Decision Styles™

Sådan får ledergruppen styr på sine beslutninger

Vi har hver især vores måder at træffe beslutninger på, og de kan være hensigtsmæssige eller uhensigtsmæssige eller både-og. Hvis du vil have en velfungerende og effektiv ledergruppe er det afgørende, at gruppen har styr på sine beslutningsprocesser.


Af chefrådgiver Annette Elgaard Bøttger, juni 2020


Kender du det, at du går fra et ledergruppemøde med en fornemmelse af, at I ikke fik brugt nok tid på at vende tingene, inden beslutningen blev truffet? Eller måske oplever du det modsatte, at der blev brugt for lang tid på en beslutning?

Beslutninger er en vigtig del af alle lederes hverdag og forskellig forskning peger på, at den enkelte leder tillægger sig nogle bestemte vaner, når det kommer til at træffe beslutninger. Med vanen får vi hver især en forkærlighed for at beslutte på bestemte måder, og de tillærte vaner vil i nogle situationer være hensigtsmæssige, i andre ikke.

Hurtige vs. langsomme beslutninger

En ledergruppes vaner omkring beslutningsprocesser påvirker mødekulturen i ledergruppen. Hvis flertallet af lederne i en ledergruppe foretrækker hurtige beslutningsprocesser, så bliver møderne korte med fokus på hurtigt at få besluttet og sat handling bag beslutningen. Ofte vil de arbejde med action-lister og ansvarspersoner på hvert punkt. En gruppe med denne type af møder vil typisk have fokus på effektivitet, resultater og eksekvering.

Hvis flertallet af ledere i en ledergruppen derimod foretrækker analytiske og velovervejede beslutningsprocesser, så bliver møderne lange med fokus på en metodisk grundighed. Der bliver kigget på mange data og vendt mange forbehold. En gruppe med denne type af møder vil typisk have fokus på at finde den kvalitetsmæssige bedste løsning, der holder på den lange bane.

Det ene eksempel er ikke mere rigtigt end det andet. Begge tilgange vil være hensigtsmæssige men i forskellige situationer. Men hvordan skelner vi?

Kompleksitet og konsekvens afgør tempoet

Når vi skal afgøre, hvordan beslutningsprocessen kan optimeres, kan vi kigge på kompleksiteten og konsekvenserne af beslutningen.

En tommelfingerregel kan være, at jo bedre man kender området og konsekvenserne for beslutningen, jo hurtigere bør beslutningsprocessen være. Og omvendt, hvis man som ledergruppen står overfor en ny situation, hvor der er mange ukendte faktorer, kompleksiteten er høj og konsekvenserne er svære at gennemskue eller store, jo mere tid bør ledergruppen så også bruge på beslutningen.

En del af at skabe en velfungerende og effektiv ledergruppe er, at gruppen har styr på sine beslutningsprocesser, dvs. at gruppen finder ud af, hvornår det betaler sig at bruge lang tid på beslutningerne, og hvornår det skal gå hurtigere, så det ikke bliver flertallets beslutningsvaner, der styrer processen. Hvilken beslutningsstil, der er den optimale, afhænger af situationen.

Det korte af det lange er, at der ikke er nogen quick fix løsning. Det handler om, at turde have dialogen om, hvordan den bedste beslutningsproces ser ud i den givne situation.

Decision Styles™ er en måde for en ledergruppe at blive mere bevidste om sine beslutningsvaner samt et værktøj til at vælge den/de beslutningsstile, der er mest hensigtsmæssige i situationen.

Coronakrisen har udfordret vores beslutningsvaner, for den har stillet krav til ledergrupper om at navigere i ”ukendt og uforudsigeligt farvand”. Vi står stadig midt i en situation, der både kalder på hurtighed og eftertænksomhed, kræver omstillingsparathed og metodisk grundighed. Her er Decision Styles™ et yderst nyttigt værktøj.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Har du spørgsmål?

Annette Elgaard

 

Annette Elgaard Bøttger
Chefrådgiver

T: +45 2098 3908
M: aeh@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om ledelse

Stil krav til lederkurserne

De færreste har et naturligt lederskab i sig. Selv den bedste leder kan blive bedre, hvis der skabes rammer for at lykkedes som leder og ikke mindst gives de relevante værktøjer.