Temamøde

Få styr på barselsreglerne

Vi gentager succesen og inviterer til nyt temamøde om barselsregler.

Medlemmer: 2.000 kr. / Ikke-medlemmer: 3.000 kr.

Vær med, når Dorte Solholt, chef for HR-jura i CfL, og Anette Mortensen, seniorrådgiver i CfL, klæder dig på til, hvad den nye barselsordning indebærer.


På dette temamøde sammenholder vi de nuværende regler med den nye barselsordning, der netop er vedtaget. Mødet henvender sig til alle, der har behov for en grundlæggende gennemgang af barselsreglerne. Kom og få styr på:

 • Varsling af orlov
 • Fraværsretten
 • Betaling under orlov
  - Barselsdagpenge
  - Løn
 • Øremærkning af orlov
 • Overdragelse af orlov mellem forældrene
 • Udskydelse og forlængelse af orlov
 • Overdragelse af orlov til sociale forældre i regnbuefamilier
 • Særlige regler for soloforældre
 • Tilpasning af virksomhedens barselspolitik
 • Opsigelsesbeskyttelse i forbindelse med orlov

Formålet med den nye barselsordning

På baggrund af EU’s direktiv om øremærkning af forældreorlov har Folketinget netop vedtaget en række væsentlige ændringer af barselsloven, som bl.a. indebærer, at begge forældre som udgangspunkt har ret til 24 ugers orlov med dagpenge efter fødslen. Heraf øremærkes 11 uger til hver af forældrene. Samtidig udvides den personkreds, som har adgang til at holde orlov.

Formålet med ændringerne er at skabe mere ligestilling mellem forældrene og at forbedre orlovsmulighederne for LGBT+ familier og soloforældre.

Vigtige datoer

Den nye fordeling af dagpengeretten efter fødslen eller adoptionen gælder for forældre til børn, der er født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere, mens en række af de øvrige ændringer først gælder fra den 1. januar 2024.

I forbindelse med den ændrede fordeling af retten til barselsdagpenge er det vigtigt at være opmærksom på, at

 • forældre til børn, der er født eller modtaget senest den 1. august 2022, er omfattet af de nuværende orlovsregler, mens forældre til børn, der bliver født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere, skal følge den nye barselsordning

 • der kan være behov for at tilpasse virksomhedens barselspolitik således, at adgangen til orlov med løn efter fødslen eller modtagelsen er den samme for begge forældre. 

Tilmeld dig arrangementet

Tilmelding

Ved tilmelding skal du acceptere vores forretningsbetingelser og privatlivspolitik

Behov for råd og sparring?

Vi træffes hver dag mellem kl. 9.00 og 16.00
Ring eller skriv til os på T: 7023 0022 eller E: hr-jura@cfl.dk

Læs hvordan vi beskytter personoplysninger

Dorte Solholt
Chef - HR Jura

T: +45 51544165
E: dsp@cfl.dk

Anette Mortensen Seniorrådgiver i HR Jura

 Anette Mortensen   
Seniorrådgiver - HR Jura

T: +45 3348 8848
E: anm@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Kommende arrangementer

CfL-Konference

UDSOLGT: Organisationer i bevægelse 2022

Snart griner vi af 8-16 jobbet. Men hvad er alternativet? Velkommen til stor konference, som CfL afholder i samarbejde med Djøf.

DKK 4.500 kr. for medlemmer/5.500 for ikke-medlemmer. /

29. november 2022

1 dage

Axelborg

CfL-Klubhusmøde

Bliv klædt på til fremtidens lederrolle

Er det blevet mindre attraktivt af være leder? Måske. I hvert fald er kravene til det, en leder skal kunne, under forandring. På dette CfL-Klubhusmøde kigger vi dels på megatrends, dels på det personlige lederskab.

DKK Gratis/Medlemseksklusivt /

6. december 2022

1 dage

CfL

CfL-Klubhusmøde

Ledelse i krisetider

Bliv klædt på til at arbejde med ledelse under ekstrem vanskelige vilkår. Få også en række bud på, hvordan man finder nye muligheder i krisetider. Dagens vært er seniorrådgiver Henrik Appelquist.

DKK Gratis/Eksklusivt for medlemmer /

20. januar 2023

1 dage

CfL

CfL-Klubhusmøde

Ledelse af det fleksible arbejde

For kontorfolket hører 8-16 jobbet snart fortiden til, og det stiller nye krav til os som ledere og HR. Formålet er stadig at skabe motivation og mening, men hvilke kompetencer kræver det?

DKK Gratis/Eksklusivt for medlemmer /

3. marts 2023

1 dage

CfL