Feedback

Sådan arbejder du med med Joharis vinduet

En af de vigtigste egenskaber som leder er at kunne kommunikere effektivt med sit team. Joharis-vinduet er det værktøj, der kan hjælpe dig med netop det.

af Thomas Bering, Digital Optimeringsansvarlig, CfL, maj 2022

Som leder skal du kunne kommunikere effektivt med dit team, men det kræver, at du forstår dig selv og er god til at skabe relationer. Her er Joharis-vinduet det rette værktøj, som gør dig klogere på dig selv og andre.

Artiklen fortsætter under boksen.

Hvad er Joharis vindue?

Joharis-vinduet er et kraftfuldt værktøj, der kan give dig værdifuld indsigt i dig selv og andre. Teknikken blev udviklet af Joseph Luft og Harry Ingham i 1950'erne som en måde at analysere selvbevidsthed og interpersonelle relationer på, og som en metode til at få forståelse for andre og andres adfærd og reaktioner.

Joharis-vinduet er baseret på den forudsætning, at der er fire hovedområder for selvforståelse: Åbent område, skjult område, den blinde vinkel og det ukendte. Ved at opdele disse områder og undersøge, hvordan vi interagerer med andre inden for hvert felt, kan vi få en bedre forståelse af os selv og vores omgivelser.

 

De fire kvadranter i Joharis vindue

 

Det åbne område

Det åbne område indeholder alt det, som vi gerne deler med andre, og som andre kender til. Det er den del af os selv, som vi er mest trygge ved at afsløre for andre, hvad enten det er gennem ord eller handlinger.

Det åbne rum repræsenterer vores offentlige persona - de aspekter af os selv, som vi vælger at dele med andre for at opbygge relationer og skabe forbindelser. Det kan også indbefatte færdigheder og talenter, som vi måske ønsker at vise frem for at opnå succes og anerkendelse.

At forstå det åbne rum er derfor afgørende for alle, der ønsker at forbedre deres interpersonelle færdigheder eller udvikle bedre relationer med andre. Hvis du bliver mere bevidst om denne del af dig selv, kan du lære, hvordan du bedst muligt kan engagere dig i mennesker og forstå, hvad der motiverer dem. Det kan hjælpe dig med at blive en bedre leder, kollega eller ven – og det kan igen bidrage væsentligt til din generelle succes og lykke.

 

Det skjulte område

Det skjulte rum består af de ting, vi holder for os selv, og som andre ikke kender til. Det omfatter vores private tanker, følelser og erfaringer, som vi måske ikke føler os trygge ved at dele med andre.

Det skjulte rum repræsenterer vores inderste selv - de dele af os, som vi foretrækker at holde skjult for offentligheden. Det kan være en kilde til både styrke og sårbarhed, afhængigt af hvordan vi vælger at håndtere det.

På den ene side kan det skjulte rum give os en følelse af kontrol over vores liv og relationer. Vi kan vælge, hvad vi vil afsløre, og hvad vi vil holde skjult, hvilket kan hjælpe os med at bevare en følelse af privatliv og uafhængighed.

På den anden side; at holde for meget for os selv kan føre til isolation og ensomhed samt en følelse af at blive misforstået.

Derfor er det vigtigt at finde en balance mellem de åbne og skjulte rum i vores liv. For meget af begge dele kan føre til problemer i vores relationer og vores generelle velbefindende. Ved at forstå det skjulte rum, og hvordan det påvirker os, kan vi lære at håndtere det bedre, så vi kan leve et lykkeligere og mere tilfredsstillende liv.

 

Den blinde vinkel

Den blinde vinkel er de ting, som vi ikke er opmærksomme på, men som andre kender til. Det kan omfatte vores vaner, særheder og fejl, som vi måske ikke er bevidste om, men som ikke desto mindre viser sig i vores adfærd.

Den blinde vinkel er ofte en kilde til frustration og konflikt i vores forhold. Det skyldes, at vi måske ikke er klar over, hvordan vores adfærd påvirker andre, og at de måske føler, at vi ikke tager hensyn til deres behov.

Den blinde vinkel kan dog også bruges til vores fordel. Når vi bliver opmærksom på den, kan vi lære at bruge den som et redskab til selvforbedring. Vi kan også bruge den til at opbygge stærkere relationer med andre ved at lære at lytte til deres feedback og tage hensyn til deres behov.

 

Det ukendte område

Det ukendte er alt det andet - de ting, vi ikke ved om os selv, eller som andre ikke ved om os. Det handler om vores potentiale, vores frygt og vores ønsker, som er skjult for både os selv og andre.

Det ukendte kan være en kilde til både angst og spænding, da det repræsenterer de uendelige muligheder, der findes i vores liv. Ved at blive mere bevidste om denne del af os selv, kan vi udnytte vores kreativitet og udforske nye veje til personlig vækst og udvikling.

Samtidigt er det dog også vigtigt at erkende vores frygt og usikkerhed, når det kommer til det ukendte. Det kan hjælpe os med at nærme os usikkerheden med et mere åbent sind og bruge den som en mulighed for læring i stedet for noget, der skal undgås for enhver pris.

I sidste ende kan forståelsen af det ukendte hjælpe os med at leve et rigere og mere meningsfuldt liv ved at omfavne usikkerheden og tillade os selv at vokse på uforudsigelige måder.

Ved at forstå disse forskellige områder kan vi få en større indsigt i vores egen adfærd og motivation samt i de omkringstående personers adfærd og motivation. Dette kan være særlig nyttigt i forretningsmæssige eller personlige forhold, hvor en bedre forståelse kan fører til større tillid, kommunikation og succes.

Johari-vinduet bruges derfor ofte af ledere og andre fagfolk, der arbejder med mennesker på regelmæssig basis for at hjælpe dem med at opbygge stærkere relationer og forstå motiverne bag deres egen adfærd. Det benyttes, som et redskab til selvopdagelse og personlig udvikling.

Uanset om du ønsker at forbedre dine egne interpersonelle færdigheder eller blot ønsker at lære mere om dig selv og dine omgivelser, er Joharis vindue en uvurderlig ressource, der kan hjælpe dig med at nå dertil.

 

Hvorfor skal man benytte Johari-vinduet?

En forståelse af de forskellige områder i Joharis vindue kan hjælpe os med at opbygge stærkere relationer og forbedre vores forståelse af andre. Det skyldes, at det giver os indsigt i vores egen adfærd samt i adfærd og motiver hos dem omkring os.

For eksempel kan vi ved at forstå den blinde vinkel - de aspekter af os selv, som vi ikke er bevidst opmærksomme på, men som andre kan se - få en bedre forståelse for, hvordan vores handlinger kan påvirke dem omkring os. Vi kan også bruge denne viden til at blive mere selvreflekterende og om nødvendigt ændre vores adfærd.

På samme måde kan det være nyttigt at forstå det ukendte - de ting, som vi ikke ved om os selv, eller som andre ikke ved om os - for at få en større fornemmelse af selvbevidsthed. Den kan også være nyttig til at opdage nye ting om os selv og andre.

I sidste ende kan brugen af Joharis vindue som et værktøj hjælpe os med at opbygge stærkere relationer ved at øge vores forståelse af os selv og andre. Det kan også hjælpe os med at identificere områder, hvor vi måske skal foretage ændringer for at forbedre vores interaktioner med dem omkring os.

 

Hvad kan man bruge Joharis vindue til?

Joharis vindue er et meget anvendt ledelsesværktøj, der kan bruges til at forbedre kommunikation, teamwork, feedback og konflikthåndtering. Det hjælper enkeltpersoner og grupper til bedre at forstå sig selv og deres interaktioner med andre, så de kan opbygge tillid og skabe effektive relationer.

Uanset om du er en leder, der ønsker at forbedre dit teams præstationer, eller du som person søger større indsigt i din egen adfærd, giver Joharis vindue en uvurderlig ramme til at forstå dig selv og dine omgivelser.

Derudover kan Johari-vinduet også bruges til at vurdere, hvor godt teammedlemmerne arbejder sammen. Ved at forstå de enkelte teammedlemmers styrker og svagheder kan ledere mere effektivt udnytte den enkeltes færdigheder. Endelig kan Joharis-vinduet også bruges til at identificere potentielle områder med forbedringspotentiale for både enkeltpersoner og teams.

Ved at forstå de områder, hvor vi har brug for at udvikle os, kan vi sætte os mål og udarbejde handlingsplaner, der vil hjælpe os med at nå vores fulde potentiale

 

Hvordan arbejder man med Joharis vindue?

Der er en række forskellige strategier, der kan anvendes i arbejdet med Joharis vindue, afhængigt af dine specifikke mål og ønskede resultater. En vigtig tilgang er at bruge værktøjet som en måde at få indsigt i dig selv, dine teammedlemmer eller dine interaktioner med andre. Dette kan omfatte en vurdering af forskellige aspekter af personlighed, kommunikationsstile, styrker og svagheder og andre nøglefaktorer, der påvirker den interpersonelle dynamik.

En anden strategi er at bruge Joharis vindue sammen med andre ledelsesværktøjer som f.eks. teambuildingøvelser eller feedback-sessioner. Disse typer af aktiviteter kan hjælpe dig og dine teammedlemmer med at forstå, hvordan forskellige mennesker opfatter den samme situation eller interaktion forskelligt, hvilket kan føre til forbedret kommunikation, konfliktløsning og generelt teamwork.

Endelig er det også det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan du bruger Joharis-vinduet i dit samspil med andre. Uanset om du giver feedback eller arbejder på et teamprojekt, er det vigtigt at være opmærksom på den virkning, som dine ord og handlinger kan have på andre. Dette omfatter at være opmærksom på andres følelser, at lytte aktivt og søge input fra andre samt at tage hensyn til deres perspektiv, når du træffer beslutninger eller videregiver oplysninger.

Ved at følge disse strategier kan du effektivt navigere i de komplekse interpersonelle relationer ved hjælp af Joharis-vinduet, som er et effektivt redskab.

Artiklen fortsætter under boksen.

Hvem har udviklet Joharis vindue?

Joharis vindue er et værktøj, der blev udviklet i 1950'erne af psykologerne Joseph Luft og Harrington Ingham. Det er baseret på den forudsætning, at der findes fire forskellige typer af selvbevidsthed, som de kaldte "åben", "skjult", "ukendt" og "blind". Hver af disse typer af bevidsthed svarer til et forskelligt niveau af viden om sig selv.

Joharis vindue giver en ramme for forståelse af disse forskellige typer af selvbevidsthed og kan bruges som et redskab til at forbedre kommunikation, teamwork og konflikthåndtering.

Sådan bruger du Joharis vindue i din ledelse, allerede i dag

Joharis vindue er et nyttigt redskab for ledere til bedre at forstå deres medarbejdere og arbejde på at opbygge relationer. Selv om det ikke er let at komme i gang med at benytte Joharis vindue, kan det betale sig i det lange løb ved at bidrage til at forbedre kommunikationen og samarbejdet på arbejdspladsen. Hvis du er interesseret i at bruge Joharis vindue i din ledelse, får du her nogle tips til, hvordan du kommer i gang:

 

1. Lær dig selv om Joharis vindue

Det er vigtigt at forstå, hvordan værktøjet fungerer, før du forsøger at bruge det sammen med dit team. Læs op på Joharis vindue og gør dig bekendt med de fire kvadranter.

 

2. Forklar Joharis vindue til dine medarbejdere

Sæt dig ned med dit team og gennemgå de grundlæggende principper for Joharis vindue. Tal om, hvordan I kan bruge dette værktøj til at skabe bedre relationer og forbedre kommunikationen på arbejdspladsen.

 

3. Begynd at bruge Joharis-vinduet

Når du har forklaret det til dine medarbejdere, kan du begynde at indarbejde dette værktøj i din ledelse. Du vil måske opdage, at brugen af Joharis-vinduet hjælper dig med at identificere problemer i dit team eller løse problemer hurtigere end tidligere.

I sidste ende er nøglen til en vellykket implementering af Joharis-vinduet tålmodighed og øvelse. Hen ad vejen, skal du være åben og villig til at tilpasse det efter behov på, baggrund af feedback fra dine teammedlemmer. Anvendt korrekt, vil du se positive resultater af at bruge Joharis-vinduet i din ledelse.

 

En af de bedste måder at komme i gang med Joharis-vinduet på er at deltage i et kursus. Hos CfL indgår Joharis vindue blandt andet i vores grundlæggende lederkurser for nye ledere og Prolog - Leder med uformelt ansvar. Disse kurser klæder dig på til din lederrolle og kan, bl.a. ved hjælp af Joharis Vindue, hjælpe dig med at forstå dig selv og dine kolleger bedre og udvikle strategier til at forbedre kommunikation, feedback og konflikthåndtering.

Læs flere artikler om at være ny i ledelse

Sådan undgår du den dårlige fyring

Måske findes den gode fyring slet ikke. Det gør den dårlige til gengæld, og en af dine fornemmeste opgaver som leder er at sikre, at medarbejderne oplever psykologisk tryghed i situationen.

Få nyheder, tilbud og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke

Hver måned trækker vi desuden lod om et kursus, blandt alle nye tilmeldinger til nyhedsbrevet. Læs konkurrencens vilkår og betingelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet igen. Se vores privatlivspolitik.