At vælge den forkerte ansøger er dyrt for medarbejderen og virksomheden – både økonomisk og menneskeligt.

Det strukturerede jobinterview er en af de mest anvendte udvælgelsesmetoder og er en af de bedste metoder til at afgøre, om der er det rette match mellem ansøgerens kompetencer og jobbets krav.

Dit udbytte af et kursus i Rekruttering og jobinterview

På et kursus i Rekruttering og jobinterview får du indblik i metoder, der sikrer dig et stærkere og mere sammenligneligt grundlag at vurdere ansøgere ud fra. Du lærer, hvordan du kan arbejde omhyggeligt med rekrutteringsprocessen fra udarbejdelse af jobanalyse og personprofil over den strukturerede interviewteknik til udvælgelse af den rette kandidat. Med udgangspunkt i eget CV, medbragte stillingsannoncer eller stillingsopslag fra egen virksomhed træner du i det strukturerede interview, og i hvordan du skaber den rette kontakt til ansøgeren og den rette stemning i interviewet.

Indhold

På kurset gennemgås følgende:

  • Rekrutteringsprocessen
  • Jobanalyse/personprofil
  • Forberedelse af interviewet
  • Gennemførelse af det strukturerede interview
  • Spørgeteknik
  • Interviewøvelser
  • Det personlige afslag

Hvordan forløber kurset Rekruttering og jobinterview?

Vi veksler mellem oplæg fra underviseren og debat i plenum. Vi arbejder med opgaver på tomandshånd og løser individuelt hjemmearbejde forud for træning i to grupper på dag to.

Kurset er baseret på en dag med oplæg og debat om rekrutteringsprocessen, det strukturerede interview, dialogteknikker, spørgeteknik samt lidt om juraen. På dag to er hovedvægten lagt på træning i gennemførelse af jobinterviews, som optages på video med efterfølgende gennemgang og feedback fra både underviser og de øvrige kursusdeltagere. Alle på kurset får lejlighed til at gennemføre mindst et jobinterview og få personlig feedback.

Deltagerne udtaler

Kurset gav mig et overblik over de væsentligste aspekter ved rekruttering. Dels afklaringen af, hvad man går efter hos ansøger, og dels hvordan man strikker et godt jobinterview sammen. Underviserne var klare i mælet og gode til at give feedback på de praktiske øvelser, som der var afsat god tid til. Jeg gik fra kurset med en god fornemmelse af, at der var lagt en solid grund for det videre arbejde med rekruttering.

Marianne Kilden, Udviklingskonsulent, Region Syddanmark

Kurset indeholdt perfekt fordeling mellem teori og praktiske øvelser. En af de praktiske øvelser som jeg fik meget ud af, var en interviewsituation. Jeg blev filmet, så jeg efterfølgende kunne se mig selv, og de tilbagemeldinger jeg fik fra de øvrige kursister samt underviser, husker jeg stadig og bruger dem i praksis i min funktion som rekrutteringskonsulent. Dialogen mellem kursister og underviser var utrolig givende, og jeg fik en masse sparring og viden med hjem, som jeg kunne anvende direkte i mit daglige arbejde.

Kristine Baagø, Recruitment Consultant, ALK

Deltagere på CfLs kursus i Rekruttering og jobinterview

Du kan være HR-medarbejder eller rekrutteringskonsulent, eller du kan være leder eller specialist, som har behov for større sikkerhed og overblik, når du skal gennemføre et jobinterview. Kurset henvender sig også til dig, der har brug for at få genopfrisket dine grundlæggende færdigheder i at strukturere og gennemføre kompetenceafdækkende jobinterviews.

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder: Falck Danmark A/S, Forsvarets Efterretningstjeneste, Rigshospitalet, Lejerbo, Siemens A/S og Danmarks Medie- og Journalistikhøjskole.

 

Kursusmaterialer