Instruktørens ord om Personlig gennemslagskraft

Den personlige gennemslagskraft - træd i karakter og få krogen i din målgruppe.

En leders evne til at trænge igennem i den daglige kommunikation er forudsætningen for at lykkes som daglig leder. Og din personlige kommunikation, gennemslagskraft og ledelse er uløseligt forbundne størrelser. Som instruktør på kurset oplever jeg, at alle kan blive bedre til at træde i karakter ved at turde se sig selv efter i sømmene og ved at træne.

Kurset Personlig gennemslagskraft’ er 3 dages intenst arbejde med at finde ind til sine personlige værdier og styrker og en personlig versionering af, hvordan man kan kommunikere dét, der er vigtigt. Et er organisationens visioner og mål, noget andet er, hvordan den enkelte leder kan gøre visionen til sin egen og derefter gøre den levende og forståelig for medarbejderne i det daglige arbejde.

Første skridt for at blive lyttet til er selv at kunne lytte. Medarbejdere, der reelt oplever at chefen lytter til, hvad de har på hjerte, er i udgangspunktet parate til at lytte. Næste skridt er så, hvordan der kommunikeres. Dét træner vi også på kurset – bl.a. via værktøjer fra skuespillerens værktøjskasse. Det kan måske lyde lidt abstrakt, men som skuespiller har man som sin profession behov for at skærpe evnen til nærvær og til at nå ind til sit publikum med sin kommunikative kraft. Det giver derfor god mening at benytte nogle af de samme teknikker.

Som instruktør på kurset oplever jeg, at kursisterne går glade derfra med en oplevelse af, at de er blevet mere opmærksomme på, hvad de skal arbejde med personligt for at styrke deres gennemslagskraft. Har man f.eks. en introvert personlighed, er det absolut ikke nogen hindring. Jeg oplever ofte, at introverte er meget overbevisende, når de først kommer i gang.

Har du behov for sparring eller har du spørgsmål?

Susanne Hommelgaard
Seniorrådgiver

T: +45 5154 4166
M: suh@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om ledelse

3 veje til at styrke den mentale sundhed

Efter en lang hjemsendelsesperiode er de fleste medarbejdere tilbage på de fysiske arbejdspladser. Det kræver en særlig indsats af dig som leder. Især over for de mest sårbare grupper.

Her er 5 læringer af coronakrisen

Du kan godt glemme femårige strategiplaner, og så bør du vente med at opsige alle lejemål for at sende medarbejderne på permanent hjemmearbejde. Vi har samlet erfaringerne fra CfLs toplederstafet i en Maggi-terning.

Ledelse er nøglen til mental sundhed

90 procent mener, at deres arbejdsplads har håndteret coronakrisen godt, viser omfattende undersøgelse af medarbejdernes mentale sundhed under krisen. Her kan du læse højdepunkterne. Og der er flere overraskelser.