofaen, der udbyder filosofisk tænkende oplæg til samtale. Er bestyrelsesmedlem i Sophia, en tænketank for pædagogik og dannelse, og er højskolelærer og mentor på Engelsholm højskole.

Dorte Brøchner Jessen er kandidat i pædagogisk filosofi og har en diplomuddannelse i pædagogisk psykologi. Hun har bl.a. holdt oplæg til samtaler på biblioteker, i forskellige uddannelsesinstitutioner, på caféer og til politiske gruppemøder. Desuden har hun arrangeret og afholdt konferencer. 

Hvorfor kalder vi det dannelsessaloner?

Dannelse er den udviklede evne til opmærksomhed, skrev Aron Meïr Goldschmidt (1819-1887).

Dannelse er den indre bearbejdelse og tilegnelse til en ejendommelig livsfylde og selvstændig dom, står der i Salmonsens Leksikon fra 1916.

Dannelse er kampen mod den dovne, selvtilfredse og tilpassede masse i os selv. Dannelse er at rejse små vertikaler af kvalitet i et horisontalt pløre af indifferens, nivellering og forbrug, skriver bestyrelsesmedlem i Sophia, Steen Nepper Larsen i sin bog ”Dannelse – en samtidskritisk og idéhistorisk revitalisering”.

At blive til som mennesker, der tænker, taler og handler sammen med andre om noget og i noget, der er et fælles anliggende, kan beskrives som den evige anden fødsel. Det hører ikke op. Der opstår hele tiden nye situationer og møder med nye mennesker om nye opgaver, som vi som mennesker og medarbejdere skal forholde os til, tage stilling til og handle i. Hvordan håndterer vi det? Hvad bygger vores valg og handlinger på? Og er det i overensstemmelse med det aftryk, vi gerne vil sætte?

Med oplæg, der belyser forskellige filosofiske tilgange til tilværelsen, lægger dannelsessalonerne op til samtaler med kollegaer på tværs af virksomheder og organisationer om de fordele, ulemper og dilemmaer der er ved de handlinger, vi udfører som en del af HRs opgaver. 

Kommende dannelsessaloner

Dannelsessalon 2: Introduktion til K.E. Løgstrup - Læs mere og tilmeld dig her

Dannelsessalon 3: Introduktion til Hannah Arendt - Læs mere og tilmeld dig her

Tilmeld dig arrangementet

Tilmelding

Ved tilmelding skal du acceptere vores forretningsbetingelser og privatlivspolitik


Har du spørgsmål?

 

Lene Buddike
Administrativ assistent

T: +45 5154 4139
M: lbu@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik