CfL artikel

Sigt efter den sammentømrede ledergruppe

Ledergrupper, der skaber stærke resultater, blander sig i hinandens ledelse, de lytter til hinanden, og de løser problemerne sammen. Det kræver tillid og ærlighed i gruppen – og her har alle ledere en vigtig rolle.

CfLs undersøgelse om daglig ledelse viser, at organisationer, der har øget de økonomiske resultater i de senere år, har fokuseret på at sammentømre ledelsesgruppen i langt højere grad end organisationer, der har dalende økonomiske resultater.

En forklaring kan være, at de sammentømrede ledergrupper har mere fokus på at få organisationen til at hænge sammen på tværs i dagligdagen. Det skaber bedre resultater.  Jo mere vi skal samarbejde på tværs af organisationen, jo vigtigere er det, at vi koordinerer og afbalancerer arbejdet med hinanden for at få organisationens opgaver og processer til at hænge sammen. Her spiller ledergrupper en central rolle.
Men hvad gør en sammentømret ledergruppe i højere grad end andre ledergrupper? Hvilken adfærd ser vi mere af?

Finder ud af, hvad der er inden for kontrol
Der er mange forhold, en ledergruppe kan vælge at fokusere på.  En sammentømret ledergruppe hjælper hinanden med at skelne mellem a) de vilkår i omverdenen, de ikke kan påvirke, b) de forhold de har indflydelse på og c) de forhold, de har direkte kontrol over. Det styrker sammentømringen af gruppen at have en fælles forståelse af deres handlerum. Derefter kan de bruge tiden, de har sammen, på at drøfte det, de kan gøre noget ved.

Er iderige sammen
En sammentømret ledergruppe kan tænke ideer sammen, og de gør det.  Det handler ikke om at have kreative eller udviklingsorienterede personer i gruppen. Det handler om problemløsning – om at bruge hinandens forskellige perspektiver til at tænke tanker og komme med bedre løsninger ved at tænke bredere, end den enkelte er i stand til alene.

Har fokus på, at det går de andre godt
I en sammentømret ledergruppe er alle optagede af, at det går de andre godt – også ud over det resultatmæssige. Alle er optagede af, at alle udvikler sig, og at alle trives. Det øger hele gruppens robusthed at vise ægte interesse for hinandens ve og vel. Når der er resultatmæssig modvind eller turbulens i omgivelserne, er det dem, der står sammen, der klarer sig godt og træffer kloge beslutninger.

Blander sig i hinandens ledelse
Når opgaver og processer skal hænge sammen på tværs i organisationen, kræver det, at vi blander os i hinandens arbejde og måder at løse opgaver på. For at finde ud af, om vi har en fælles forståelse af de trufne beslutninger og de indgåede aftaler, er det vigtigt, at vi blander os.

Hvis vi fx har et fælles ledelsesgrundlag, er vi nødt til at tale om og blande os i hinandens måde at udøve ledelse på i praksis. Ellers får ledelsesgrundlaget ikke liv i dagligdagen, men henstår som en teoretisk hensigtserklæring. En sammentømret ledergruppe taler om, hvad det er vigtigt, de gør ens, og hvad der er op til den enkelte leder selv. De sætter ord på - ærligt og uden blufærdighed - hvad de ser, de andre ledere i gruppen gør.

Lytter til hinanden
Ledergrupper, der er gode til at løse ledelsesopgaver sammen, bruger alle markant mere tid på at stille spørgsmål til de andres opgaver, perspektiver og forståelse af problemet, end på selv at tale og fortælle, hvad de personligt synes. Derved får gruppen langt flere perspektiver i spil, samtidig med at alle får en oplevelse af at være vigtig for de andre. At lytte og stille spørgsmål er den ledelsesadfærd, der giver både resultater og trivsel.

Det kræver tillid og ærlighed at skabe en sammentømret ledergruppe. Alle ledere i ledergruppen kan starte og styrke sammentømringen – og det betaler sig.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Behov for råd og sparring?

Henrik Hvolbøll Eriksen
Senior Relations Manager
T: +45 2565 9000
E: her@cfl.dk

Henrik Graungaard
Chefrådgiver
T: +45 5154 4126
E: hgr@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Seneste artikler om ledelse

Stil krav til lederkurserne

De færreste har et naturligt lederskab i sig. Selv den bedste leder kan blive bedre, hvis der skabes rammer for at lykkedes som leder og ikke mindst gives de relevante værktøjer.