Har du ambitioner om at udvikle dig selv og din virksomhed?

Netværket har lukket for optag

Netværkets formål er at udvikle deltagernes personlige lederrolle gennem sparring og erfaringsudveksling på baggrund af cases, samt udvikling af det personlige netværk gennem fortrolige relationer til ligestillede i andre brancher og funktioner. Dette tilsammen har til formål at udvikle deltagernes organisationer og forretning.

Netværket er tværfagligt for at sikre, at deltagerne bliver udfordret og kan bidrage med nye vinkler og tilgange til opgaver og udfordringer.

På møderne er debatten god og aktiv og på et højt strategisk niveau. Deltagerne er skarpe i dialogen og giver hinanden faglig og personlig sparring, så man sammen kan vokse og udvikle sig som topleder.

Deltagernes profil

Deltagerne er f.eks., men ikke udelukkende ‒ Underdirektører, Vicedirektører, VP'ere og SVP'ere, IT-direktører, Forretningsudviklingsdirektører, Projektdirektører, Marketingdirektører, Salgs- og marketingdirektører, HR-direktører, Produktionsdirektører, Regions- og områdedirektører og Økonomi- og finansdirektører.

Deltagerne forventes at have arbejdet minimum 5 år på strategisk ledelsesniveau og have en betydelig indflydelse på udviklingen af den organisation, de er en del af.

Temaer i netværket

Vi tager udgangspunkt i deltagernes udfordringer, men arbejder også med trends og teorier samt personlig lederstil og udvikling.

Eksempler på temaer:

 • Lean
  • I ledelsen
  • I administrationen
  • I produktionen
 • Mindfulness – et modebegreb eller en effektiv metode?
 • Sociale medier
 • Tillidsbaseret ledelse
 • Samfundsudviklingen
 • Holdningsmobilisering
 • Ledelse af kulturforskelle
 • Kommunikation særligt i forbindelse med forandringsledelse

Facilitering

Til netværket er knyttet en CfL-rådgiver, der på baggrund af deltagernes ønsker og behov tilrettelægger og faciliterer møderne for at sikre størst muligt udbytte. Andre CfL-rådgivere og eksterne ressourcer inddrages efter behov. Af hensyn til deltagernes kalendere fastlægges det efterfølgende års mødedatoer senest i juni.

Mødestruktur

3 årlige døgnmøder kl. 17 - 16, som afholdes på konferencecentre centralt i Danmark, samt 1 dagsmøde kl. 9 - 16.

Herudover bliver du inviteret med til CfLs øvrige Topleder-arrangementer.  

Hvorfor netværk?

Ved deltagelse i netværk i et fagligt miljø får virksomheden glæde af den viden, der kommer fra CfL, men også fra de mange forskellige brancher, der er repræsenteret i netværket. Et netværk lever, når medlemmerne giver det liv. Det betyder, at man som netværksdeltager skal engagere sig og prioritere møderne højt.

Helt afgørende er den fortrolighed, der opbygges i gruppen. Den giver mulighed for åbent at dele udfordringer og erfaringer og sætte sin egen viden i spil i nye sammenhænge. 

De tætte relationer giver et personligt netværk at trække på i forbindelse med både aktuelle ledelsesmæssige udfordringer og mere langsigtede professionelle og personlige strategier.

Deltagerne giver hinanden feedback og sparring på faglige og organisatoriske udfordringer, ligesom udviklingstendenser diskuteres og relateres til hverdagen i egen virksomhed. 

Forud for optagelse kommer nye deltagere i høring i netværket. Hertil skal vi bruge en kort tekst om deltagerens uddannelse, tidligere og nuværende arbejde samt udfordringer.