Kritiske lederkompetencer

Hvad mener 1.400 ledere, fra en ny Ken Blanchard undersøgelse, er de største udfordringer i forbindelse med effektiv ledelse?

I fire separate undersøgelser foretaget af The Ken Blanchard Companies® fra 2003 til 2006 angav 2.044 respondenter, at dét at udvikle Leadership Pipeline var deres største udfordring. For at forstå og definere de mest kritiske komponenter i effektiv ledelse, har The Ken Blanchard Companies lanceret en opfølgende undersøgelse, hvor mere end 1.400 ledere og mellemledere deler deres synspunkter på de kritiske kompetencer og almindelige fejl forbundet med ledelse.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i tre overordnede spørgsmål: 1: Hvad er den største fejl ledere begår, når du arbejder med andre? 2: Hvad er den mest kritiske evne en leder kan besidde i samarbejde med andre? 3: Ud fra en liste af muligheder, hvilke fem ting undlader ledere oftest at gøre i samarbejde med andre?

Vi har i det følgende valgt at fokusere på tre emner, som var gennemgående for hele undersøgelsen.

Kommunikationen er essentiel

I undersøgelsens tre spørgsmål blev kommunikation gentagende gange nævnt som et vigtigt og afgørende element. Hele 43 % anså leders kommunikationsevner som den mest kritiske færdighed, en leder skal besidde. Samtidig tilkendegav 41 %, at uhensigtsmæssig kommunikation er den mest kritiske fejl ledere begår. Det ses ofte, at ledere ikke forstår vigtigheden af kommunikation, hvilket resulterer i, at de enten ikke kommunikerer, overkommunikerer, kommunikerer uhensigtsmæssigt eller slet ikke kommunikerer tydeligt nok. I ledelsesfilosofien Situationsbestemt ledelse er kommunikation helt centralt. Modellen inspirerer til, at der skabes en sund kommunikation mellem leder og medarbejder, der giver medarbejderne mulighed for at tage ansvar, træffe beslutninger og løse problemer. Således undgår lederen at opbygge en form for en-vejs kommunikation, hvor de ikke formår at lytte til medarbejderne og give dem den feedback de har behov for. SLII® fokuserer på at opbygge et partnerskab mellem leder og den enkelte medarbejder, så medarbejderen i højere grad får medbestemmelse og får mulighed for at definere sin egen rolle.  

Se vores kurser i kommunikation.

Den rette adfærd skaber god ledelsesstil

Efter kommunikation havner effektiv personaleledelse som den næstmest kritiske evne. Brugen af hensigtsmæssig retningsanvisning og støtte samt inddragelse og værdsættelse af medarbejdernes input blev betragtet som afgørende for succes, men også som en kritisk fejl, hvis det ikke blev praktiseret. SLII® adresserer netop lederens ledelsesstil og arbejder med, at lederen finder den ledelsesstil eller den rette adfærd, der passer til den enkelte medarbejder. SLII tager primært udgangspunkt i to typer af adfærd, som lederen kan bruge: Den instruerende adfærd og den støttende adfærd. Via den instruerende adfærd fortæller og viser lederen medarbejderen hvor, hvordan og hvornår tingene skal gøres, samtidig med at der gives regelmæssig feedback, så medarbejderen kan udvikle sine kompetencer. Den støttende adfærd fokuserer på at udvikle medarbejdernes engagement og initiativ. Lederen lytter, opmuntrer og skaber en positiv indstilling til opgaverne samtidig med, at medarbejderen involveres i sine opgaver.

Lær dine medarbejdere at kende

Empati og følelsesmæssig intelligens er nævnt som den tredje vigtigste færdighed, ledere kan besidde. Dette område blev nævnt af 15 % af respondenterne som afgørende for ledelsesmæssig succes. Ledernes evne til at sætte andre før sig selv, føle empati, at søge, forstå og opbygge relationer og at vise interesse giver dem mulighed for at connecte med deres medarbejdere. Denne færdighed påvirker evnen til at skabe et arbejdsmiljø baseret på tillid, og som giver folk mulighed for at udfolde sig og nå deres fulde potentiale. SLII® er en ledelsesfilosofi og et koncept, som tager udgangspunkt i, at mennesker er forskellige, og at menneskers udgangspunkt for at kunne løse deres opgaver er forskellige. Ved at arbejde med den situationsbestemte ledelsesadfærd får du som leder mulighed for at arbejde med dine ledelsesmæssige ressourcer, så du i samarbejde med dine medarbejdere kan opstille og nå afdelingens og organisationens mål.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Har du spørgsmål?

Henrik Hvolbøll Eriksen
Senior Relations Manager

T: +45 2565 9000
M: her@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om ledelse

Stil krav til lederkurserne

De færreste har et naturligt lederskab i sig. Selv den bedste leder kan blive bedre, hvis der skabes rammer for at lykkedes som leder og ikke mindst gives de relevante værktøjer.