Derfor skal du bruge Scrum i din projektstyring

Scrum gør det muligt for teams at være mere fleksible og imødekommende over for ændringer, samtidig med at de stadig kan overholde projektets deadlines.

Af CfL, maj 2022

I denne artikel vil vi komme omkring, hvad Scrum er, og hvordan det kan bruges til at forbedre din projektstyringsproces. Vi vil også dække fordelene ved at bruge Scrum, og hvordan det kan hjælpe dig med at opnå succes med dine projekter.

Artiklen fortsætter under boksen.

Hvad er Scrum?

Scrum er en projektledelsesmetode, der lægger vægt på samarbejde, fleksibilitet og løbende forbedringer. Metoden er en ramme for styring og gennemførelse af projekter gennem en iterativ og trinvis tilgang, der opdeler projekter i små, håndterbare dele.

Scrum-metoden er en agil metode til projektstyring. Den er baseret på det agile manifest, som indeholder fire nøgleværdier:

 • Individer og interaktioner frem for processer og værktøjer: Agilitet er en metode til udvikling af løsninger til virksomheder, der involverer teamarbejde. Medlemmerne af et agilt team samarbejder om at skabe en it-centreret forretningsvision. Der findes flere metoder, der understøtter denne arbejdsmetode, hvoraf den mest kendte er Scrum-teknikken.

 • Fungerende software frem for omfattende dokumentation: Agil udvikling kræver, at et funktionelt element af softwaren er færdiggjort ved afslutningen af hver cyklus. Det primære formål og mål for hver fase er at levere fungerende kode bid for bid, hvilket påvirker teamets aktiviteter. Det er ikke usædvanligt, at der leveres en enkelt delfunktion/funktion, selvom hele funktionssættet ikke er færdigt. Det vigtigste er at teamet leverer et delprodukt af en acceptabel kvalitet.

  Mange misforstår dette punkt, fordi de fejltolker og derfor tror, at dokumentation er unødvendig. Der menes omfattende dokumentation i betydningen "omfattende kravdefinition" og "omfattende designdokumenter". For både brugere og vedligeholdere, der efterfølgende skal vedligeholde løsningen, bør der altid laves en grundig dokumentation af løsningen i et agilt projekt.

 • Samarbejde med kunden frem for kontraktforhandlinger: Det agile manifest er en ramme for samarbejde. Teamets medlemmer arbejder sammen for at finde den optimale metode til at skabe og frigive fungerende software. Det agile team, især Product Owner, arbejder sammen med brugerinteressenterne for at etablere og forpligte sig til en produktvision, der vil give mest værdi.

 • Reaktion på ændringer frem for at følge en plan: Agile teams udarbejder ofte planer. De planlægger i starten af hvert sprint, og mange teams har langsigtede planer som f.eks. udgivelsesplaner og produktkøreplaner. Disse strategier hjælper det agile team og virksomheden med at træffe beslutninger undervejs i processen.

  Det er dog essentielt, at teamets formål ikke er at følge de langsigtede planer blindt. Fleksibilitet skal tillade, at nye ønsker og ændringer undervejs omfavnes og implementeres. De ideer og kreative tanker, som opstår på baggrund af planlægningsprocessen, er altså vigtigere end planen i sig selv.

Derudover er Scrum-rammen baseret på tre søjler: gennemsigtighed, inspektion og tilpasning. De tre søjler i Scrum bidrager til projektstyringen ved at give et klart og koncist overblik over projektet, identificere problemer tidligt og korrigere kursen efter behov.

Læs generelt om projektledelse her.

Artiklen fortsætter under boksen.

Vil du gerne forbedre din kompetencer inden for projektledelse?

Hvordan kan Scrum forbedre min projektstyring?

Scrum er en gennemprøvet ramme til at forbedre projektstyring og optimere teamets produktivitet. Scrum fungerer ved at opdele store projekter i mindre, mere overskuelige opgaver, som tildeles specifikke personer eller teams. Dette giver hurtigere fremskridt og lettere samarbejde mellem teammedlemmerne, da opgaverne kan udføres og omfordeles hurtigere og mere effektivt.

Scrum fremmer også øget gennemsigtighed på tværs af teamet, da alle projektoplysninger er lagt ud i lettilgængelige sprints og kataloger. Dette gør det muligt for interessenterne at følge deres investeringer bedre, hvilket giver et værdifuldt løft til både den individuelle motivation og den organisatoriske præstation.

Alt i alt er Scrum en effektiv strategi, der kan hjælpe enhver projektledelsesindsats med at nå sine mål mere gnidningsløst, effektivt og succesfuldt.

 

Fordelene ved at benytte Scrum

Der findes mange fordele ved at benytte Scrum-metoden i din projektstyring. Nogle af dem er:

Øget effektivitet

Scrum-rammen er bygget op omkring begrebet sprints, dvs. korte perioder, hvor et specifikt mål eller mål skal nås. Scrum-teamet, der består af en Scrum Master og Scrum Product Owner, arbejder sammen om at prioritere det arbejde, der skal udføres i hvert sprint.

Scrum Master arbejder derefter sammen med teamet for at sikre, at arbejdet bliver udført inden for den tildelte tidsramme.

Ved at opdele arbejdet i mindre dele og sætte klare mål giver Scrum en struktur, der kan hjælpe teams til at blive mere effektive og produktive. Derudover fremmer Scrum-rammen løbende forbedringer ved at give feedback ved slutningen af hvert sprint, som kan bruges til at planlægge fremtidige sprints.

I sidste ende kan Scrum være et effektivt redskab til at øge effektiviteten og produktiviteten i alle sammenhænge.

Reducerede omkostninger

Scrum-metodologien har vist sig at føre til lave omkostninger og høj kvalitet i en række udviklingsprojekter. Når Scrum gennemføres korrekt, kan det give betydelige fordele med hensyn til både omkostninger og kvalitet.

Forbedret kommunikation

Et af Scrums nøgleprincipper er forbedret kommunikation. I Scrum opfordres alle teammedlemmer til at kommunikere åbent og ofte. Dette omfatter daglige møder, hvor teammedlemmerne deler ud af, hvad de har opnået siden det sidste møde, og hvad de planlægger at gøre inden det næste møde.

Denne regelmæssige kommunikation er med til at sikre, at alle er på samme side, og at opgaverne er prioriteret korrekt.

Mere forudsigelige resultater

Scrum-rammen er designet til at hjælpe teams med at skabe mere forudsigelige og konsekvente resultater og til bedre at opfylde kundernes behov.

Scrum har gennem forbedrede samarbejdsmetoder og effektivisering vist sig at være meget lovende med hensyn til at opnå mere pålidelige og konsekvente resultater med mindre spild af tid og kræfter end andre projektstyringsmetoder.

Mange af de samme fordele kan findes ved at benytte andre agile projektstyringsmetoder - eksempelvis PRINCE 2® eller vandfaldsmodellen

 

Bliv certificeret Scrum-master med CfL

Hos CfL tilbyder vi et kursus i Scrum. I forlængelse af dette kursus kan du opnå en certificering som Scrum-master. Læs mere om kurset her.

Fordelen ved en certificering som Scrum-master er mange, men her er de tre vigtigste:

 • Du bliver en del af et fællesskab: Når du bliver Scrum Master, slutter du dig til et internationalt fællesskab af ligesindede, der brænder for at udvikle og forbedre deres projekter. Netværket kan bruges til inspiration, sparring og jobmuligheder.

 • Du får en værktøjskasse til at styre dine projekter: Med Scrum-rammen får du en værktøjskasse, der kan bruges til alle typer projekter - fra små til store og fra enkle til komplekse. Rammerne er nemme at lære og bruge, hvilket gør det muligt for dig at komme hurtigt i gang med Scrum i din organisation.

 • Du øger din værdi som projektleder: Som certificeret Scrum Master viser du, at du har de nødvendige færdigheder og den nødvendige viden til at lede projekter ved hjælp af Scrum. Det gør dig mere attraktiv for potentielle arbejdsgivere og kan hjælpe dig med at få en lønforhøjelse.

Læs også

Her er de mange fordele ved Gantt-diagrammer

Et Gantt-diagram kan være et uundværligt værktøj for dig som projektleder. De giver dig et visuelt overblik over alle de aktiviteter, elementer og relationer herimellem, der findes i et projekt.

Hvad er vandfaldsmodellen?

Indenfor projektledelse er vandfaldsmodellen et kendt fænomen. Den er også kendt under det noget længere og mindre fængende navn softwareudviklingens livscyklus model, og har til formål at strukturere design- og udviklingsprocesser.

Guide til agil projektledelse

Inden for projekter og projektledelse er agil projektledelse et nøglebegreb. Næsten alle moderne projekter bærer præg af en eller anden grad af agilitet, men hvad er det egentlig?

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.