Tænk på den bedste leder, du nogensinde har mødt. Hvad var det, der adskilte hans eller hendes lederskab fra middelmådigt management?

 

Det var næppe hans CV eller stjernerne på skulderen, der gjorde ham til din rollemodel - men nok nærmere hans lederskab - hans evne til at bruge sig selv til at få det bedste frem i andre for at nå de bedste resultater.

Dit udbytte af udviklingsforløbet Dit personlige lederskab

Når du har færdiggjort udviklingsforløbet Dit personlige lederskab, går du hjem og gør følgende anderledes: Du stopper op og vælger den mest effektive tilgang ud fra opgaven, personen og relationen – i stedet for at handle, som du plejer.

Du bliver således i stand til mere skarpt at definere din kerneopgave som leder samt afkode personers og gruppers sociale dynamikker og din egen rolle heri.

Indhold

  • Individuel profil af din relationelle adfærd og sociale behov
  • Afklaring af dine værdier og dit drive for at være leder
  • Indsigt i din interpersonelle stil som leder
  • Troværdig kommunikation
  • Træning i at give og modtage feedback
  • Motivation af medarbejdere
  • Indsigt i gruppeudvikling og samarbejdsdynamikker
  • Individuel coaching
  • Individuel udviklingsplan

Hvordan foregår det?

Dit personlige lederskab er et fire dages intensivt forløb fordelt på to moduler (2+2 dage). Ved hjælp af forskellige læringsprincipper, træning og øvelser i grupper, refleksion, coaching, hjemmeopgaver og opfølgning bliver du mere bevidst om dit personlige lederskab.

Deltagerne udtaler

Deltagere på CfLs udviklingsforløb Dit personlige lederskab

Det er ikke vigtigt, hvor længe du har været leder ‒ så længe du blot har nogen erfaring med ledelse. Til gengæld er det vigtigt, at du er motiveret for at se ind under din formelle lederrolle for at få øje på mennesket bag.

Tidligere deltagere har blandt andet været fra følgende virksomheder: Fibertex Nonwovens A/S, HK, Danmarks Statistik, DAO distribution A/S og LEO Pharma A/S

Kursusmaterialer