54% tilbringer 43% af deres dag i teammøder
34% tilbringer op til 50% af deres tid i teammøder

På trods af det, så har 42% kun modtaget lidt eller ingen træning i at lede teams

Det er lederens opgave at få gruppen til at fungere så godt som muligt. Der skal gives den rigtige sparring til teamet, når de går igennem de forskellige stadier i deres teamudvikling. Lederen skal kunne få en velfungerende gruppe til at blive endnu bedre til at samarbejde og kunne give inspiration og vejledning, uanset hvor teamet befinder sig. Teamet skal også – forud for løsning af opgaven – være enige om, hvordan de håndterer teamudfordringer, konflikter osv.

Ovennævnte er essentielt for enhver organisation. De fleste virksomheder ønsker teams, der kan arbejde effektivt på tværs af organisationen. Det udsagn er baseret på mange års forskning af teams, der yder en optimal indsats.

Google satte sig for at finde ud af, hvad der skabte det perfekte team – og det var overraskende hvad de fandt ud af. Det kan du læse nærmere om her.

”Teamledelse” udvikler dine ledere til at give den rigtige sparring til teamet og bruge ressourcerne i teamet optimalt. Det er med til at skabe tillid, god energi og kreativitet i teamet. Alt sammen elementer, der skaber high performance teams. Kurset er af en dags varighed. 

Teamledelse 2

Pris: Faciliteringsmateriale kr. 5.000,-. Efterfølgende deltagermaterialer kr. 1.200,- pr. deltager. Minimumskøb er 10 stk. Priserne er eksklusive moms. 

Hvordan kommer du i gang?

Du sender en mail til kompetence@cfl.dk, hvor du angiver, at du gerne vil facilitere i Teamledelse. Faciliteringssættet koster kr. 5.000,- ex moms og er personligt.