interview med Henrik Ryberg

Forsvaret skaber resultater gennem modig og synlig ledelse

Læs, hvad civile organisationer kan lære af Forsvaret.

Det kræver mod at lede en organisation i krig, men princippet om mod og synlighed i måden at lede på er også en fordel i civile organisationer og virksomheder, siger chefen for Forsvarskommandoens personalestrategiske afdeling.

Opdateret marts 2020

Uden en klar og synlig definition er god ledelse bare ”god ledelse”, og det kan der så være lige så mange meninger om, som der er mennesker.

Det fastslår kommandør i Søværnet Henrik Ryberg, der er chef for Forsvarskommandoens personalestrategiske afdeling. Med over 30 års tjeneste i Forsvaret har Henrik Ryberg været med til at ændre fokus fra lederen i centrum til løsningen af Forsvarets opgaver i centrum.

Og løsningen af opgaverne og de ønskede resultater opnår Forsvaret bedst ved en klar og synlig definition af, hvad der er god ledelse, siger kommandør Henrik Ryberg.

”Vi har i dag et eksplicit ledelsesgrundlag, og i det tolker og tydeliggør vi, hvad Forsvaret forstår ved god ledelse, og hvad vi gør for at udbrede forståelsen af god ledelse. På den måde har vi formuleret god ledelse og angivet den ledelsestænkning, der skal til, for at vi kan løse vores opgaver,” siger Henrik Ryberg.

Eksplicit ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlaget består af et overordnet niveau, som kaldes filosofinivauet, hvor det beskriver nogle antagelser om god ledelse for at give alle en opfattelse af, at en god leder agerer i et spændingsfelt mellem at sikre resultater, relationer, fornyelse og stabilitet.

Lederen skal arbejde på at sikre balance i tingene, for hvis en leder hele tiden går efter fx at skabe resultater, så slider man sine medarbejdere op. Hvis ledere i stedet kun går efter fornyelse, bliver folk meget forvirrede, fordi der hele tiden bliver lavet om på tingene.

Derfor er der i Forsvaret i dag fokus på, at lederne skal kunne agere i spændingsfeltet mellem alle de fire retninger.

Mod til at løse opgaverne

”På det næste niveau har vi beskrevet, hvad vi gerne vil, og hvad der kendetegner god ledelse i Forsvaret inden for spændingsfeltet mellem resultater, relationer, fornyelse og stabilitet. Og i den er der også defineret et kendetegn, der hedder 'mod i opgaveløsningen'.”

"Her beskriver vi i princippet, hvad det betyder at kunne agere modigt i opgaveløsningen. Det handler om at udvise risikovillighed og at være klar til at tage beslutninger – også selv om det ikke lige er 100 pct. analyseret, og vi kender resultatet på forhånd.”

”Vi skal være villige til at begå fejl i den sidste ende, hvilket er et bevidst valg, vi har truffet, fordi en 0-fejls kultur kan være dræbende for nytænkning. Vi skal kunne lære af vores fejl. Og vi skal turde satse og opnå en 80 procents løsning i tide i stedet for en 100 procents løsning, der kommer for sent. Dette gælder for vores stabe, men også i vores operationer,” siger Henrik Ryberg.

Læs også artiklen: Lærdomme fra trænerbænken

Synlighed gennem uddannelse

Det tredje niveau kalder Ryberg for normniveauet, hvor det i ledelsesgrundlaget er beskrevet, hvad det er, Forsvaret gerne vil have officerer, befalingsmænd, menige og civile til at gøre.

”Vi har en rød tråd gennem ledelsesgrundlaget, der handler om mod til ledelse og en rød tråd gennem det system, som vi udvikler og bedømmer vores medarbejdere på – befalingsmænd, officerer og i princippet også vores menige samt vores civile."

"Vi kommunikerer god ledelse gennem alle vores uddannelser. Vi underviser på de basale og videregående uddannelser alle vores officerer og befalingsmænd i, hvordan vi agerer. Ligesom vi også har kurser med udgangspunkt i ledelsesgrundlaget, hvor officererne lærer at fokusere på grundlaget og praksis i hverdagen. Vi udøver dermed ledelse på baggrund af den virkelighed, vi er en del af,” siger han.

Gælder også i fred

Henrik Ryberg mener, at Forsvaret ikke er alene om at have gavn af en synlig ledelse, som tør tage de nødvendige beslutninger, men at alle organisationer og virksomheder kan have gavn af det.

”Vores erfaring viser, at det er meget vigtigt med et fælles udgangspunkt gennem en klar definition af, hvad der er god ledelse. Vi behøver f.eks. ikke længere diskutere, om 'mod til ledelse' er en del af grundlaget for vores afdeling eller styrkerne ude i Afghanistan."

"Det er allerede defineret, og derfor kommer diskussionerne hurtigt videre med henblik på en forventningsafstemning om opgaverne og løsningerne mellem chefer og medarbejdere. Det gør, at vi og andre virksomheder kan være et skridt foran mange andre organisationer, som ikke har defineret deres ledelsesgrundlag,” siger Henrik Ryberg. 

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Behov for råd og sparring?

Henrik Hvolbøll Eriksen
Senior Relations Manager
T: +45 2565 9000
E: her@cfl.dk

Henrik Graungaard
Chefrådgiver
T: +45 5154 4126
E: hgr@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om ledelse

Stil krav til lederkurserne

De færreste har et naturligt lederskab i sig. Selv den bedste leder kan blive bedre, hvis der skabes rammer for at lykkedes som leder og ikke mindst gives de relevante værktøjer.