Jeg blev for halvandet år siden leder uden det formelle personaleansvar. Og der kunne jeg ret hurtigt spore mig ind på, at jeg manglede noget indsigt i psykologiske mekanismer og nødvendige værktøjer for at kunne bestride rollen

 Fyns politi

"Efter forløbet, har jeg lagt mere vægt på at effektivisere de møder, jeg planlægger” .

Claus Yde, Faglig koordinator, Fyns Politi

 

Gode og brugbare værktøjer, som er lige til at benytte

Særligt havde jeg udbyttemæssigt gavn af begreberne situationsbestemt ledelse og opbygningen af den vanskelige samtale. Især på sidstnævnte var det utroligt konstruktivt at få feedback på de forskellige situationer, der kan være i en svær samtale.

Det har været et meget positivt forløb for mig. Jeg har opnået rigtig stort kendskab til en masse værktøjer, og dem har jeg allerede i praksis set stor glæde af og benyttet.

Helt konkret har jeg stor glæde af kendskabet til Jungiansk Typeindeks (JTI). Det var noget af det første, vi havde på Prolog, og jeg har siden brugt det til at opnå bedre kendskab til de personer, jeg samarbejder med. Både bredt og internt.


Derudover har jeg også haft meget glæde af det værktøj, der kaldes tidsstyringsmatrix. Det har givet mig meget bedre forståelse og givet mig bedre styring af min tid og prioritering af opgaver.


Efter forløbet, har jeg lagt mere vægt på at effektivisere de møder, jeg planlægger. På forløbet får man en del værktøjer til at arbejde med mødeeffektivitet. Jeg har blandt andet stor fokus på indlæring af en klar agenda, konklusioner, aftaler samt vidensdeling og opfølgning nu.

Holdet er sammensat på tværs af brancher og organisation

Jeg har tidligere været på en del interne kurser. Det her var mit første eksterne kursus, hvor jeg er kom på et forløb med blandede LUFPA’er fra både offentlige og private organisationer. Jeg har haft stor glæde af at høre, hvordan man tackler udfordringer og opgaver på tværs af branche og organisationer.

Forløbet er delt over flere to-dages perioder – 3 x 2-dage.


Jeg synes, at indlæringen blev bedre på den måde, hvor jeg havde mulighed for at tage læringen til mig og reflektere. Derudover synes jeg forløbet veksler godt mellem tavleundervisning og opgaver. Det var perfekt tilrettelagt.


Jeg har fået indblik og kendskab til nogle værktøjer, der giver mig større selvtillid i udførelsen af mit job. Forløbet har gjort mig mere opmærksom på ting i arbejdsprocessen og samarbejdet med kolleger er blevet bedre.