Hvis du er ansvarlig for at lede og facilitere et eller flere teams, og hvis du har brug for at udvikle dig som teamleder og således forbedre og opdatere din ledelsesmæssige værktøjskasse med målrettede teamredskaber, så er kurset i Teamledelse et godt udgangspunkt for at styrke både den ledelses- og teammæssige effektivitet.

Få meget mere ud af jeres teams med værktøjer, kompetenceudvikling og træning i, hvordan man mest effektivt etablerer, leder og udvikler teams og teamsamarbejde.

Dit udbytte

På kurset Teamledelse vil du udvikle dine kompetencer og færdigheder som teamleder og afprøve værktøjer til at etablere og vedligeholde succesfulde teams og således styrke effektivitet, motivation og samspil i teamet.

Indhold

Kurset indebærer forståelse af, træning i og feedback på forskellige aspekter og temaer ved teamledelse, der er tæt knyttet til øget teamperformance og forbedret ledelse af teams. Temaerne angår både strukturelle forhold for teamet – dvs. de konkrete teambetingelser teamlederen opstiller og vedligeholder for teamet – og de mere psykologiske og ledelsesmæssige faktorer ud fra et udpræget teamfokus.

På kurset får du således mulighed for at træne og få sparring på specifikke teamlederkompetencer. Vi arbejder med følgende temaer:

  • Introduktion til teamledelse: Mig i teamlederrollen
  • Ledelse og autonomi i teams: Balancen mellem ledelse og selvledelse
  • Etablering og facilitering af teamets fundament: Strukturelle betingelser for teamets samarbejde og succes
  • Relationer og motivation i teams: Teamets faser, opbygning af stærke relationer og håndtering af emotionelle reaktioner/potentielle konflikter

Hvordan foregår det?

Kurset består af 2 moduler af 2 dage hver og er bygget op omkring centrale teamudviklings- og teamledelsesværktøjer. Undervisningen veksler mellem korte teoretiske oplæg og konkret, praktisk træning i de gennemgåede modeller og værktøjer. Der vil være fokus på hele tiden at skabe et link til din hverdag.

Mellem modulerne bringer du dine nye værktøjer i spil i dit daglige arbejde med dit/dine team(s). Som afslutning på modul 2 samler vi op på erfaringer og anvendte modeller, og du udarbejder og får trykprøvet en plan for fremtidig udvikling af dit team.

Kursusmaterialer