Assessment

Developing into Next Practice

Assessment skal forstås som værende et slags her-og-nu billede, en temperaturmåling, hvor de arealer som organisationen spiller på undersøges. Der kan ligeledes assesses indenfor individ eller grupper, hvor der her typisk vil ses på forandringsparathed, eksekveringsevne samt kommercielle mindset.

 

Et CfL Assessment er særligt relevant, da det muliggør, at komme tættere på kompetencer, styrker og eventuelt uforløste potentiale. Derudover vil det også give en afklaring i forhold til hvilke ”blind spots”, der måtte være eller står til forbedring.

Et CfL Assessment forløb udspringes af et pre-assessment, hvor fremtidige forudsætninger i forhold til f.eks. målsætninger, teknologisk udvikling, organisatoriske kompetencer, person- og faglighed kortlægges. Dette forudsættes af scenarier og rollespil omhandlende, hvordan fremtiden vil se ud på kortsigt, men også i et lidt længere perspektiv. Her vil fokusset være på, hvad dette kalder på af kompetencer for personen, gruppen og organisationen samt hvilke fremtidige udfordringer indenfor roller, processer og organiseringsformer der også vil forekomme.

 Assessment grafik

Assessmentet påbegyndes herefter hvor der afgøres, i samarbejde med organisationens bestyrelse, direktion eller investor, hvor omfattende forløbet skal være, og ligeledes hvilken type(r) som ønskes vurderet; personligt, gruppe og organisatorisk.

Gennem post-assessment forløbet udarbejdes en samlet vurdering, hvor anbefalinger for udvikling og forbedring fremføres, baseret ud fra de analyser der kommer gennem vores brug af vores internationale og validerede værktøjer, opgaver, test og samtaler. Denne rapport vil føre videre til en fælles tilbagemelding som er optaget af udviklingstiltag. Disse udviklingstiltag udformer efterfølgende en udviklingsplan, en Next Practice, hvor en kortere strategi med mulighed for årligt justering, bevirker en mere emergerende proces, hvor purpose anvendes aktivt samt rammende og ikke en stillestående vision og mission.