Testværktøjer

Kundecases

Se hvad vores kunder siger ...

Jeg kontaktede CfL i september 2018 i forbindelse med rekrutteringen og ansættelsen af en ny chef i DSA. Vi havde brug for at få et dybere kendskab til de kandidater, vi havde valgt ud til anden samtale. Vi stod tilbage med tre personer, som alle udfyldte personlighedstesten ’CfL-Personality Focus Profile – 12 Factor’ (BTB) og CfL-Ability Focus Profiles ’Omtankeprøven’. CfL stod for alt det praktiske omkring testene, så vi skulle blot indkalde til samtalerne. Hafdis Thorsteinsdottir fra CfL kom til DSA en hel dag og gav deltagerne tilbagemeldingerne på testene. Jeg deltog selv i alle samtalerne, og Hafdis og jeg kunne efterfølgende gennemgå resultaterne og udveksle de indtryk, vi hver især havde fået med os, på baggrund af testdialogen med de enkelte kandidater. Vi talte bl.a. om det vi så som styrker og opmærksomhedspunkter i forhold til matchet mellem den enkelte kandidat og stillingen. Efterfølgende lavede CfL en kort skriftlig opsummering, som vi kunne bruge til de afsluttende samtaler et par dage senere, hvor vores ansættelsesudvalg deltog. Den endelige beslutning om ansættelse lå hele tiden hos mig, men det var en stor hjælp at kunne gå et spadestik dybere ved hjælp af testene, og at have en dialog med en rutineret og fagkyndig person efterfølgende. CfL udviste stor fleksibilitet og service hele vejen igennem forløbet og vi har været meget tilfredse med hele processen.
For at tilføre endnu mere kvalitet i rekrutteringsprocessen har vi valgt at supplere vores værktøjskasse med BTB for funktionærer og OTS for timelønnede. Og med stor accept i vores organisation! Resultatet er stor indsigt i kandidatens præferencer og bidrager konstruktivt i udvælgelsesprocessen for såvel leder som HR. Og ofte lærer kandidaterne også noget om sig selv.
Hos Rambøll bruger vi Decision Styles i vores globale ledertræning af vores område- og divisionsdirektører. Vi bruger Decision Styles til at øge bevidstheden om, hvordan alle ledere har visse beslutningspræferencer, som matcher visse situationer, men at der også vil være situationer, hvor man som leder må træde ud af sine beslutningspræferencer og komfortzone for at matche situationens krav og beslutningens forudsætninger. Decision Styles er med til give lederne en bevidsthed om, hvilke blinde punkter og beslutningsstile, de med fordel kan arbejde med for at blive mere effektive i deres ledelsesstil og kommunikation.
Karrieremodellen har en høj træfsikkerhed, når det handler om at afklare det næste skridt i karrieren. De medlemmer, som jeg har brugt karrieremodellen sammen med, oplever at få en konkret ramme til deres karriereudvikling. Og det sætter de fleste pris på. Det specielle ved modellen er dens effektivitet i dialogen. Med sine enkle og letgenkendelige karrieretilgange sporer den hurtigt dialogen hen på relevante handlinger og muligheder, for alle typer af djøf’ere, og uanset hvor de er i deres karriere og arbejdsliv.
Jeg fik meget stort udbytte af JTI autorisationskurset både teoretisk og i praksis. ´ Til daglig bruger jeg kurset til at give gode individuelle tilbagemeldinger, men også at udforme teamsceancer, hvor folk får nogle AHA- oplevelser ved deres forskelligheder.
CfL-Leadership Focus Profile (LFP) har forstærket min indsigt i, hvem jeg selv er som leder. Selvom jeg i forbindelse med nogle af resultaterne i testen tænkte: ”Det kan ikke være rigtigt!”, så gav den medfølgende dialog mig forståelse af, at der nok trods alt var noget om snakken. Som leder af en udviklingsafdeling, er det væsentligt, at jeg lykkes med at inddrage andre i løsningerne uden samtidig at give køb på det overordnede formål. Jeg bruger dagligt indsigten fra CfL-Leadership Focus Profile (LFP) til at sikre dette.

Har du spørgsmål?

Cristian Willum Gade
Senior Relations Manager

T: +45 51 54 41 04
M: cwg@cfl.dk

Se hvordan vi beskytter dine data, i vores privatlivspolitik


Tilmeld dig CfLs TestNyt

... og deltag i lodtrækningen om et valgfrit kursus. Hver måned trækker vi lod om et valgfrit kursus* blandt de nye tilmeldte til vores nyhedsbrev.

*Gælder kurser på op til 2 dages varighed. 

Hvad kan du forvente af CfL TestNyt? 
Tips, tilbud og anbefalinger om testværktøjer indenfor udvikling og rekruttering. Bare rolig - vi hader også spam. Vi sender max én gang om måneden.

Læs mere om hvad vores kunder siger om os

Pernille Alberg, Senior HR Partner hos Dong Energy

Decision Dynamics Decision Styles™
Decision Styles er et godt værktøj til brug for teamudvikling i en ledergruppe, da behovet for forskellige kompetencer på forskellige ledelsesniveauer bliver tydeliggjort.


Samtidig giver det et fælles sprog og en god forståelse for kollegers tilgange til information og beslutninger.

Monika Janfelt, Konsulent, Dr.Phil., certificeret coach

Jeg har brugt karrieremodel-testen i udviklingsforløb for ph.d. studerende.

Her blev Karrieremodellen™ koblet til en karriereworkshop, hvor vi arbejdede med kompetencer og forskerkarriereveje. Workshoppen satte gang i nogle overordnede refleksioner, som vi kunne følge op på i feedbacksamtalerne og gå mere i dybden med.

Karrieremodel-testen gav os således mulighed for at forankre og spejle temaerne fra workshoppen i det enkelte individs karrieredrivers og karriereudfordringer. Denne fremgangsmåde var meget udbytterigt for deltagerne.

Gregers Pedersen, HR chef hos Per Aarsleff

I Per Aarsleff A/S er vi teknisk fagligt fokuseret og ønsker at rekruttere de dygtigste personer til vores projekter. I rekrutteringsprocessen besidder vi de nødvendige kompetencer til at vurdere ansøgernes faglighed. Vores fokus på høj faglighed betyder, at vi ved rekrutteringssamtalen ikke altid har været grundige nok, når vi undersøgte ansøgernes personlige kompetence. Derfor har vi de sidste mange år anvendt en personlighedstest, BTB (Bidrag til bedømmelse), som er udviklet af CfL.

Ved at anvende testen sikrer vi, at vi i samtalerne også får en viden om ansøgernes personlige kompetencer. Derved har vi et bedre grundlag, når vi skal træffe beslutning om, hvem vi skal ansætte til den ledige stilling.

Rune Pedersen, HR Business Partner hos Chr. Hansen

Den globale producent af fødevareingredienser, Chr. Hansen, bruger med succes SLII® over alt i verden. Virksomheden har fået certificeret sine egne undervisere hos CfL. Findes der en lakmusprøve, der beviser effekten af SLII®, må det være at få kinesiske ledere til at tage redskabet til sig. Den prøve har SLII® allerede bestået, for lederne i Chr. Hansens kinesiske afdelinger i Beijing og Shanghai bruger i dag SLII®I. Det sker i et land, hvor kulturen ellers er meget hierarkisk, fortæller HR Business Partner Rune Pedersen fra Chr. Hansen i Hørsholm.

Marlene Mohr, overlæge hos Dansk Institut for Medicinsk Simulation

Gode erfaringer med det validerede profilværktøj og typeindeks JTI (Jungiansk Typeindeks) har fået to af landets største regioner til at implementere JTI som en fast del af deres kurser i ledelse, administration og samarbejde for regionernes nye læger. Der er tale om de læger, der er ved at gøre deres hoveduddannelse og dermed speciallægeuddannelsen færdig. Regionerne står selv for uddannelsen, og alle undervisere er autoriseret i JTI hos CfL.

Bodil Mørck, Anne Quistgaard og Sonja Rebien Lund, arbejder med leder -og medarbejderudvikling hos Cairos

Bodil Mørck, Anne Quistgaard og Sonja Rebien Lund er erfarne konsulenter, og de har alle flere års ledererfaring bag sig. De trækker på en bred vifte af metoder og tilgange, men et centralt værktøj i deres praksis er Jungiansk Typeindeks, som Cairos anvender både på leder – og medarbejderniveau. Hvad bidrager JTI og typologien med i deres Cairos’ opgaver og forløb? Et væsentligt aspekt er, at JTI fokuserer på det enkelte menneskes præferencer og på positive synergier i samarbejdsrelationer.

Hør mere om CfLs testværktøjer

Rune Pedersen, HR Business Partner og Manager fra Chr. Hansen A/S

Rune fortæller om Chr. Hansen A/S brug af SLII til deres ledere, og hvordan kursets indhold er relevant for netop deres ledere.

Rune Pedersen, HR Business Partner og Manager fra Chr. Hansen A/S

Rune fortæller om Chr. Hansen A/S brug af SLX til deres ledere, og hvordan kursets indhold er relevant for deres interne medarbejder udvikling.

Hør mere om CfLs ledelsesredskaber til interne og eksterne konsulenter