"SLII® lægger sig op ad ledelsesstilen i Forsvaret. Det passer ind i vores kultur"

Lonni Denise Jensen lærte ledelseskonceptet SLII at kende som kursist, og i dag bruger hun det flittigt som personaleleder. Læs interview med chefkonsulent og sektionschef i Forsvaret og forstå fordelene ved at lede situationsbestemt.


Af Annette Franck, seniorrådgiver i CfL, august 2023

 

På CfLs lederudviklingsprogram ”Den Nye Leder” får deltagere indsigt i mange ledelsesværktøjer. SLII er en del af programmet, og netop det ledelseskoncept fangede chefkonsulent Lonni Denise Jensens interesse:

”Jeg kunne se, at SLII lægger sig op ad ledelsesstilen i Forsvaret. Det passer ind i vores kultur.”

Lonni Denise Jensen er civilansat i Forsvaret, så mange af hendes kollegaer har gennemgået officersuddannelsen, hvor man som leder bliver trænet i at være bevidst om ledelsesbehov i den konkrete situation. Det var genkendeligt for sektionslederen, da hun blev introduceret til SLII.

”Det fangende min interesse, at her er en anerkendt ledelsesmetode, som tager udgangspunkt i vigtigheden af at forstå, at vi ikke er på samme sted altid. På trods af anciennitet, uddannelser og beføjelser, så er vi ikke konstant på et bestemt niveau. Det afhænger af opgaven i situationen. Derfor skal man som leder kunne møde folk, hvor de er i forhold til opgaven.”

Personlig udfordring

Det var faktisk en personlig udfordring for Lonni Denise Jensen at ændre sit perspektiv på ledelsesopgaven:

 ”Jeg kan godt tænke, at ’sådan er noget jo i gennemsnit’. F.eks. vurdere kompetencer som et gennemsnitsniveau for en person. Men langsomt gik det op for mig, at det jo er opgavebestemt. Så SLII har krævet, at jeg har været villig til at rykke mig i forhold til, hvad min ledelsesopgave er. Jeg har fået øje på, at det hele sker i kombinationen af personen og opgaven,” fortæller Lonni.

Derfor valgte Lonni efterfølgende at tage kurset ”SLII Experience”, så hun i dag har opnået solid træning i at arbejde med SLII.  

Læs også: Derfor er CfL begejstret for det internationale ledelseskoncept SLII®

To til tango

SLII er alment kendt for at give et fælles sprog for ledelse, så man som leder og medarbejder får en højere kvalitet i samtaler.

”Der skal to til tango,” siger sektionslederen, men fastslår, at det altid er lederens ansvar at skabe mulighed for samtale. Her er lederens spørgsmål afgørende. Det er forudsætningen for, at man som medarbejder kan udtrykke sig frit om, hvor man er i forhold til opgaven.

Nysgerrigheden skal drive den diagnosticering, som man arbejder med i SLII. Her fastlægger lederen i samarbejde med medarbejderen, om hun har forudsætninger for at løse en konkret opgave. Sådan når leder og medarbejder sammen frem til et af fire udviklingsniveauer. Det er så lederens opgave at matche sin ledelsesstil til medarbejderens udviklingsniveau. SLII arbejder med fire ledelsesstile, som netop balancerer hvilken kombination af støtte og instruktion, der dækker medarbejderens behov i den konkrete situation.

Artiklen fortsætter under boksen.

Hvad er SLII®?

SLII® er et af verdens mest anvendte og anerkendte ledelsesværktøjer. Udviklet af det amerikanske ledelsesudviklingshus Blanchard i 1970’erne.

SLII giver både lederen og medarbejderen et fælles ledelsessprog og en praktisk ramme for at samarbejde i løsningen af den konkrete opgave. SLII anerkender, at mennesker har forskellige udgangspunkter for at kunne og ville løse en opgave - og derfor har forskellige behov for ledelse på opgaven.

Med SLII-færdigheder kan lederen sætte tydelige og konkrete mål for opgaven, diagnosticere medarbejderens udviklingsniveau i forhold til opgaven og matche ledelsesstilen til medarbejderens ledelsesbehov i den konkrete situation.

Lederen bliver i stand til at tilføre situationen, hvad der er brug for af hhv. støttende og instruerende ledelse. Sådan oplever medarbejderen en leder, der tilpasser sin ledelse efter medarbejderens behov og har klare forventninger til, hvordan medarbejderen lykkes med opgaven.

Kobler SLII til psykologisk tryghed

”Det er mit ansvar som leder at dække medarbejderes behov, så de kan løse deres opgaver. Men det indebærer også en accept af sårbarhed,” fortæller Lonni Denise Jensen.

Det handler om at få skabt tilliden til, at man kan være sårbar, når man får nye opgaver. Derfor arbejder hun med SLII som en konkret kobling til psykologisk tryghed:

”SLII giver os sproget til at bede om det, man har brug for, når nye opgaver igen og igen kan betyde, at man starter på udviklingsniveau 1 og skal arbejde sig hen mod at øge sit udviklingsniveau for at kunne løse opgaven.”

Indsigt i SLII hjælper også sektionslederen til at skabe psykologisk tryghed ved at udvide hendes handlerum som leder. På kurset SLII Experience hæftede hun sig ved, at vi i Danmark har en kulturel præference for ledelsesstilen S3. Her støtter lederen primært fremfor at instruere.

”Vi har det ofte bedre med at være i S3, hvor vi coacher og støtter. Men hvis jeg skal dække en medarbejders behov på U1, så kræver det, at jeg også er tryg ved at være instruerende, så jeg kan lede ved at sige ’Sådan her skal du gøre’. Altså at medarbejderne har tiltro til, at jeg som leder formår at gøre det rigtige ved at instruere fremfor primært at være støttende, uden at det tangerer til micro management. Det er hårfin balance.”

Artiklen fortsætter under boksen.

Når jeg bruger modellens begreber, er det jo ikke fordi jeg ’djøffer den for vildt’. Jeg bruger en udbredt og anerkendt ledelsesmetode.

Flyt fokus for din performance

Lonni Denise Jensen er ny i rollen som sektionschef. Hun genkender, at når hun selv har mødt god ledelse, så har de ledere fokus på medarbejderen, der skal løse opgaverne.

”Det har virket godt på mig, og det er jo præcist det, man gør i SLII – får fokus på den, der skal lykkes med opgaven. ”

Det fokus er især vigtigt som ny leder, hvor man kan være meget optaget af sin egen performance:

”SLII hjælper mig til at flytte mit fokus til teamet og medarbejderne, frem for min egen præstation. Jeg præsterer ved at få andre til præstere.”  

Lonni Denise Jensen har en ambition om at dele sin indsigt i SLII, f.eks. ved at bruge SLII-modellen i sine samtaler. Det kan skabe forståelse ved at vise, at der er solidt belæg for denne ledelsesmetode. Hun konstaterer:

”Når jeg bruger modellens begreber, er det jo ikke, fordi jeg ’djøffer den for vildt’. Jeg bruger en udbredt og anerkendt ledelsesmetode, der bygger på teori og har en enkel systematik for samarbejdet mellem leder og medarbejder.”

Lonni Denise Jensen

Chefkonsulent, sektionschef for Uddannelsessektionen i Flyverkommandoen. Har tidligere arbejdet i Forsvarsministeriets Personalestyrelse i fire år. Hun har ledelsesansvar for en sektion med 7 medarbejdere.

Lonni Denise Jensen er uddannet cand.soc. og har gennemført flere kompetencegivende kurser, bl.a. The SLII Experience. Deltager i Forsvarets Talent Management program.

Seneste artikler om ledelse

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.

Har du spørgsmål?

 

Lars Hemmingsen
Chefrådgiver

T: +45 5154 4191
M: lhe@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik