Med den øgede digitalisering af forretning, produkter og kommunikation er der opstået en markant efterspørgsel efter digitale løsninger til strategiske initiativer internt i organisationen.

CfL understøtter ledelsesmæssige initiativer med digitale løsninger for at sikre skalering, hastighed og interaktion på særlige udvalgte områder.

Eksempler på områder, hvor vi arbejder med digitale løsninger for private og offentlige virksomheder:

  • Self-assessment værktøj til ledere og grupper for at vurdere afdelingens parathed til at iværksætte et strategisk initiativ.

  • Projekt-værktøjskasse til medarbejdere til brug for projektarbejde i organisationen.

  • Bruger-vendt app til at sikre indsigt og indflydelse for kunders anvendelse af energiløsning.

  • Digitale platforme til globalt engagement på sikkerhedstrusler.

  • Samarbejds- og videndelingsplatforme for internationale projektgrupper på komplekse udviklingsopgaver.

Strategiske initiativer har tidligere været drevet gennem real-life workshops, møder og e-mails. Det har resulteret i, at lederne sammen med HR har fungeret som samlepunkt for næsten al kommunikation og ikke har haft overskud til problemløsning samtidig, samt at der ikke har været mulighed for tilstrækkelig tracking af processen eller dataregistrering som udgangspunkt for løbende analyse og ændring i procesforløbet.

Med de nye forretningsmodeller er behovet for on-demand digital kommunikation, opsamling og behandling af data og tracking af respons internt såvel som eksternt vokset eksplosivt. Lederens opgaver i dag forudsætter en langt større grad af engagement på tværs af organisationen og eksternt til kunder, borgere og brugere. 

Samtidig er der stort behov for at kunne arbejde med lateral kommunikation gennem peer-to-peer kommunikation og mellem kunder eller borgere og organisationen på udvalgte temaer. Sidst, men ikke mindst, er der et behov for at kunne iværksætte crowd-storming flashes, som kan indsamle og behandle tidligere usete grader af information med et out-reach, der rækker langt udover eksisterende kunde-grupper, landegrænser og kommunikationskanaler.

Hos CfL understøtter vi strategiske initiativer med digitale løsninger for at hjælpe med at nå ud til brugerne, få dem engageret og sikre "on-demand" support på organisatoriske initiativer.