Det er en bølgegang frem for en lineær proces.

Joan Rokkjær, HR og udviklingschef i LB Forsikring. Joan deltog på Resilient Leadership på Saïd Business School, Oxford University, i foråret 2018.

”På Resilient Leadership blev fænomenet behandlet på en holistisk måde, og det var en styrke, at det både blev udfoldet i en organisatorisk, personlig og praktisk kontekst. Det gav god mening, at resiliens-begrebet kan være på færde i forskellige kontekster og se forskellig ud i forskellige sammenhænge. Det tilførte perspektiver og dimensioner, som var meget brugbare.

På dansk taler vi om robusthed. Det kan godt blive lidt forsimplet. Resiliens-begrebet er dynamisk. Det er en bølgegang frem for en lineær proces. Hvis du for eksempel bliver udsat for en voldsom begivenhed er tiden en faktor, og det påvirker dit resiliens-niveau eller -evne.

Jeg husker også, at vi blev præsenteret for en case, der viste, at det ikke nødvendigvis er ildsjælene, der rummer størst resiliens, men derimod de mere pragmatisk indstillede medarbejdere. Det var overraskende. I mange sammenhænge er engagement og dedikation noget, der efterspørges, især hvis dit arbejde handler om at gøre noget godt i verden. Det var tilfældet i den pågældende case, men det interessante perspektiv var, at det var de mest dedikerede medarbejdere, der var i størst risiko for at brænde ud. Det var ildsjælene, der havde sværest ved at håndtere forhindringer som for eksempel manglende bevillinger. Det var virkelig interessant."

 

Læs mere om udviklingsforløbet Resilient Leadership

Har du spørgsmål?

Martin Winther Nørlev
Kursuschef

T: +45 2628 9572 
M: mwn@cfl.dk 

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik