At parere ordrer er passé, og du er som moderne leder nødt til at vinde dit følgeskab og øve din indflydelse via relationer og et godt omdømme. Det stiller krav til at du bringer din sociale intelligens i spil.

På Dit Personlige Lederskab sætter vi fokus på netop dette. At få iscenesat dine personlige styrker bedst muligt – og håndteret dine ”blind spots” – kræver selvindsigt, og forløbet fokuserer derfor på, at deltagerne får arbejdet med deres forståelse af, hvordan andre måtte opleve dem.

Dit udbytte 

-          Indsigt i personlighed

-          Individuel personlighedstest

-          Testtilbagemelding ved autoriseret erhvervspsykolog

-          Afklaring af dine værdier og hvilken leder du ønsker at være og kan blive

-          Afdækning af din medarbejdergruppes statushierarki vs. faktiske performance

-          Feedback på hvordan du opleves af andre

Din virksomheds udbytte 

-          Fokus på at håndtere sine blind spots

-          Fokus på at skabe tillid for at skabe resultater

-          Øget påvirkningskraft

-          Personlige udviklingsplaner

Indhold

Modul 1, dag 1: Personligheden på arbejde

Deltagerne introduceres til programmet, til hinanden og til kursets personlighedspsykologiske afsæt, samt arbejder med egen personlighedsprofiler. Dagens temaer er:

-          Præsentation

-          Personlighed, identitet og omdømme

-          Solsider og skyggesider

-          Udlevering af Reflector Big Five personlighedsprofiler

Modul 1, dag 2: Værdier og motivation i ledelse og følgeskab

Deltagerne introduceres til Robert Hogans evolutionspsykologisk baserede teorier om ledelseseffektivitet, samt arbejder i supervisionsgrupper med egne cases.

Modulet giver dig:

-          Socioanalytisk ledelsesteori: Getting ahead og getting along

-          Evolution og motivation

-          Værdiafklaring

Testtilbagmelding Reflector Big Five

I mellem modul 1 og 2 får deltagerne en individuel og fortrolig testtilbagemelding på deres Reflector Big Five profil.

Modul 2, dag 1: Sociale hierarkier og gruppedynamik

Deltagerne arbejder via teoretiske modeller, egen-cases, øvelser og refleksion med egen rolle i gruppedynamikker.

Modulet giver dig:                

-          Indsigt i egen psykologi under tvetydige forhold

-          Analyse af status vs. præstationshierarkier i din medarbejdergruppe

-          Viden om gruppepres og forsvarspræget adfærd

Modul 2, dag 2: Kommunikation og social intelligens

Deltagerne arbejder via teoretiske modeller, øvelser og refleksion med kommunikation som deres centrale ledelsesværktøj, samt får supervision på egne cases.

Modulet giver dig:

-          Viden om og træning i klar kommunikation

-          Fokus på social intelligens

-          Personlig udviklingsplan

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er for alle ledere, der ønsker at forfine sin psykologiske indsigt i sig selv i relation til andre. Det henvender sig til dig, som stræber efter at gøre det til en ledelsesmæssig fordel at forstå, hvordan andre oplever dine styrker – og ikke mindst ømme punkter - som leder.

Deltagerne skal forud kursusstart (a) have forberedt en case (have tænkt over en personligt udfordrende ledelsesmæssig problemstilling) som de ønsker at få udviklet deres forståelse af, og (b) have udfyldt state-of-the-art personlighedstesten Reflector Big Five.

Kursets form er en kombination af evidensbaserede faglige oplæg, øvelser, sparring deltagerne i mellem og supervision i grupper med erhvervspsykologiske supervisorer.

Kursusmaterialer