Kurser i projektledelse

Overvejer du at styrke dine kompetencer inden for projektledelse? Med en solid uddannelse får du de nødvendige værktøjer, metoder og teknikker til at planlægge, organisere og styre projekter effektivt. Ved at investere i dine kompetencer indenfor projektledelse bliver du endnu bedre til at skabe værdi i din virksomhed.

Uanset om du er ny inden for projektledelse eller ønsker at opgradere dine nuværende færdigheder, har vi et bredt udvalg af kurser og certificeringer til rådighed, der alle kan hjælpe dig med at nå dine mål.

Oversigt over vores kurser i projektledelse

Ledere uden personaleansvar

Grundlæggende projektledelse

Lær de grundlæggende principper og metoder inden for projektledelse, så du kan føre dine projekter sikkert i mål.

DKK 10.600,- ekskl. moms / 12.500,- ekskl. moms

7. maj 2024

2 dage

København & Aarhus

Ledere uden personaleansvar

Professional Scrum Master

Lær at arbejde som Scrum Master, og hvordan du effektivt driver et scrum team.

DKK 10.200,- ekskl. moms / 11.900,- ekskl. moms

13. maj 2024

2 dage

København

Ledere uden personaleansvar

PRINCE2® Foundation e-læring

Din nøgle til succesfuld projektledelse

DKK 7.600,- ekskl. moms / 8.900,- ekskl. moms

E-læring

Ledere uden personaleansvar

PRINCE2® e-læringskurser (kombi)

Kombinér flere PRINCE2® e-læringskurser og styrk dine projekter

DKK Fra 7.600 ekskl. moms / Fra 8.900 (afhænger af kombination)

E-læring

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som din karrierevej kan spænde over utallige industrier og fagområder. Feltet tilbyder en bred vifte af muligheder for at anvende strategisk tænkning og lederevner.

Når du har været på kursus og opnået en anerkendelse som certificeret projektleder er det ikke blot et karrierestempel, det er et kvalitetsstempel. På den måde åbner du dørene til avancerede lederpositioner og centrale roller i forandringsprocesser.

Med de rette kompetencer inden for projektledelse kan du være arkitekten bag succes i dit team; fra grundlæggende værktøjer til avancerede metoder som PRINCE2, agil projektledelse og Scrum. Samtidig vil det gavne din karriere, og give dig mulighed for at stile mod ledelse og ekspertise på højt niveau.

Kompetenceudvikling i din organisation

Formålet med projektledelsesuddannelser er tværgående: at styrke dine individuelle kompetencer som projektleder, og at løfte hele din organisations projektmodenhed.

Ved at omfavne praksisnære og teoretiske aspekter i en harmonisk læreproces, sikrer vores kurser, at du kan anvende viden direkte i hverdagens projektarbejde og bidrage til at skabe konkret værdi.

Strategisk kompetenceudvikling inden for projektledelse sikrer, at du som medarbejder har relevante og opdaterede evner, som matcher tidens skiftende krav og kompleksitet.

Hvis din virksomhed investerer i specialiserede kurser som PRINCE2 eller agile metoder som Scrum, bliver der skabt en fælles metodologisk forståelse, som understøtter effektiv kommunikation og koordination på tværs af projektteams.


Hvem får mest ud af et kursus i projektledelse?

Det gør alle, der ønsker at udvikle deres projektledelseskompetencer. Forståelse for projektledelse er brugbart uanset branche eller nuværende jobfunktion. Kurserne er relevante for både nye og erfarne ledere, teamledere, mellemledere, projektledere og andre fagfolk, der deltager i projektarbejde eller har ansvar for projektgennemførelse.

Projektledelse er relevant for mange forskellige jobfunktioner

I stort set alle brancher og organisationstyper spiller effektiv projektledelse en nøglerolle i at opnå strategiske mål. Udvikling af kompetencer inden for projektledelse er derfor ikke kun relevant for medarbejdere med titlen "projektleder", men alle, der deltager i, eller har ansvar for, projekter og deres succesrige gennemførelse. Fra teamledere til topledere er færdighederne essentielle, og alle kan skabe fremdrift.

Indgående forståelse for projektledelsesprincipper og -metoder styrker tværfaglige teams og optimerer organisationens samlede præstationsevne. Det leder til mere målrettede og resultatsikrede initiativer.

Kurser i projektledelse gør mange forskellige profiler klar til at navigere og føre an i store og små projekter alle steder i organisationen.


Vores projektlederkurser

Vores projektledelseskurser tilbyder en platform for faglig, dybdegående viden og praktiske færdigheder, som er essentielle for at navigere i store og små projekter.

Fra teoretiske rammer til hands-on værktøjer, er kurserne designet til at styrke enhver slags projektleders kompetencer, uanset personlighed og omfang. Det er med til at sikre en robust og fleksibel tilgang, som du kan anvende under forskellige organisationsstrukturer og markedsbetingelser.

På tværs af fagdisciplinerne er der, takket være kursernes varierende fokus og kompleksitet, mulighed for at udvikle et skarpt projektledelsestalent.

Med kurser spændende fra det grundlæggende niveau til avancerede certificeringer som PRINCE2 og agile metoder som Scrum Master, kan vi tilpasse indlæringsprocessen til dig og den tilknyttede organisations konkrete strategiske behov. Som kursist bliver du derfor klædt på til at møde fremtidens udfordringer og skabe målbare resultater for din organisation.


Fra nybegynder til avanceret niveau

Projektledelse kræver en systematisk tilgang fra fundamentale til mere komplekse teknikker. De her trin sikrer, at projektledere opbygger en dybdegående og praktisk værktøjskasse for succes:

  1. Grundlæggende Projektledelse - Forstå projektets livscyklus, roller og ansvar.
  2. PRINCE2 Foundation - Lær de grundlæggende principper om teams i PRINCE2.
  3. Agil Projektledelse & Scrum Master - Tilegn dig agile metoder og bliv Scrum Master.
  4. PRINCE2 Practitioner - Bliv certificeret i en dybere forståelse og anvendelse af PRINCE2.
Som kursus kan du skræddersy din læringssti for at matche karriereambitioner og din virksomhedens behov.


Specialiser dig i agil metode og Scrum

Agil projektledelse er fremtidens nøglekompetence:

I en verden, hvor forandringer sker med lynets hast, er det afgørende, at du kan navigere i komplekse projekter med smidighed og effektivitet. Agil metode, med Scrum som en fremtrædende model, tilbyder et adaptivt framework, der kan håndtere den hurtige udvikling og de ofte skiftende krav. Agil og Scrum er særligt effektive i projektledelse på grund af sin iterativ-analytiske tilgang, hvor fokus er på kontinuerlig forbedring og leverancer i korte sprints.

Forstå de agile principper og bliv Scrum Master:

Med en specialisering i agil metode og særligt Scrum, kan du lede projekter med en fleksibilitet, som traditionel projektledelse sjældent tilbyder. Det giver dig værktøjer til at håndtere usikkerhed og fremme en produktiv og motiverende arbejdskultur, hvor dit team kan reagere hurtigt og effektivt på ændringer.

Mestr rollen som Scrum Master og driv innovation:

Som Scrum Master får du en central rolle i at facilitere teamdynamikker og sikre, at agile principper kan efterleves i praksis. Din evne til at håndtere din og teamets opgaveliste, jeres backlog, planlægge sprints og koordinere daglige stand-ups vil være afgørende for succesfulde projektresultater. Rollen fordrer stærke ledelseskompetencer og en dyb forståelse for agil metode som vores kurser vil forsyne dig med.

Udstyr dit team med de rette agile teknikker og mindset:

Afslutningsvis vil dine færdigheder i agil metode og som Scrum Master bidrage til at skabe et projektteam, der kan modstå og håndtere modgang, forandringer og udfordringer effektivt. Samtidig vil I kunne være gearet til kontinuerlig læring og tilpasning.

De agile teknikker og det mindset du får, vil ikke blot gavne dig professionelt og personligt, men også højne produktiviteten og innovationsevnen inden for din organisation.


Fordele ved certificering i projektledelse

Med en certificering i projektledelse opnår du ikke blot en anerkendt faglig standard; den tjener som et bevis på kompetencer, der kan opbygge tillid hos både nuværende og potentielle fremtidige arbejdsgivere. Certificeringer som PRINCE2 eller Scrum Master er anerkendte på tværs af brancher og landegrænser. Det udvider de professionelle horisonter for dig som certificeret projektleder.

Desuden er de opnåede færdigheder og metoder fra certificeringskurserne direkte anvendelige i praksis, og det øger både effektivitet og succesrate i ledelsen af projekter. Certificeringen sikrer, at du som projektleder har de rigtige værktøjer forud for komplekse opgaver og udfordringer i projektarbejdet.

 

Styrk din faglighed med PRINCE2

PRINCE2-certificeringen repræsenterer en internationalt anerkendt standard inden for projektledelse. Med dens strukturerede tilgang styrker den dit metodiske fundament.

Ved at mestrer PRINCE2's principper, temaer og processer, opnår du en holistisk forståelse for hvordan du planlægger, eksekverer og afslutter projekter effektivt og efter best practices inden for området.

Kurset er særligt relevant for dig som projektleder hvis du ønsker at øge din konkurrenceevne på jobmarkedet og sikre en ensartet og høj kvalitet i projektarbejdet. PRINCE2 er synonym med professionalisme.

Når du har fået PRINCE2-certificering har du en stærk kvalifikation, som styrker dine lederkompetencer og –potentiale, samt evnen til at navigere og lede projekter gennem uforudsigelige forandringer og udfordringer.

Investering i PRINCE2-certificering er en investering i personlig karrieremæssig succes, men også en værdifuld ressource for den organisation som du er en del af.

Anvendelse af certificering i praksis

Certificeringer i projektledelse fungerer som et kvalitetsstempel for faglig ekspertise og effektiv praksis.

Det giver:

  • En forbedret projektgennemførelse ved at anvende standardiserede processer og terminologi. Det fremmer klar kommunikation og forståelse blandt alle, der er involveret i et projekt.
  • Optimeret ressourceanvendelse ved at anvende værktøjer og teknikker til at styre tid, budget og kvalitet på en mere kontrolleret måde.
  • Bedre risikohåndtering fordi den bliver mere målrettet og struktureret, hvilket reducerer sandsynligheden for projektoverskridelser.
  • Karriereudvikling via anerkendte certificeringer, som forbedrer både den enkelte og teamets kompetencer til gavn for hele organisationen.

Certificerede projektledere er bedre rustet til at imødekomme kravene i en dynamisk forretningsverden.

Det giver både personlig og organisatorisk værdi, som manifesterer sig i højere succesrate for projekter og organisationers mulighed for vækst.

CfLs tilgang: Sådan foregår et kursus

Vores tilgang til projektledelseskurser er baseret på ekspertise og effektive metoder. Vi kombinerer praktiske færdigheder med teoretisk viden for at sikre, at du som deltager er godt rustet til at tackle mange slags udfordringer inden for projektledelse.

Vi tilbyder kurser på alle niveauer, fra grundlæggende introduktion til avancerede certificeringer, og vi fokuserer på at skræddersy indholdet efter kunders specifikke behov. Vores undervisere er fagfolk med omfattende praktisk erfaring inden for projektledelse, hvilket sikrer en høj kvalitet i undervisningen og en værdifuld læringserfaring for alle deltagere.

 

Tilpassede interne kurser i projektledelse

Du kan sammen med os skræddersy et intern kursusforløb, der passer til din organisations unikke behov.

På den måde sikrer I størst mulig relevans og direkte anvendelighed af kompetencerne inden for projektledelse. Tilpasningen omfatter en tilretning af indhold fra eksisterende kurser til specifikke arbejdsgange, kultur og konkrete projekter i din organisation.

Måske står I overfor kommende større projekter eller I er midt i dem? Fx større IT projekter? I kursusforløbet kan vi arbejde med dem og maksimere deres operationelle effektivitet.

Ved at afholde kurserne internt i din organisation bliver læringen forankret mere effektivt i virksomhedens kontekst. Personaleudviklingen bliver styrket som følge af en fælles forståelse for metoder og tilgange. Det interne miljø tilskynder tværfaglig dialog og styrker samarbejdsrelationer, hvilket er en afgørende faktor for succesfuld gennemførelse af projekter.

Hvis du vil høre mere om intern afholdelse af et kursus, kan du kontakte os via kontaktformularen længere nede på siden.

Teamopbygning gennem fælles læring

Kollektiv kompetenceudvikling styrker samhørigheden i teams og forbedrer den interne kommunikation.

Projektledelseskurser som teamaktivitet i din organisation kan fungere som et redskab til at bygge bro mellem forskellige fagområder og skabe et stærkt fælles sprog.

Horisontal og vertikal integrering af projektledelseskurser i organisationen understøtter en holistisk forståelse for et projekts livscyklus.

Gennem delt læring kan I udvikle en fælles metodisk tilgang, som bidrager til at minimere misforståelser og øger jeres projekters succesrate.

Investering i fælles kurser forbedrer ikke blot jeres individuelle kompetence, men også den kollektive projektkultur.


Målrettede løsninger for din virksomhed

Tilpassede kurser skaber unik værdi:

Med kurser i projektledelse designet specifikt til din organisation, sikrer vi, at indholdet fokuserer på jeres unikke udfordringer og målsætninger.

Kurserne bliver tilpasset organisationens strategiske fokusområder og kulturelle kontekst. Det gør at deltagernes nyerhvervede kompetencer er direkte anvendelige i dagligdagen. Derudover understøtter de en målrettet kompetenceudvikling, der matcher de enkelte medarbejdere og teamets specifikke behov.

Tilpassede kurser forstærker praksisnær læring:

En intern uddannelsesstrategi styrker dynamikken. Når I tilpasser kurserne inden for projektledelse efter den interne kontekst, opnår I en forstærket indlæring. Læringen er forankret i praksisnære eksempler og case-studier relateret til jeres daglige drift og projekter.

Fleksibel kursusafholdelse fremmer organisatorisk integration:

Kursusforløbet i projektledelse kan afholdes fysisk i jeres organisation. Det gør det muligt at skabe et uddannelsesformat, hvor både tidsplan og indhold er koordineret i tæt samarbejde med alle deltagere.

Opdaterede kurser følger tidens tendenser:

Alle vores projektledelseskurser tager udgangspunkt i de nyeste trends og bedste praksisser inden for feltet. Vi sørger for, at de kompetencer I som medarbejdere får, er i tråd med aktuelle ledelsesteorier og teknologiske fremskridt. Det gør at alle deltagere er bedre forberedt til fremtidens udfordringer.

Særlige kurser sikrer international relevans:

Ved at inkorporere internationalt anerkendte standarder inden for projektledelse som PRINCE2 i jeres kursusforløb, opnår du og dine kolleger en global akkreditering, som er anerkendt på tværs af brancher og landegrænser. Det styrker jeres professionelle mobilitet og virksomhedens internationale konkurrenceevne.

Ofte stillede spørgsmål

Projektledelse involverer planlægning, eksekvering og styring af projekter for at opnå specifikke mål inden for en aftalt tidsramme og budget. Det omfatter koordinering af ressourcer, styring af risici og sikring af, at projektets mål opfyldes til gavn for organisationen.

Agil projektledelse er en fleksibel og iterativ tilgang til projektledelse, der tilpasser sig forandringer og fremmer samarbejde mellem projektteamet og stakeholders. Den fokuserer på kontinuerlig forbedring, kundetilfredshed og evnen til hurtigt at reagere på ændringer, typisk struktureret i korte sprints med regelmæssig feedback.

En projektleder har typisk ansvaret for at lede projektteamet mod succesfuld gennemførelse af projektet. Dette inkluderer planlægning, ressourceallokering, kommunikation med stakeholders, overvågning af projektets fremgang, og løbende risikostyring for at sikre, at projektets mål nås inden for de fastsatte rammer.

En god projektleder er en, der effektivt kan lede sit team, kommunikere klart, og løse problemer undervejs. En god projektleder motiverer sit team, tilpasser sig hurtigt til ændringer og sikrer, at projektets mål nås på bedste vis, samtidig med at han/hun balancerer stakeholders' interesser.

Det siger tidligere deltagere om et projektlederkursus

Emnet var interessant og udfordrende. Der var en god balance i undervisning og øvelser. Karsten var meget dygtig til at engagere deltagerne, og kom med kyndig vejledning under øvelser.
Peder Bartholdy
En god introduktion til projektledelse med mange praktiske øvelser. Kurset er velegnet, hvis man har ikke noget viden om projektledelse i forvejen. Underviseren præsenterede godt og klart og var meget tilgængelig til spørgsmål.
Johannes Poeschl

Har du behov for sparring eller har du spørgsmål?

Tina Holm
Senior Kompetencerådgiver

T: +45 5154 4128
M: tho@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik