udvikling og organisering

Sådan rådgiver vi om offentlig ledelse

Danmark har en af de mest veldrevne offentlige sektorer i verden. Det skyldes indsatsen fra dedikerede ledere og medarbejdere, der hver dag bidrager til værdiskabelsen for borgerne og for samfundet. God ledelse er nøglen, men organisatorisk kompleksitet stiller ekstra krav til den offentlige leder. 

Det er her, CfL kommer ind i billedet. Vi rådgiver om partnerskaber, tværsektionel samarbejde, agil organisering, entreprenørskab og meget mere. Her kan du se eksempler.   

Partnerskaber og samskabelse

Den offentlige service bliver i stigende grad udviklet og leveret i et samspil mellem borgeren og offentlige, private og frivillige aktører. Fremtidens velfærdsudfordringer kalder på en offentlige sektors, som evner at bringe en bred vifte af aktører i spil i innovationsprocesser og i leveringen af serviceydelser.

Hos CfL hjælper vi ledere fra alle sektorer med at zoome ind på ledelsesopgaven som en afgørende nøgle til at få partnerskaber og samskabelse til at lykkes i praksis og skabe øget værdi.

Det gode tværsektorielle samarbejde

Smidige og sammenhængende borgerforløb kan hjælpes på vej af formelle aftaler og gennemtænkte procedurer.

Hos CfL hjælper vi offentlige ledere med at få hånd om den ledelsesopgave, der ligger til grund for det gode tværsektorielle samarbejde.

Vi bringer ledere fra de samarbejdende parter sammen med henblik på at skabe gensidig tillid og udforme et samarbejdsgrundlag om den fælles ledelsesopgave. Det gælder håndtering af konflikter, silotænkning, kulturelle forskelle om meget mere.

Hent folderen og se hvordan vi kan bidrage med offentlig ledelse Download folder

Ledelse af agil omstilling

Agile arbejdsmetoder har bredt sig fra IT-projekter til at omfatte hele organisationer i ønsket om hurtigt og fleksibelt at kunne handle på nye muligheder og udfordringer. Omstillingen til en mere agile organisering griber ind i både strategi, struktur, ledelse og processer.

Hos CfL hjælper vi ledere med at tilrettelægge og lede omstillingen fra en traditionel til en agil organisation – fra afgrænsede forsøg i dele af organisationen til implementering i fuld skala.

Målet er at understøtte en udvikling, hvor organisationens handlekraft styrkes, samtidig med at den samlede organisation trækker i samme overordnede retning.

Den offentlige entrepreneur

Entreprenørskab bliver ofte forbundet med små private virksomheder, som drives frem af ambitiøse og idérige ildsjæle. Entreprenørens mindset er bl.a. kendetegnet ved handlekraft, fokus på muligheder og en accept af risikoen for at begå fejl.

I CfL tilbyder vi offentlige ledere rådgivning i, hvordan man kan bringe entreprenørens metoder i spil i egen ledelsespraksis og understøtte en entreprenant kultur, som skaber værdi for brugerne og arbejdsglæde for medarbejderne. 

workshop

Det Samarbejdende Byråd

Jo bedre et samarbejde det nye byråd får, desto bedre resultater og service kan der skabes. Et godt samarbejde i byrådet giver samtidig ro i administrationen til at sætte alt ind på at løse kerneopgaven, og borgeren kommer endnu mere i centrum.

Ét er, at byrådets styringsgrundlag kommer på plads. Noget andet er ledelses- og samarbejdsgrundlaget for Det Samarbejdende Byråd.

CfL-Workshoppen Det Samarbejdende Byråd faciliterer en proces, hvor byrådet når frem til en model for, hvordan samarbejde og udvikling kan finde sted. Det sker med opgaven i fokus og på tværs af forskellige partiskel.

Workshoppen har en varighed på ca. 4 timer. Er du interesseret i at høre nærmere, så kontakt CfL. 

Inspiration til offentlige ledere

Regeringen, KL og Danske Regioner afholder årligt en ledelsesuge, der sætter fokus på offentlig ledelse. I ledelsesugen inviteres ledere på alle niveauer i den offentlige sektor, stabsfunktioner, der understøtter ledelse, lederforeninger, forskere med flere til at sætte særligt fokus på offentlig ledelse – debattere tendenser, nørde ny viden og dele gode eksempler på, hvad der virker.

CfL har produceret tre inspirationsvideoer til offentlig ledelse. 

Hvad gør du, når personaleomsætningen er for høj?

Hør chefrådgiver Annette Elgaard Bøttgers fem konkrete råd til, hvordan du får en acceptabel personaleomsætning i din organisation. 

Har I en effektiv og hurtig handlingskultur?

Hør chefrådgiver Michael Tolstrup fortælle om, hvorfor selvstændigt tænkende lydighed er vigtigt for organisationens handlingskultur.

Hvad skal udbyttet af jeres digitalisering være?

Hør senior relations manager Henrik H. Eriksens bud på, hvordan digitalisering tilgås, og hvor vigtigt det er, at du som leder er forandringsparat, kan designe, strukturere og målrettet gennemføre forandringsprocesser.

Behov for råd og sparring?

Henrik Hvolbøll Eriksen
Senior Relations Manager
T: +45 2565 9000
E: her@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik